Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12061810-Analiza-Muncii-Horia-Pitariu.pdf

12061810-Analiza-Muncii-Horia-Pitariu.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by Valentin Voinea
Analiza Muncii
Analiza Muncii

More info:

Published by: Valentin Voinea on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
Horia D. PitariuCAPITOLUL 1ANALIZA ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ ŞI PROIECTAREA FIŞELOR DE POSTIntrou!"r"
Analiza activităţii de muncă ocupă un loc central în managementul personalului. În mod obişnuit până când nu sunt identificate precis cerinţele faţă de deţinătorul unui post de muncă, aceasta sub aspectul sarcinilor şi al comportamentului solicitat, nu se poate proiecta un sistem de selecţie profesională, un program de instruire profesională sau construi un sistem de evaluare a personalului. Un patron trebuie să ştie ce tip de  posturi are şi în ce număr acestea sunt disponibile, în ce constau sarcinile de muncă specifice fiecărui post, care este dificultatea acestora, ce deprinderi de muncă, aptitudini şi alte particularităţi individuale necesită un post de muncă pentru ca acesta să funcţioneze la parametri de eficienţă maximă etc. Aceste informaţii el le obţine numai pe baza unei minuţioase analize a activităţilor de muncă din compania sa. evine !"#$$% aminteşte de "" implicaţii ale analizei muncii la nivel de organizaţie. Analiza muncii este o activitate continuă pe care departamentele de resurse umane sunt obligate să o desfăşoare. &osturile de muncă se caracterizează prin dinamicitate, îşi sc'imbă continuu conţinutul, apar sarcini noi, implicaţiile psi'ologice se restructurează şi ele, ori, deciziile de personal, organizarea cursurilor de instruire etc., nu sunt posibile fără a reactualiza analiza muncii şi a desprinde din aceasta elementele de care avem nevoie. Analiza muncii este adesea înţeleasă greşit, percepută ca o (corvoadă) sau simplu transformată într*o activitate formală de către patroni şi departamentele de resurse umane. +umai după un timp se fac resimţite efectele tratării cu superficialitate a acestei acţiuni, ulterior se dovedeşte că s*au comis greşeli adesea generatoare de conflicte organizaţionale maore. În linii foarte generale, analiza muncii îşi aduce o contribuţie substanţială la !a% reorganizarea forţei de mundintr*o companie- !b% la structurarea mai raţională a salariilor- !c% identificarea trebuinţelor de instruire !mit' / 0obertson, "##1%. a acestea mai putem adauga şi utilitatea analizei muncii în intervenţiile de natură ergonomică în vederea proiectării interfeţelor om*maşină, şi a mediului muncii. În ultimul timp, analiza muncii primeşte o importanţă tot mai mare în proiectarea interfeţelor om*calculator şi a studiilor de utilizabilitate asupra produselor informatice.Un exemplu. 2ompania 3lectro4eta producătoare de componente electronice s*a  privatizat, noul patron fiind interesat în redresarea producţiei şi rentabilizarea companiei. &entru aceasta el a iniţiat un studiu constatativ !diagnoză organizaţională% pentru a*şi da seama de situaţia companiei sub aspectul utilaului existent, piaţa de desfacere a  produselor şi eficienţa concurenţei, calificarea personalului şi implicarea sa în realizarea obiectivelor companiei. Având acest tablou, patronul împreună cu alţi factori de răspundere, a sc'iţat un plan de sc'imbare a managementului vec'i. &unctele sale de atac s*au referit la rete'nologizarea procesului de producţie, dezvoltarea unui proiect de mar5eting mai agresiv şi o politică de personal mai eficientă. 6otuşi, startul l*a făcut prin departamentul de resurse umane care a procedat la o redefinire a posturilor de muncă şi la declanşarea unei acţiuni ample de analiză a muncii şi proiectare a fişelor de post. În urma acestei acţiuni, fiecare deţinător al unui post de muncă a primit fişa postului respectiv pe care, studiind*o, ştia clar ce îndatoriri are şi care este comportamentul pe care compania îl aşteaptă de la el. &entru departamentul de resurse umane s*au creat posibilităţi mai clare de identificare a competenţelor aferente fiecărui post de muncă şi dezvoltarea unei  politici optimizate de recrutare şi angaare. Încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări7
8e ce patronul companiei 3lectro4eta A şi*a început activitatea cu reconsiderarea posturilor de muncă, analiza muncii şi redactarea fişelor de post9
2e puteţi spune despre fişele de post din organizaţia în care sunteţi angaat9
8acă vi s*ar cere să alcătuiţi fişa postului pe care îl ocupaţi, veţi putea să o faceţi9
1
 
