Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Day Con Lam Giau Tap 5

Day Con Lam Giau Tap 5

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Phạm Văn Việt

More info:

Published by: Phạm Văn Việt on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
ROBERT KIYOSAKI
D
Y CON LÀM GIÀU
T
 p V
 NHÀ XU
T B
 N TR 
 
ĐỂ
 CÓ S
Ứ 
C M
 NH V
 TÀI CHÍNH
 
 Xin chào b
n ! Chúc m
ng b
ạn đã nhận đượ 
c quà t
ng t
 câu l
c b
 Làm Giàu Th
 
Đứ
c.
“Dạy con làm giàu” đã làm thay đổi tư duy củ
a r 
t nhi
ều ngườ 
i,
t nhi
u trong s
 h
 
đã
 chuy
n t
 
làm công ăn lương sang làm
ch
. B
n s
 
thay đổi như thế
 nào khi b
n hoàn thành chuy
ế
n
du hành thay đổi tư duy củ
a chính b
n thân thông qua b
 sách này ?
Chúc ước mơ củ
a b
n tr 
ở 
 thành hi
n th
c. Cu
n sách này hi
ện nay đang đượ 
c bán r 
ng rãi kh
 p các nhà sách l
ớ 
n nh
 trên toàn qu
c. N
ếu có điề
u ki
n r 
t mong b
n mua sách gi
ấy để
 
ng h
 tác gi
. CLB Làm Giàu Th
 
Đứ
 
 
L
ờ 
i Gi
ớ 
i Thi
u
 Ngày nay, trong th
ời đạ
i công ngh
 thông tin, giáo d
ục đóng vai trò hết sưc quan
tr 
ng .Nguyên t
c c
a nh
ng th
ời trước đi học, ra trườ 
ng ki
ế
m vi
ệc làm, đeo bám sự
 
n
đị
nh lâu dài c
a công vi
c, dành d
m ti
n g
i ti
ế
t ki
m và hi v
ng v
 
hưu đượ 
c xã h
i
chăm lo đã lỗ
i th
ờ 
i. Cái th
ời “Gừng càng già càng cay “đã qua rồ
i. Th
ời đại này đòi hỏ
i chúng ta ph
i không ng
ng h
c h
ỏi để
 nâng cao ki
ế
n th
ức và trình độ
. Chúng ta ph
i ch
u trách nhi
ệm trướ 
c cu
c s
ng c
a mình vì ngày nay chúng ta có r 
t nhi
u s
 l
a ch
n.  Nh
ững gì ta đã học đượ 
c là quan tr 
ọng, nhưng không quan trọ
ng b
ng t
ốc độ
 chúng ta h
c h
ỏi, thay đổ
i và thích nghi v
ới lượ 
ng thông tin m
ới . Chúng ta đã thấ
y nhi
u t
m
gương củ
a nh
ững ngườ 
i tr 
 trên th
ế
 gi
ớ 
i bi
ế
t l
m b
ắt cơ hội và đã thành công trong thờ 
i
 có nhi
ều thay đổ
i. H
 
đã trở 
 thành t
 phú (Bill Gates ), hay
ở 
 
tưổi U45 làm giám đố
c c
a T
ập đoàn lớn như AOL, Time Warrner 
  N
n kinh t
ế
 
ngày nay đang cầ
n nh
ững ngườ 
i tr 
 có kh
 
năng độ
t phá b
ng s
 linh ho
t, sáng t
ạo hơn là những con ngườ 
i ch
 h
c theo khuôn m
ẫu. Như vậ
y, li
u vi
c giáo d
c
ở 
 
trườ 
ng không thôi có cung c
ấp đủ
 nh
ng gì c
n thi
ết để
 
chúng ta bước vào đờ 
i thành công trong cu
c s
ng và thích nghi v
ớ 
i s
 
thay đổ
i hay không? Li
ệu trườ 
ng h
c có trang b
 
đủ
 ki
ế
n th
c v
 
tài chính để
 chúng ta có th
 làm giàu? Và chúng ta hãy nh
ớ 
 r 
ng cho dù chúng ta có rât nhi
u ti
ền nhưng thiế
u ki
ế
n th
ức để
 
làm giàu đượ 
c; r 
ng ngân hàng
không đòi hỏ
i h
c b
 mà h
 mu
n xem b
n báo cáo tài chính c
a chúng ta. H
 mu
n bi
ế
t thành tích v
 tài chính c
a chúng ta ch
 không c
n bi
ế
t chúng ta h
c gi
ỏi như thế
 nào. Do v
y, vi
c b
 m
 truy
ền đạ
t cho chúng ta thành công và giàu có. Quy
n sách này s
 cung c
 p nh
ng ki
ế
n th
c và bí qu
ết quí báu để
 chúng ta t
 tin
 bướ 
c vào th
ế
 gi
ớ 
i th
c th
ế
 gi
ớ 
i chúng ta ph
ải đối đầu khi ra trườ 
ng, quy
ển sách này đăc
 bi
t dành cho nh
ng ai: -
 
Mu
n có kh
ởi đầ
u th
n l
ợ 
i v
 tài chính trong cu
c s
ống để
 làm giàu,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->