Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mateo Cipriani

Mateo Cipriani

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Nicolae Filimon
Nicolae Filimon

More info:

Published by: Andrushka Maria Ghitoc on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
Nuvelă florentină
Ieşind din Florenţa pe bariera San-Gallo, primul obiect ce se prezintă vederei este arcul de triumf construit la 17! de ar"itectul francez, #adot cu ocazia dirii lui Francesco II de $orena la demnitatea de mare duce al %oscanei& 'cest arc de triumf fu (udecat de artiştii moderni ca operă plină de merite şi defecte& )e *nălţimea lui se vede sculptat *n marmură de +arrara bustul suveranului pentru care fu construit iar mai (os sunt mai multe bas-reliefe ce reprezintă embleme administrative şi militare&$a o mică distanţă se vede un parc format din mai multe alee de arbori neroditori, unde florentinii *şi fac preumblările pe timpul frumos de vară& %ocmai pe l*nă această rădină se află drumul sau şoseaua ce duce pe eminenţele colinei Fiesole& +ălătorul, dar, ce voieşte a vizita această localitate are a face o călătorie aproape de două ore printre cele mai frumoase rădini şi vile şi a privi o mulţime de vedute *nc*ntătoare&'(un*nd pe crtetul colinei, primul obiect care *i loveşte privirea este monasterul căluărilor dominicani, clădit tocmai pe acel loc unde odată era monasterul antic *n care *şi fini cariera vieţii celebrul pictor Fra Giovanni 'nelico& .steriorul acestei biserici nu are nimic de admirat pentru călătorul ar"eolo, dar c*nd cineva vizitează interiorul ei, este peste putinţă a nu se simţi transportat *n timpii cei mai lorioşi ai Italiei artistice& Ici vezi un tablou de %izian, colo altul de Salvator /osa, apoi vin cele de pensulă toscană, fără a mai numi manificele statue de cele mai celebre dalte ale Italiei, picturile *n afresco şi basoreliefele *mpănate cu aur, ce uimesc pe vizitator&+urtea monasterului este *ncon(urată cu zid de piat, iar locuinţele mona"ilor sunt clădite *n formă de cruce, av*nd *n centru o sală mare, rotundă, ce servă de refectoriu
0
 , cu care apoi se leaă patru linii *ndoite de locuinţe numai cu un r*nd şi foarte *ntunecoase, din cauză ca salele sunt prea luni şi n-au nici o fereastră *n plafond ca să aducă lumină, ceea ce le face a semăna foarte mult cu *nc"isorile penitenţiare din .lveţia& +ămările mona"ilor sunt foarte mici şi ornate numai cu mobilile cele mai necesarii un pat de sc*nduri, fără alt aşternut dec*t un linţoliu de l*nă, un urcior cu apă, o masă mică de brad, pe care se vede mai totdauna depuse ori constituţia ordinului sf*ntului 2omenic, sau breviarul mona"ic iar ornamentul reţilor se compune din portretele celor mai remarcabili anacoreţi catolici&)rivirea acestor locuinţe deştep*n mine ideile cele mai melancolice simţii oper*ndu-se *n inima mea o mare sc"imbare pentru prima oade c*nd *mi am e3istia, reflectai asupra nenorocirilor ce ne *ncon(oac"iar din leaăn şi a falselor promisiuni prin care speranţa ne amăte p*la morm*nt& )riveam cu o mare veneraţiune pe bunii rii, pe carii, dupe
 
