Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Romanele Mesei Rotunde: Dragostea lui Lancelot du Lac.pdf

Romanele Mesei Rotunde: Dragostea lui Lancelot du Lac.pdf

Ratings: (0)|Views: 444|Likes:

More info:

Published by: Andrushka Maria Ghitoc on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
DRAGOSTEALUI LANCELOT
 DU LAC
I
I
 
[ . . . J
 Ea la ince putul vemii aventuilor . Bretania albastra a ost plina, pe atunci, de minuni, ~i cavaler ii au ince put sa cutreiere lumea. Pretutindeni erau obstacole anevoioase ~i atini ciudate peste cae nu puteai tr ece sau pe cae nu Ie puteai indrepta edt prin mare vitejie: atorita acestui fa pt, cavalerii ~i mai ales cavalerii Mesei rotunde se lu ptau atit, int faima lo a ainuit pina astazi. Calareau prin n.unti ~i prin vai pe voinicii lo cai de lupta, doborind  e/ele a putui, infruntindu,i pe mi~ei, punindUJi pe cei ai la espect, nimidndUJi pe tilhar ii care jefuiau la drumul mare; ~i
0
seama e ete, pe cae nu le,ai fi putut visa mai imbietoare, porneau la drum ~i e/e pe caii lor de paraa; ~i, in vemea aceea, curtea regelui Artus i~i arunca str alu. cirea peste tara Loges, impodobita cu egina Guenievr a ~icu doamnele ei de onoare, str aludtoare e aur, de agint, e bogate tesaturi de matase, de serbari, de gherfalz~, e ereti, de ~oimi ~i de alte pasari de prada. Acolo viet.uiau cavalerii Mesei rotunde, ~i nidodata nu s,au vazut atlt e  buni cavaleri, atit de viteji, atit de mindri, atit de viguro~i ~ie cutezatori; dar pe atund  se dr amuia vitejia la un pret mult mai ridicat dedt astazi. De dnd oi pe an, la Pasti, la rnaltae, la Rusalii, la Toti, Sfintii ~i la Caciun, eg~le Atus dadea eceptie mae 'la curte ~ii~i punea coroana pe ca p. Pe vr emea aceea, nimeni nu era socotit cu adevaat viteaz, ara dad nu sala~luia
 0
vreme la curtea lui: de aceea, baronii veneau cu gramad a la aceste receptii regale. Iar cea de la Rusalii era cea mai  placuta ~i mai vesela, pentru  in ziua aceea Domnul nostru Isus Cristos, inalflndu'se la cerui, I,a trimis pe Sfintul,Duh printr e cr edincio~ii lui, la fel e escur a jati ca ni~te oi care ~i,au pierdut pastoul. Dar rece ptia e la Pa~ti era cea mai de seama ~icea mai onor ata, intru pome, nirea Mintuitorului, care a inviat din morti ~i ne,a rascum,  paat e la durerile ve~nice. Dealtminter i, cu multe alte  pr ilejuri, cum ar fi la Intraea in Biserica, la Adormir ea Maidi Domnului sau la hramul oa~ului in care se gasea, ~i a poi dnd voia sa onoreze anumiti oameni, egele aea ece ptii la cute. Dar  acestea nu se chemau ece ptii mari. ~i, la toate receptiile, avea obiceiul sa nu se a~eze la masa mare ed t atund dnd cavalerii lui avusesera pile j e vr eo a pta vite jeasca. Ci iata ca
 111
 vinerea Sfintului,Ion, regele vtna toata ziua in padurea de la Camaaloth; catr e seara, dnd intra'n oa~ cu oamenii sai, vazu venind spe dinsul un frumos alai. rn frunte, pe jos, doi valeti duceau de friu doi cai albi de povara, dintre cae unul purta un cort u~or de tabadi, cel mai bogat din dte s,au vazut veodata; ia celalalt, oua cuere frumoase pline cu haine e cavale. A poi tnaintau, oi dte oi, patru scutieri lai pe cai voinici ~i viguro~i ~itinind cae
 0
 pavaza cu catarama e argint, care un coi argintat, care
 0
lance, care
 0
spad a mare, ludoasa, taioasa ~iu~oara, demna de toata admir atia; ~i,dupa ei, alti scutieri ~i osta~i; a poi, trei fete; in sfir ~it,
 0
 doamnii insotita e un gentilom umos ca lumina zilei ~i d e doi paji tnd atoritori
 
