Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cap001.doc

cap001.doc

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by ardeleanusimona
URANTIA
URANTIA

More info:

Published by: ardeleanusimona on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

 
Capitolul precednet | Capitolul urmator  | Cuprins  © 2004 Fundaţia Urantia. Toate drepturile rezervate.
CARTEA URANTIA
PRIMA PARTE - UNIVERSUL CENTRAL ŞI SUPRAUNVERSURILE
Pagina 1 Pagina 1!
PRIMA PARTEUNIVERSUL CENTRAL ŞI SUPRAUNVERSURILE
Pagina 20 Pagina 21
PRIMA PARTE - UNVERSUL CENTRAL ŞI SUPRAUNVERSURILEC
APITOLUL
 1 - TATĂL UNIVERSAL
Tat"l Universal este #umnezeul $ntregii creaţii% Prima &urs"'Centru a tuturor lucrurilor (i a tuturor )iinţelor. *+ndiţi'v" mai $nt+i la #umnezeu ca la un creator% apoi ca la un controlor% (i $n cele din urm" ca la un susţin"tor in)init. ,dev"rul despre Tat"l Universal a $nceput s" )ie $nţeles de c"tre omenire atunci c+nd pro)etul a spus- Tu% #umnezeule% e(ti singur% nu mai e/ist" nimeni $n a)ar" de tine. Tu ai creat cerurile (i cerurile cerurilor cu toate o(tirile lor. Tu le p"strezi (i tu le controlezi. Prin Fiii lui #umnezeu au )ost )"cute universurile. Creatorul se acoper" cu lumin" ca de un ve(m+nt (i $ntinde cerurile ca pe o perdea. umai conceptul de Tat"l Universal  un singur #umnezeu $n locul a mai mulţi zei  a permis )iinţei umane muritoare s" $nţeleag" Tat"l $n calitate de creator divin (i de controlor in)init. iriadele de sisteme planetare au )ost toate )"cute pentru a )i $n cele din urm" locuite de numeroase tipuri di)erite de creaturi inteligente% de )iinţe care pot s"'l cunoasc" pe #umnezeu% s" primeasc" a)ecţiunea sa divin" (i s"'l iu3easc" pe #umnezeu la r+ndul lor. Universul universurilor este opera lui #umnezeu (i locul de re(edinţ" a )eluritelor sale creaturi. #umnezeu a creat cerurile (i a )ormat p"m+ntul. l a sta3ilit universul (i nu a creat aceast" lume $n van% el a )ormat'o pentru a )i locuit". Toate lumile iluminate $l recunosc (i $l ador" pe Tat"l Universal% autorul etern (i susţin"torul in)init al $ntregii creaţii. 5n nenum"ratele universuri% creaturile $nzestrate cu voinţ" au $ntreprins lunga c"l"torie c"tre Paradis% lupta )ascinant" a aventurii eterne
 
 pentru a a6unge la #umnezeu Tat"l. 7elul transcendent al copiilor timpului este de a g"si #umnezeul etern% de a $nţelege natura divin"% de a'l recunoa(te pe Tat"l Universal. Creaturile care $l cunosc pe #umnezeu nu au dec+t o singur" am3iţie suprem"% o singur" dorinţ" arz"toare% aceea de a deveni% $n propriile lor s)ere% a(a cum este el $n des"v+r(irea sa paradisiac" de personalitate (i $n s)era sa universal" de 6ust" supremaţie. #e la Tat"l Universal care locuie(te $n eternitate a venit porunca suprem"- Fiţi des"v+r(iţi% a(a cum eu $nsumi sunt des"v+r(it. Plini de iu3ire (i de compasiune% mesagerii Paradisului au purtat acest $ndemn divin de'a lungul vremurilor (i a universurilor% c8iar (i p+n" la creaturi de origine animal" umile ca rasele umane de pe Urantia. Pagina 22,ceast" dispoziţie magni)ic" (i universal" de a se lupta s" ating" per)ecţiunea divinit"ţii este prima datorie% (i ar tre3ui s" )ie cea mai $nalt" am3iţie% a tuturor creaturilor care se str"duiesc $n cadrul creaţiei #umnezeului per)ecţiunii. ,ceast"  posi3ilitate de a atinge des"v+r(irea divin" este destinul )inal (i cert al $ntregului progres etern spiritual al omului. uritorii de pe Urantia pot prea puţin spera s" )ie per)ecţi $n sensul in)init% $ns" le este pe deplin posi3il )iinţelor umane% a(a cum se pornesc ele la drum pe aceast"  planet"% s" ating" ţelul celest (i divin pe care #umnezeul in)init l'a )i/at pentru muritori9 (i% atunci c+nd vor )i $ndeplinit acest destin% ei vor )i% $n ceea ce prive(te realizarea sinelui (i $mplinirea mental"% la )el de compleţi $n s)era lor de per)ecţiune divin" ca #umnezeu $nsu(i $n s)era sa de eternitate (i de in)initate. : ast)el de per)ecţiune nu  poate )i universal" $n sensul material% nici nelimitat" $n $nţelegere intelectual"% nici )inal" $n e/perienţ" spiritual"% $ns" ea este )inal" (i complet" su3 toate aspectele )inite re)eritoare la divinitatea voinţei% la per)ecţiunea motivaţiei personalit"ţii% (i con(tiinţa lui #umnezeu. ,cesta este adev"ratul $nţeles al poruncii divine Fiţi des"v+r(iţi% a(a cum eu $nsumi sunt des"v+r(it% care )ace $ntotdeauna )iinţa uman" muritoare s" $nainteze (i o c8eam" c"tre interior $n aceast" lung" (i )ascinant" lupt" pentru a atinge nivele tot mai $nalte de valori spirituale (i de adev"rate semni)icaţii ale universului. ,ceast" c"utare su3lim" a #umnezeului universului este aventura suprem" a locuitorilor tuturor lumilor timpului (i spaţiului.
1. NUMELE TATĂLUI
#in toate numele su3 care #umnezeu Tat"l este cunoscut de'a lungul universului% cele care $l desemneaz" ca Prima &urs"'Centru a Universului sunt cele mai )recvente. 5nt+iul Tat" este cunoscut su3 nume variate $n universuri di)erite (i $n sectoare di)erite ale unui acela(i univers. umele pe care creaturile i le atri3uie Creatorului depind mult de conceptele pe care creaturile le au despre Creator. Prima &urs"'Centru a Universului nu s'a revelat niciodat" prin numele s"u% ci doar prin natura sa. #ac" noi credem c" suntem copiii acestui Creator% este a3solut )iresc s" s)+r(im prin a'l numi Tat". 5ns" acesta este un nume ales de noi $n(ine% care provine din recunoa(terea relaţiei noastre
 