sanctitatea ce-mi inspira internul monasterului şi austera disciplină a vieţii lor, *i crezui de cei mai sfinţi căluări din toată lumea& )ărea că văd s*nul lui 'vraam st*nd desc"is ca să-i primească şi doream din inimă să fiu şi eu unul dintr-acei aleşi ai 2omnului&2ar pe c*nd mă ocupam de redempţiunea sufletului, pe c*nd spiritul *şi *ntinsese aripele către empireul beatitudinei, *n momentul c"iar c*nd credeam mona"ii de care eram *ncon(urat nu se *ndesc dec*t la m*ntuirea sufletului, simţii o m*nă că mă atine  *ncetinel pe spinare era amicul meu Geraldini
0
 , care *mi arătă un portret ce trăsese foarte mult atenţiunea sa privii şi eu acel portret şi văzui că era al ponteficelui Si3t 4 şi prezenta pe marele bărbat *n anii copilăriii sale, păzind porcii pe văile de la %ivoli
0
 , dupe cum zice tradiţiunea iar pe marinea de (os era scris cu m*na sentinţa următoare
„chi dura, vince“,
 adică 5cine vrea poate6 sau prin persistenţă ambiţiosul a(une la scopul propus& 'ceasta fu de a(uns ca să onească din inima mea reliioasele impresiuni de mai nainte& )rivii mai cu luare-aminte pe căluări şi văzui că aceşti oameni nu erau deloc aceia ce cu o oră mai nainte păreau că sunt ei semănau a fi o adunătură de alerieni&4izitarăm refectoriul tocmai pe timpul c*nd se puneau la masă cuvioşii anacoreţi şi aceasta ne procură plăcerea de a vedea pe lucrătorii viei 2omnului m*nc*nd& ucatele, *n adevăr, erau prea puţin "rănitoare ele se compuneau din o supă de boabe de mazăre cu br*nză de )arma, salată de fasole verde cu oţet şi untdelemn de $uca, ouă fierte şi poame vinul *nsă nu lipsea după masa robilor lui 2umnezeu&+eea ce mi se păru foarte bizar era disciplina cu care cuvioşii părinţi sueau s*nele 2omnului& 2eodată vedeai o sută de drepte puind m*na pe ulcioare şi turn*nd vin *n pa"are apoi iarăşi o sută de st*ne ridic*nd o sută de pa"are pline cu vin la o sută de uri uscate de sete, iar dupe aceea, ca printr-un semn de *nţeleere, vedeai o sude capete plec*ndu-se *nt, ca poată sue mai cu comoditate acel nectar ce se scoate din viile sădite pe colinele 'peninului&8
Via da bravi!
0
 9 zise amicul meu, entuziast de acele manipulări militare ale căluărilor& 8
Siete ben venuti, signori!
0
 răspunseră căluării deodată, dar răm*ind unii cam *ndărăt, precum fac coriştii de la teatrele de proză&8 Ne priimiţi şi pe noi la masa cuvioşiilor voastre: 8 ucuros nu ştim *nsă daca bucatele noastre vă vor plăcea&
 
84inul să fie bun, onorabili părinţi, fiindcă avem mare dorinţă a  *nvăţa şi noi să m*nuim urcioarele, precum o faceţi cuvioşia voastră cu mare dibăcie& $a acti din urtermeni, luării noştri, ce aveau prea multă intelienţă, se simţiră foarte mult atinşi la amoarea proprie, dar vestm*ntul ce purtau oprindu-i de a da curs m*niei, se măriniră numai a se scuza cu nişte cuvinte umilitoare, dar foarte contradictorii cu aitarea ce se vedea imprimată pe fizionomiile lor&2upă ce m*ncarăm puţin din acele bucate simple, dar pline de ust şi repezirăm pe *t c*teva pa"are din celebrul 5moscato6 al cuvioşilor domenicani, ne scularăm de la masă& )*nă a nu părăsi refectoriul observarăm mobilierul său, care se compunea din masa cea mare de m*ncare şi c*teva laviţe şi scaunepe pări nu văzurăm dec*t efiiul ;adonei adolorate, portretul pontifului actual şi acela al lui Si3t al 4-lea&'cest portret, care mă deşteptase at*t de repede din frumoasele mele *ndiri, văz*ndu-l şi prin alte c"ilii, *mi aţ*ţă curiozitatea de a şti care era cauza ce făcea pe bunii părinţi a-i da preferinţa pe l*nă ale altor pontefici ce au lucrat mai mult dec*t acela pentru prosperitatea ordinelor mona"iceşti&Sub prete3t dar că voiesc a vedea rădina, luai pe unul dintre căluări cu mine ca sa-mi serve de "idă intrai cu d*nsul *n rădina monasterului, o privii cu băare de seamă şi mi se păru foarte frumoasă& 2in esplicările ce-mi dete asupra unor plante şi altor particularităţi ale rădinii, *ncredinţai avea inimă acel căluăr mă pusei, dar, a specula asupra nevinovăţiii lui şi *ncepui astfel 8 Sunt prea *nc*ntat, omule al lui 2umnezeu, de felul viii mona"iceşti departe de valurile lumei, adăpostiţi sub scutul cel ne*nvins al reliiei, voi petreci cea mai frumoaviă damuritorilor& +<t dori fiu şi eu prenumărat *ntre oile cele cuv<ntătoare ale acestui staul= +*t de lin trece orele zilei contempl*nd *n sinurătate aceste bele coline *ncoronate de arbori= 2e c*tă poezie reliioasă nu s-ar umplea sufletul meu la privirea cerului %oscanei, senin şi semănat cu stele= ;-aş dedica cu totul la acea viaţă contemplativă şi aş usta fericirea aceea pe care o inspiră lipsa mustrării de conştiinţă= 2imineaţa m-aş duce *n casa 2omnului şi, unind debila mea voce cu a aleşilor săi, aş intona imne de mulţumire pentru toate bunurile ce ne-au dat celelalte ore ale zilei le-aş petrece cultiv*nd frumoasele flori ale acestei rădini sau făc*nd lectura cărţilor reliioase iar noaptea, a"= noaptea m-aş pune pe această piatră şi aş contempla miraculile creaţiunei pe acest cer frumos&8 Nu ştii ce ceri, *mi răspunse căluărul, oft*nd din profunditatea inimei& 4iaţa mona"ală, zise el, i are şi ea

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->