2um veţi utiliza fişele de post într*o acţiune de recrutare şi apoi de selecţie de  personal9 Asupra căror elemente vă veţi opri90ăspunsurile la aceste întrebări le primiţi numai dacă studiaţi cu atenţie acest capitol.
1.1 Ana#i$a %un!ii & "#"%"nt" 'una%"nta#" (i a)#i!a*ii
Într*o accepţiune generală, un post de muncă poate fi definit ca o colecţie de sarcini afectate unei poziţii dintr*o structură organizaţională !2ole, "##:%. 6otuşi, dintr*o perspectivă psi'ologică, postul de muncă reprezintă mult mai mult. 3l înseamnă şi responsabilităţi pentru munca prestată, asumarea de roluri din  partea deţinătorului postului, implicarea unor aptitudini şi deprinderi etc. Analiza muncii este de fapt un process de colectare sistematică de date care descriu sarcinile aferente unui  post de muncă, precum şi cunoştinţele, deprinderile, aptitudinile şi alte particularităţi ale muncii, care atribuie unei persoane calitatea de a îndeplini sarcinile impuse de acesta. Acţiunea în sine constituie una din cele mai importante şi complexe activităţi ale managementului resurselor umane, cu numeroase valenţe interdisciplinare !;anolescu, "##$%. <irtual, pe analiza muncii este construit întregul sistem al managementului resurselor umane !4utler / =arve>, "#$$%. 2osturile legate de analiza muncii şi susţinerea unui sistem coerent de analiză a muncii sunt estimate de la "?@ @@@, la B @@@ @@@ pentru companiile mari !evine, istrun5, ;c+utt / Cael, "#$$%. and> !"#$#% leagă analiza muncii de activitatea de construire a criteriului din psi'ologia muncii şi organizaţională care reprezintă o cale de descriere a factorilor de succes !criteriul are rol de variabilă dependentă asupra căreia se fac predicţii%. Analiza muncii este o metodă de descriere a unui post de muncă şi a atributelor umane necesare ocupării postului respectiv !pector, D@@@%.&unerea bazelor unei companii înseamnă, printre altele, crearea organigramei cu ansamblul de posturi de muncă şi funcţiile deţinute de angaaţi. Eiecare post de muncă reprezintă percepţia deţinătorului postului de muncă, a superiorului direct şi a managerului, c'iar a patronului, despre ce este el, ce sarcini revin deţinătorului postului respectiv, ce responsabilităţi are acesta, care este nivelul de competenţă solicitat etc. 8epartamentul de personal este antrenat nemilocit în proiectarea pentru fiecare post de muncă a fişei  postului respectiv. 8acă avem de*a face cu o companie nou înfiinţată, fişa postului este discutată cu superiorii direcţi, dar pentru fiecare post este necesară şi o documentare te'nică utilizând documentaţiile existente, alte fişe proiectate pentru posturi similare din alte companii etc. 3xistă c'iar dicţionare care  prezintă succinte descrieri ale profesiunilor existente şi care pot auta la redactarea fişelor de post. 2el mai  popular dintre aceste dicţionare este
 Dictionary of Occupational Titles
 !8F6%, editat de către ;inisterul ;uncii din UA şi care, pe lângă nomenclatorul de profesiuni existente, prezintă şi o scurtă descriere a fiecărei profesii după un standard recunoscut. În prezent, în UA se procedează la o trecere spre o formulă nouă, integrată de explorare a lumii profesiunilor, FG+36 !&eterson, ;umford, 4orman, Heanneret Eleis'man, "###%. a noi în ţară a fost editat de puţin timp nomenclatorul auto'ton de profesii
Clasificarea ocupaţiilor din România
 !"##?, D@@1%. ubliniem însă că fişa postului este personalizată, ea diferă de la o companie la alta, este deci construită pentru compania în cauză şi reflectă percepţia companiei legată de  postul respectiv de muncă. 8e exemplu, postul de economist presupune existenţa unor sarcini şi responsabilităţi diferite când este vorba de o bancă, o companie, un liber profesionist şi o întreprindere mică. 8eci, elaborarea fişelor de post este posibilă numai prin realizarea unei atente analize a muncii.Analiza activităţii de muncă este procesul prin intermediul căruia sunt studiate posturile de muncă dintr*o organizaţie cu scopul identificării elementelor componente specifice ale acestora, adică îndatoririle angaatului pe post, responsabilităţile faţă de produsele create, rezultatele aşteptate, sarcinile maore, relaţiile postului de muncă cu altele din ierar'ia organizaţională etc. !2ole, "##:%. ;ulte lucrări care se ocupă de analiza activităţii de muncă ne prezintă o viziune reducţionistă care se opreşte la ceea ce a fost numi
 Descrierea muncii.
&unctul nostru de vedere este diferit, cadrul conceptual al analizei muncii depăşind această sferă îngustă. 3xistă un cadru psi'ologic al fiecărui post de muncă pe care nu*l putem neglia, relaţia om*post de muncă nu este doar una mecanică, ci şi una psi'ologică. 8eci acesta este punctul nostru de vedere pe care îl vom respecta pe tot parcursul acestei lucrări.&si'ologul sau specialistul în analiza muncii din cadrul departamentului de resurse umane este preocupat de  pătrunderea în intimitatea unei activităţi de muncă cu scopul de a găsi cele mai eficiente miloace de a o
2
 
