Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
14Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hrvati_u_bih

hrvati_u_bih

Ratings: (0)|Views: 8,097 |Likes:
Published by iivvaannmmm

More info:

Published by: iivvaannmmm on Aug 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 U  B I    J  I   I    S  L  I   I   
BOSNE I HERCEGOVINE
19911995
 
 TISKANJE OVOGA BROJAPOMOGLI SU
Vlada Hercegovačko-neretvanske županijeVlada Posavske županijeMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Dogradonačelnik Brčko Distrikta BiHN.N, Brčko Distrikt BiHOpćina Kiseljak Općina Orašje
HOLD
INA d.o.o., SarajevoCroatia Osiguranje d.d., LjubuškiFTM d.o.o., Novi Travnik Kristal d.o.o., VitezHorizont d.o.o., VitezGudelj d.o.o., VitezUkras d.o.o., VitezSofa MM d.o.o., VitezIGM d.o.o., VitezCromont d.o.o., ŽepčeMaxi d.o.o., OrašjeFeroterm d.o.o., Dubrave-BrčkoLašva Komerc d.o.o., Nova BilaGrađevinar d.o.o., Novi Travnik Komotin d.o.o., JajceBuljan ceste d.o.o., KreševoDragan Džajić, LjubuškiFerotom d.o.o., Kiseljak 
Godina XXVI.
  
Posebni broj
  
Sarajevo, kolovoz 2008.
Vlasnik:
Franjevačka provincija Bosna Srebrena
 Nakladnik:
FMC Svjetlo riječi d.o.o.
 Ravnatelj:
Miljenko Petričević 
 Glavni urednik:
Ivan Šarčević 
 Uredničko vijeće:
Boris Divković 
,
Ladislav Z. Fišić 
,
Franjo Ninić 
,
Miljenko Petričević 
,
Darko Rubčić 
,
Ivan Šarčević 
 Adresa uredništva:
Zagrebačka 18, BiH–71000 Sarajevo
 Teleoni:
+387 (0)33 726 200; 726 204
(redakcija)Fax:
+387 (0)33 661 364
E–adresa:
redakcija@svjetlorijeci.ba
 http: //
www.svjetlorijeci.ba
 Grafčko oblikovanje:
Branko R. Ilić 
 Tisak:
Radin print culture, Zagreb
  
ISSN 1512–6986
Na okvirnim stranicama:
Edvard Munch,
 
Krik 
  
Zlatko Keser,
 Ja sam vrata. Tko po meni uđe spasit će se – Iv 10,9a
Istra`iva~ko dokumentacioni centarResearch and Documentation Center
Sarajevo
 
