Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Engleza Pentru Incepatori - Lectia 03-04

Engleza Pentru Incepatori - Lectia 03-04

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Olga Popov

More info:

Published by: Olga Popov on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
INV T RE SISTEM TI
Deseori,
intre
cl~tigatorul
probeidezeeemii
demetri
 
restul
eoneurentilor
e
0
diferenta
dedoar
ciitivametri.
 eesta
este
rezultatul
unuiantrenamentmai
sustinut,alunui
mod
de
viatamaisanatos
sial
unei
 
pregatirimailaborioase.
 ~ti
faetori
hotarase
rezultatulfinal
 
ii
difcrentiaza
pc
cl~tigatori
de
restul
eoncurcn~ilor.
Dumncavoastra
a\ihotanit
sa
partieipati
~i
sa
absolvi(ieursuldc
limba
cnglezapentru
ineepatori
pentrlla
fi
maibine
pregatit
pentru
restulvietii.Exersa\iinficcarc
zi
un
sfert
deora
Nu
estemult,
dar
cstc
foarte
important
sa
faeeti
aeest
lueru
eonsecvent
 
sistematico
Nuva
pierdetielanul
Inlllpta
ellgrijilc
cotidiene
 
nu
va
abateti
de
laInvii\arcazilnica.In
eunind
yeti
eonstataca
cforturiledlll11nCavoastrudaurczultate.Veti
 
mai
l11ai
lI~or
111 clc~i
dc
persoanele
straine,yetiplltca
vedca
fill11e
yeti
putea
eiti
inlimba
engleza.
Cllnoa~terea
acesteilimbi
de
eireulatieinternationalava
po
ateinfluenta
 
aetivitatea
profesionalil,precllm
 
alte
domeniiale
vietii
dumneavoastra indiferent
daeaesteyorbade
petreeerea
limplIlliiliber,
de
viatasoeialasau
de
eariera.
A~adar
aveti
numai
de
ea~tigat.
Va
ureaza
mult
sueees
Profesorul
dumneavoastra
©
Copyright
by
EUROCOR-InstitutulEuropeandeCursuriprinCoresponden1iiS.
 
L.
1998
 
IN RUM RPENTRUREZOLV RE TEMEI
 
va
rugam,
incepe~i
rezolvareatemeipentruacasanumai
dupace
 ~
par-cursintregulmaterial,atirepetatcuvintele
~
atirezolvattara
grqeli
ultimeleexercitiideverificare.Inaintedeainceperezolvarcaacesteia
va
recomandamsastudiaticuatentie
~
sarecititiinca
 
datatextul,urmarindreguli1e
pe
carereeapitularea
Ie
accentueazaprinpunetare.2.AtuneicandInvatam
olimba
straina,aceastatrebuieexersata
~
repetata
eu
 cee ~i
perseverentacucare
am
Invatatsamcrgem.Inacestseopv-aufostpropuse
 
seriedeexereitii.Vasugeramsarevedetidincand
 in
dnd
materialuldejaparcurs.Inscurttimp,eursantulse
va
convinge
 
accsllucrunucstelipsitdesens.Temaimplicaintotdeauna
~
repetareamaterieidinIcqiileanterioare.
 bi~nuiti va
cu
acestmoddelucru,care,
inmod
spontan
~
taraeforturideosebite,vaimprospateaza
~
consolideaza
cuno~tintele
Pentruaputeaobtinerezultateininvatarealimbilorstrainecuajutorull11etodeinoastre,nuavetinevoiede
un
talentdeosebit.Chiar
~
ceicaresuntmaiputinireceptiviininvatarealil11bilorstraine,
vor
ajungedupacatevaluni
de
studiula
un
nivella
carenicinu
au
sperat.Deci,fitigatadelucru 3.Propunerea
no slr~l
cstesaIncepetirezolvareatemeifolosindciorna.
Va
fi
l11ai
u~or
savacorccta\i
~
sfl
propunctimaimulteposibileraspunsuri,iarla
sf r~it
saalcgetivariantacare
vi
scparca
 
cea
l11ai
buna.4.Transcrietitema
 pc
curat
doarcand
suntetisiguriderezolvare.Pentrutrimitereatemelorfolositiforn1Ulareletipariteinacestscop.5.Nuuitatisavascrietinumele,prenumele,adresa,codulprofesorului
~
numaruldecursantsubcareatifostinregistrat.Acestadinurmase
g se~te
in
scrisoareacare
confinna
participareadvs.lacurs.
6.
 a
rugamscrieticitet
7.
Alaturatitemeipentruacasa
un
plictimbratautoadresat.Inacestplicyetiprimitemacorectata.8.Estefoartcimportant
Sil
nola\ipcplicnumaruldecursantsubcareatifostinrcgislrat
9.
Incazul
In
t:al l:
WlllaIH a\imatcrialcnoidecurs,sauavetialtecererilegatedercla(iilc
t:u
puhliclIl,st:ric(i-Icscparal
pe
 
foaiedebartie
~
trimiteti-le
pe
adresanoastraImprcLilla
t:1I
lcma.
In
wI\lIldinstflllgajosalscrisorii,scrieti Relatiicupublicul .1
O
Dumneavoastrasuntcticelcare
st bile~te
termenuldetrnmtereatemei.Independentdeacesta,
lUCl area
dUl11neavostra
va
fi
intotdeaunacontrolata
~
retrimisadecatreprofesor.Vetivedea,eforturiledumneavoastravor
 
rasplatite.Vadorimmultsucces
 
Ineepem
eu
invatareacatorvaeuvintenoi:Iar
aeum
sa
exersam
intr-oalta
ordineeuvintelenoiimpreuna
eu
artieolul.Rcpetati:town
>[taun]
-
 r ~
table>[teibl]-masaclock
>[klok]
-eeas,orologiuon>[on]-peday>[dei]-
Zl
girl
>[ga rl]
-fatatime>[taim]-timp,vremeafternoon>[a:ftarnu:n]-dupa-amiazamother>[maDZa ]-
mama
usually>[iu:juaJi]-deobieei,
in
mod
obi~nuit
PARTE
A
INT I
theday
>
r
 ~l
dci]-ZlUa
usually
 
IlIljllali
I
-deobieci,
 
mod
obi~nuit
a
table
>
 
a
 tilll]-
omasa
theafternoon>[O/ia:fht nu:n]-dupa-amiazathemother>
[ Za
maDZar]-
mama
thetime>
[ Za
taim]-timpul,vremeaatown>
[a
taun]-un
 r ~
on>[on]-peaclock>
[a
klok]-
un
eeas,
un
orologiuagirl
>[aga l]
-0
fata
LE TI
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->