 perfecţiona sau de a mări performanţele celor care sunt angaaţi în practicarea activităţilor respective. 8acă cineva intenţionează să pună bazele unei companii, este interesat să*şi angaeze un personal performant şi să fixeze salariile după dificultatea muncii prestate. &roblema nu este simplă, un patron trebuie să ştie ce tip de posturi şi în ce număr vor fi ele create, în ce constă sarcinile de muncă pentru fiecare post, care este dificultatea sa, ce deprinderi de muncă, aptitudini şi alte particularităţi individuale presupune practicarea fiecărei profesii etc. Aceste informaţii el le obţine numai pe baza unei minuţioase analize a activităţilor de muncă din compania pe care o conduce.În linii foarte generale, analiza muncii descrie aspectele importante ale unei activităţi de muncă, elementele sale componente discrete, cu scopul de a ne auta să o distingem de alte activităţi de muncă şi de a evalua munca respectivă. 3a constă într*un studiu de profunzime a unui post de muncă atât sub aspectul sarcinilor sau a cerinţelor profesionale, cât şi sub acela al exigenţelor comportamentale. Analiza muncii stă la baza tuturor deciziilor cu caracter organizaţional. Analiza posturilor de muncă poate fi privită dintr*o perspectivă funcţională ca fiind o precondiţie pentru numeroase activităţi specifice managementului resurselor umane !As' / evine, "#$@- ees / 2order>, D@@@- Fmbredane / Eaverge, "#??%7
&lanificarea 0U
Utilizarea eficientă a 0U
&roiectarea planurilor de carieră
;anagementul evaluării performanţelor 
0ecrutarea şi selecţia profesională
Instruire şi dezvoltare
;anagementul cunoştinţelor 
8escrierea posturilor de muncă
&roiectarea şi reproiectarea muncii
;anagementul sănătăţii şi protecţiei muncii
2lasificarea şi gruparea posturilor în familii de posturi
;anagementul calităţii
3valuarea muncii şi compensaţiile
2erinţe legaleJcvasi*legale privitoare la muncă.&lanificarea 0U este rezultatul traducerii obiectivelor economice ale companiei în obiective care  privesc resursele umane ale acesteia. &entru a implementa un plan strategic operaţional de 0U trebuie cunoaştem fluxul personalului din interiorul şi spre exteriorul organizaţiei !mobilitatea şi fluctuaţia de  personal%. 0U sunt angaaţii organizaţiei care sunt caracterizaţi prin cunoştinţe, aptitudini, deprinderi, diferite trăsături de personalitate etc. ;igrarea de la un post de muncă la altul sau părăsirea organizaţiei, înseamnă şi deplasarea acestor particularităţi individuale împreună cu persoana respectivă. 8in acest motiv, gestiunea resurselor umane presupune mai mult decât simpla denumire a postului ocupat sau numărul de marcă al ocupantului unui post- analiştii de 0U fac descrieri ale deţinătorilor de posturi de muncă în termeni de cunoştinţe deprinderi, aptitudini, competenţe şi performanţe. Astfel ei vor şti care sunt pierderile şi în cât timp vor fi ele recuperate prin părăsirea unui anume post de muncă sau a altuia.Utilizarea eficientă a 0U înseamnă prezentarea precisă a calităţilor pe care postul de muncă le  pretinde ocupantului, repartiţia optimă a angaaţilor pe posturi. 2erinţele postului relativ la calităţile deţinătorilor lor pot fi derivate numai pe baza unei analize a muncii foarte atentă, ele situându*se la baza acţiunilor de selecţie şi repartiţie !clasificare% a personalului. &e baza lor este stabilit nivelul cunoştinţelor necesare practicării eficiente a muncii, conţinutul şi procedeele de identificareJmăsurare a acestora.&roiectarea planurilor de carieră defineşte pac'etul de cunoştinţe, deprinderi aptitudini şi alte dimensiuni de personalitate ale angaaţilor în vederea determinării oportunităţilor de avansare în cariereă, de reconversie profesională etc. ;ulte organizaţii îşi construiesc adevărate baze de date de personal care includ o serie de date psi'ologice !profile de personalitate%, date asupra absolvirii unor cursuri profesionale, evoluţii ale aprecierilor profesionale periodice etc. Astfel, apariţia unor cerinţe de personal, reorganizările te'nice şi te'nologice, sunt rezolvate mult mai uşor în ceea ce priveşte necesarul de personal. 6otodată,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->