kolovoz 2008.
3
U
suradnji s
Istraživačko dokumentacionim centrom (IDC)
 iz Sarajeva koji je ustupio podatke
Svjetlo riječi
u ovom po-sebnom broju objavljuje imena ubijenih i nestalih HrvataBosne i Hercegovine u razdoblju od 1991. do 1995. prema krite-rijima koje donosi predsjednik IDC-a gosp. Tokača u tekstu kojislijedi. Nakana nam je višestruka.Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njimese trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta ižupe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijeluBiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimočlanove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kako bi seotklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjka- vost, odgovorni smo da se to ispravi.Ovim se brojem također želi vratiti “ušutkano” pitanje “smisla”rata kao poništavanje ne samo ideje čovjeka i čovječanstva nego po-sve konkretnog čovjeka s imenom i prezimenom za kojega se vežebezbroj odnosa: s bližnjima, zavičajem, domovinom, svemirom.Rat, iznad svega stradanje nedužnih u njemu, pitanje je i o samomeBogu, a ako smo vjernici, i pitanje (vapaj) Bogu. Ne možemo se– na tradiciji biblijske vjere – bez posljedica izmaknuti najtežempitanju: Zašto zlo i patnja? Ne možemo prebrzo ni rat ni nepravdesvesti na ljudsku slobodu i ljudsko zlo. Ako Bog ima veze s čovje-kom ne možemo prebrzo ušutkati krik koji izlazi iz mraka ljudskepatnje i pridružuje se Isusovu vapaju s križa zbog Božje odsutnostii šutnje. Iznova, dakle, valja postaviti pitanje: Zašto i čemu smrttolikih ljudi?Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata želi se tako-đer izmaknuti poluodgovorima, paušalnim ciničnim opravdanji-ma kako je to zato što je bio rat. Želi se spriječiti da se ljudi još jednom mirno i samorazumljivo žrtvuju za nejasne ciljeve, na ne-kom oltaru mitske domovine koju su im moćni nacrtali da sanjajupo principu čistoće teritorija i dominacije nad drugima. Njihova je povijest vezana za povijest živih, nas svih, osobito onih koji suprognani ili “humano” preseljeni. Njihova imena i povijest ulazeu katastroalni demograski poraz Hrvata u Bosni i Hercegovini.Upravo zato treba pitanje usmjeriti u najbolnije mjesto čuvajućise jefine sentimentalne ljubavi koja ne može podnijeti činjeničnigubitak. Ili, što je još gore, sve ove pojedinačne patnje pretvoriti usamosažaljenje zatvorene budućnosti, ili što je najgore, pretvoritiih u manipulativno sredstvo političke moći ili materijalnog pro-tiranja na žrtvama.Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata u prošlom ratuželi se odati pijetet svima njima i iskazati solidarnost s njihovim bli-žnjima. Iznošenjem osnovnih podataka, dakle golih činjenica, želise također potaknuti na razmišljanje i na argumentiranu raspravuo prošlosti i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini – budućnostiautohtonog naroda koji se našao pred demograskim i povijesnimugasnućem u vlastitoj domovini. O tome govore prilozi S. M. Džaje,I. Bubala i I. Lovrenovića.Poraz, gubitak i patnja nisu mjesto lažnoga trijumalizma kojimse od poraza pravi pobjeda, nisu ni mjesto mitskoga bijega u okrivlji- vanje samo drugih ili u naučenu razu o povijesnoj zavjeri svih protivnas Hrvata. Poraz, gubitak i patnja ne mogu biti ni pasivna lamenta-cija kako smo sami sebi krivi za sve, ili što se neki nisu dobro borili,ili jer su neki “manji” Hrvati, ili jer nismo jedinstveni, niti izlaz smijebiti pobožnjački skok u vjeru u Boga koji jedini daje utjehu u ovompokvarenom i bešćutnom svijetu. Bog, očito, tješi drugačije!Poraz, gubitak i patnja su povijesna prilika da iz činjenica,otvorenih očiju prema svojoj i tuđoj patnji, prema svojim i tuđimpromašajima i zlima, gradimo svoj zavičaj, ovu zemlju i ovaj svijet,a što najprije podrazumijeva susret s vlastitom istinom, vlastitomgrešnošću i otkrivanjem zatomljenih potencijala dobra koje počivau svakome od nas. Krajnji cilj ovoga posebnoga broja
Svjetla riječi
 koji darujemo čitateljima jest pomirenje u istini i ljubavi. Za pomi-renje treba temeljit zaokret, obraćenje, strpljivi i dug put solidar-nosti kako sa svojim stvarno ugroženim sunarodnjacima tako i spripadnicima drugih naroda u njihovoj patnji. U pomirenje se nemože sumnjati ako želimo budućnost u ovoj zemlji, a osobito akose želi ostati dosljedan Isusovu evanđelju.Uredništvo
Svjetla riječi
zahvaljuje svima koji su pomogli objav-ljivanje ovoga broja. Na poseban način zahvalni smo
Istraživačkomdokumentacionom centru
i njegovom predsjedniku Mirsadu Tokačikoji su svojim ozbiljnim radom na delikatnom popisu svih žrtavaprošloga rata pokazali da je solidarnost s patnjom i žrtvama drugo-ga, drugih naroda i građana, rodno mjesto demokracije pluralnihdržava kakva je Bosna i Hercegovina, i istinski put humanosti.
Urednik 
Otvorenih očiju
Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njime se trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta i župe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijelu BiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimo članove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kakobi se otklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjkavost, odgovorni smo da se to ispravi 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
smarijana liked this
zepcak liked this
dragan79 liked this
Bernard Suknjov liked this
hajduk12 liked this
Ljubo Knjigić liked this
Ljubo Knjigić liked this
tihoismyname liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->