 personale cu Prima &urs"'Centru. Tat"l Universal nu impune niciodat" nici o )orm" de recunoa(tere ar3itrar"% nici de adoraţie )ormal"% nici de serviciu servil creaturilor universurilor $nzestrate cu inteligenţ" (i voinţ". Tre3uie ca  de la sine (i $n propria lor inim"  locuitorii evolutivi ai lumilor timpului (i spaţiului s"'l recunoasc"% s"'l iu3easc" (i s"'l adore de  3un" voie. Creatorul re)uz" s" e/ercite o constr+ngere asupra li3erului ar3itru spiritual al creaturilor sale materiale sau s" le )orţeze s" se supun". Consacrarea iu3itoare a voinţei umane c"tre $ndeplinirea voinţei Tat"lui este cel mai preţios dar o)erit de om lui #umnezeu. #e )apt% o ast)el de consacrare a voinţei creaturii constituie singurul dar cu adev"rat vala3il care poate )i )"cut de om Tat"lui din Paradis. 5n #umnezeu% omul tr"ie(te% se mi(c" (i e/ist". :mul nu are nimic s"'i d"ruiasc" lui #umnezeu% cu e/cepţia acestei alegeri de a se con)orma voinţei Tat"lui% iar deciziile ast)el luate de creaturile dotate cu inteligenţ" (i voinţ" $n univers constituie realitatea adev"ratei adoraţii% care satis)ace at+t de deplin natura Tat"lui Creator% dominat" de iu3ire. :dat" deveniţi cu adev"rat con(tienţi de #umnezeu% c+nd $l veţi )i descoperit cu adev"rat pe Creatorul maiestuos (i veţi )i $nceput e/perienţa realiz"rii prezenţei interne a controlorului divin% atunci% $n )uncţie de iluminarea voastr" (i $n con)ormitate cu modul (i metoda prin care Fiii divini $l reveleaz" Pagina 2; pe #umnezeu% veţi g"si un nume pentru Tat"l Universal. ,cest nume va e/prima $ntr'o manier" adecvat" conceptul vostru asupra arii &urse'Centru Prime. <i iat" cum% $n lumi di)erite (i universuri variate% Creatorul este cunoscut su3 diverse nume. 5n spiritul relaţiilor% ele au aceea(i semni)icaţie% $ns" $n cuvinte (i sim3oluri% )iecare nume reprezint" gradul (i pro)unzimea cu care #umnezeu este $ntronat $n inimile creaturilor sale dintr'un anumit t"r+m. 5n apropiere de centrul universului universurilor% Tat"l Universal este $n general cunoscut su3 nume care pot )i considerate ca semni)ic+nd Prima &urs". ai departe% $n a)ar"% $n universurile spaţiului% termenii )olosiţi pentru a desemna Tat"l Universal semni)ic" de cele mai multe ori Centrul Universal. 5nc" (i mai departe% $n creaţia $nstelat"% de e/emplu $n lumile sediu ale universului vostru local% el este cunoscut ca &ursa'Prim" Creatoare (i Centrul #ivin. 5ntr'o constelaţie vecin"% #umnezeu este numit Tat"l Universurilor% $ntr'o alta &pri6inul =n)init% iar c"tre est Controlorul #ivin. l a mai )ost numit (i Tat"l >uminilor% #arul ?ieţii (i Unicul ,totputernic. Pe lumile $n care un Fiu al Paradisului a tr"it o viaţ" de e)uziune% #umnezeu este $n general cunoscut printr'un nume indic+nd o relaţie personal"% o a)ecţiune tandr" (i o devoţiune patern". 5n sediul constelaţiei voastre% re)erirea la #umnezeu se )ace ca Tat" Universal. Pe di)erite planete ale sistemului vostru local de lumi locuite% el este cunoscut $n mod divers ca Tat" al Taţilor% Tat" al Paradisului% Tat" al @avonei (i Tat" al &piritului. Cei c"rora #umnezeu le'a )ost revelat prin e)uziunea Fiului Paradisului s)+r(esc prin a ceda apelului sentimental al relaţiei pline de sensi3ilitate de asociere $ntre creatur" (i Creator (i'l numesc pe #umnezeu Tat"l nostru.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->