cu care vorbea. ~i haine!e, arme!e, scuturile, caii, totul er a, in alaiul acesta, e culoarea za pezii. Rege!e se opri, uimit. In vemea aceasta, doamna, zarindu,l, aea zor calului ~i, depa~indu,~i escorta, inainta catre el, insotita de domnisorul cel frumos. Ba inca mai aBati ca era imbracata cu ~ tunica ~i cu
 0
mantie din samit' al b, imblanit cu hermina, ~i calarea pe un mic cal de paada, un buiestra~ a~ade bine croit, di nu s,a vazut dndva altul mai umos, iar valta pul lui de matase atlr na plna 141pamint; iul ~i pieptarul ea din argint in, iar ~aua ~i scarile din £ilde~iscusit gavate cu imagini in cae se veeau doamne ~i cavaleri. De inatii ce doamna ajunse in ata regelui, i~i adu valul la
 0
 parte ~i, dupa celi raspunse 141binete, pe care ege!e se grabise sa Ie d ea cel dintii, ca un nobil cmte, nitor ~icu
 0
aleasa ce~tere cum er a, ea ii spuse: - Maria,ta, Dumnezeu sa te binecuvinteze ca pe cel mai  bun dinte egii e pe lumea aceasta! Vin e tae e pate  pentru a'ti cere
 0
avoar e pe cae n'o sa mi,o ef uzi, caei nwti poate pr icinui nici un iiu ~i nu te va costa nimic. - Doamna, ras punse egele, oricit m,a costa de mult, Jai nu e ceva cal'e sa ma faca e ocara ori sa aul1t'ze  pr ietenilor mei, am sa,ti acord , oricare a fi. - Maria,ta, iti oarte multumesc! Iti ce asaar sa,l aci cavaler pe ace~t scutier al ~leu, dn 'ae sa t~ oage eI. - Fr umoasa pietena, ti se cuvin vii multumiri cr Lmi ii ad us mie pe acest chipe~ baietanm.
 Ii
v'oi a ce tine e m.ine: armele si imbr atisaea e investir e; bunul Dumnezeu ii va har azi ~stul: vit~ jia. Doamna ii multumi regelui ~i ii estanui cii i se spunea ~ Doamna Lacului; dupa cae, oit a rugat-o egele sa dimina, ea i~i lua bun dimas, lasindwl foar te mir at, caci nu auzise vr eoata rostind wse acest nume.
D ESPARTIREA
"
Domni~orul, care era tare trist ca se es partea de dlnsa tinu s,o insoteasca
 0
vreme. Dupa ce mersera alaturi, cu  jale, cale de ~ bataie de arc, dlnsa rupse tacerea ~i,i s puse: - Vlastar regesc, te buie a~aar sa ne espartim. Oa, mai inainte, vr eau sa ~tii, dumneata, pe cae te,am crescut, ca nu sint mama dumitale ~ica dumneata nu e~ti fiul meu. Vita din care te tragi este din ce1e mai alese din lume, ~i intr ,o buna zi vei afla numele parintilor . Ginde~te'te sa a jungi la f e! de esavir ~it prin simtire pe dt e~ti la trup, caci ar fi mae pacat daca vite jia n,ar pretui, in dumneata, t frumusetea. Miine seaa, ai sa,l rogi pe r egele Artus sa'ti dea investirea de cavaler, ~i in. aceea~i zi, inainte e caer ea noptii, vei paasi palatul ~i vei porni sa cutr eieri  pI'in toate tarile, diutind prile j e a pte viteje~ti: caci a~a vei cuceri laude ~i pretuir e. Nu te opi in nici un loc, sau t mai putin cu putinta, ar cauta sa nu 1a~ivreo ispava vite jeasca de fiicut celo cae VOl' veni dupa dumneata. lar acii te va intr e ba cineva cine e~ti, spune,le cii nu ~tii cum te cheama. I~i scoase din eget un ine! pe cae 11 puse In degetul tina, rului. Apoi II incedinti pazei cee~ti, sarutindu,[ tl~ur el, ~i ii mai spuse ceva: - Fr umosule fecior  e ege, asculta ce,am sa'ti spun: vei c!uce Ia bun sf1~it incumentarile cele mai pime jdioase, ia cel care Ie va savir ~i pe cele pe cae Ie vei fi lasat nesa, vi~ite nu s,a ivit inca pe lumea aceasta . . . Ti,a~spune mai multe, da mi se stringe inima ~imi se cmma graiul ... Dwte, dwte cu Dumnezeu, bunuIe, fl'umosule, no bilule, imbietomle, doitule ~i cel mai dr ag odo al n.eu! It m.ai saruta iar pe gmi, pe rata ~i pe ochii amind oi, cu Jragoste; a poi pleca atlt de tista, Ind t n,ar mai fi putut rosti un cuvint mai mult. ~i domni~or ul iz bucni in plins vazin,o ca se indeparteaza. Dadu fuga sa imbr ati~eze in  pe ind valetii, ete!e ~i baietii; a poi amase cu caii e  povara ce duceau hagaje!e ~i cu cei oi scutieri lisati e Doamna Lacului. Dupa care
 0
 porni s pr e cutea egelui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->