Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OPPT Courtesy Notice [Future Action]-06p00-Romanian.doc

OPPT Courtesy Notice [Future Action]-06p00-Romanian.doc

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by ardeleanusimona
oppt
oppt

More info:

Published by: ardeleanusimona on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
Notificare amiabilă
Respondent (informaţii personale):
{< Numele individului>}c/o pretinsei {< Numele companiei >}{< Strada.... >}{< Oras, Judet, Cod postal >}
Ofertant (informaţii personale):
{< Numele dvs >}{< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}
Data:
{< Click pentru a scrie Ziua  >}, {< !una >}, "#$
Ref:Răspundere personanelimitată decurgând din încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor băncilor gu!ernelor corporatiste "i al tuturor celorlalte corporaţii ca urmare a înregistrărilor #$$ ($odul $omercial #niform) reali%ate de &'e One eoples ublic &rust (O&)*er!icii:
%mail / &a' / (redat personal / Num)r de *nre+istrare 
D+$,-R-./+ D+ 0-&+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*#N52&OR:
(re-enta se aplic) oric)rei aciuni viitoare ce se reali-ea-) de {< Nume espondent >} cu domiciliul *n {< 0omiciliu espondent >} denumit *n cele ce urmea-) 1espondentul2.%u sunt sin+urul proprietar 3N%45S6A6, le+itim 7i le+al, custode 7i repre-entant al &i8intei mele, 7i a oric)rei 7i tuturor creaiilor 7i propriet)ilor ce deriva din aceasta, documentele *n 9orma lor completa :CC nr. "#"#";#, "#"#";=, "#"#";?;, "#"#";?#, reiterate7i *ncorporate aici ca re9erin), repre-ent@nd o noti9icare ori+inar) a acestei 0%C!AA55 0% &A(6% o dat) cu *nre+istrarea lor puBlic), reali-at) 7i dat) de 6e One (eople8s (uBlic 6rust, denumit) *n cele ce urmea-) 1O((62. %u cu Buna 7tiin), *n mod voluntar 7i cu intenie am adoptat, recon9irmat 7i rati9icat aceast) 0%C!AA5% 0% &A(6% ca 9iind propria mea 0%C!AA5% 0% &A(6%, nunc pro tunc praeterea preterea, necontestat) din punct de vedere Duridic 7i nici *n 9apt sau din punct de vedere al politicii puBlice, numinduEm) *n cele ce urmea-) 1O9ertantul2.
NO&/0/$-R+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*#N52&OR:
O9erta
ntul
 noti9ic) *n mod corespun-)tor prin pre-enta pe espondent, c) O9ertantul N: %S6% 0% ACO0 cu nicio devalori-are ile+itim) 7i ile+al), diminuare, aBro+are, suBDu+are, suBordonare, u-urpare, invadare, violare sau 9urt a O9ertantului ca &i8in) +arantat) *n mod corespun-)tor, a oric)rei 7i tuturor creaiilor 7i propriet)ilor ce deriv) din aceasta. (rin urmare espondentului i se ordon), cu e9ect imediat, SF 5NC%6%Z% G5 SF S% AH5NF de la orice 7i de la toate aciunile ile+itime 7i ile+ale *mpotriva O9ertantului.O9ertant
ul în"tiinţea%ă în mod corespun%ător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim "i legal responsabil "i răspun%ător "i !a datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun pentru orice "i toate acţiunile nelegitime "i ilegale pe care Respondentul le desfă"oară împotri!a Ofertantului cau%ând sau re%ultând în prejudicii faţă de Ofertant inclusi! !ătămări fi%ice pri!ări de libertate sec'estru pe proprietate daune materiale daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului6
 Atenia espondentului este direcionat) c)tre 0%C!AA5A 0% &A(6%, *n mod special c)tre *ncetarea statutului Duridic de e'isten) reali-at) la s9@r7itul anului "#", al tuturor corporaiilor lumii ce *7i des9)7oar) activitatea suB 9orma +uvernelor popoarelor, al B)ncilor 7i tuturor altor corporaii, pentru cau-e de 5nalta tradare si preDudicii aduse oamenilor de pe aceast) planet), 9)ra 7tiina lor 7i 9)ra consim)m@ntul lor con7tient 7i intenional, 7i anumeI
-ctele de constituire ale 7u!ernelor sunt anulate: (Referinţă: D+$,-R-./- D+ 0-&+: Doc6 #$$ 8 9;9;9<=;> No! 9? 9;9)
1...C) oricare 7i toate AC6%!% CONS656:65%, inclusiv ale 4uvernului Statelor :nite ale Americii, Statelor :nite, 1S6A6:!:5 ......K, inclu-@nd oricare 7i toate aBrevierile, sinonimele sau alte 9orme le+ale, 9inanciare sau mana+eriale,
oricare "i toate ec'i!alentele lor internaţionale
, inclusiv oricare 7i toate S:C:SA!%!% 7i &5!5A!%, inclusiv oricine 7i toi &:NC5ONA55, &:NC5ONA55 (:H!5C5, O05N%!% %L%C:65%, 6A6A6%!%, CONS656:55!%, COM:N56F5!%, AC6%!% 7i oricare 7i toate contractele 7i acordurile mai Dos *nceiate 7i *n le+)tur) cu acestea, sunt acum nule,
lipsite de valoare, anulate, necontestate; .
..2
-ctele de constituire ale @ancilor sunt anulate: (Referinţă: ,+7+- -D+12R#,#/: A- D$ #$$ Doc8 9;9;;><<B Oct 9> 9;9)
1
Declarate şi hotărâte ca anulate în mod irevocabil;
 oricare 7i toate actele constitutive ale memBrilor H5S ai H)ncii pentru e+lement)ri 5nternaionale inclu-@nd toi Bene9iciarii s)i, inclu-@nd toate acele entit)i de orice natur) care dein, operea-), aDut) 7i sunt complice ale sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de e'ecutare silit), 7i care aDut) la 9uncionarea S5S6%M%!O 0% SCA!5%... con9isc@nd adevarata valoare printrEo repre-entare nele+itim)...2
6oate drepturile re-ervate (a+e # o9 ;
 
Mai sus amintita
D+$,-R-./+ D+ 0-&+
, identi9icat) aici, rea9irmat) aici,
ramâne necontestată "i repre%intă -de!ărul -bsolut în drept
, comer 7i &i8inare, *nre+istrat) *n re+istre o9iciale, decrete ale le+ii universale, pentru ca toata omenirea s) se Ba-e-e pe aceasta. A se vedea ttpsI//+ov.propertPin9o.com/0CEQasin+ton/ este necesar) *nre+istrarea, sau RRR.peoplestrust#;;.or+.espondentul este in9ormat *n mod corespun-)tor, de 9aptul c) el acionea-) acum *n calitatea sa de entitate individual), 9)r) spriDinul net al unei corporaii, pe deplin 7i personal r)spun-)tor pentru &5%CA% AC5:N% (% CA% AC%S6A O  3N6%(5N0%, *n con9ormitate cu dreptul comun proteDat 7i conservat prin politica puBlica :CC #E#$, 7i !e+ea :niversal), le+e care +uvernea-) *nre+istr)rile e9ectuate *n :CC de c)tre O((6. e9erin)I
A- D$ #$$ Ref Doc 8 9;9;;C=C
0ac) espondentul ale+e s) acione-e pe seama unei entit)i al c)rei statut de e'isten) Duridic) a *ncetat, cau-@nd O9ertantului orice preDudiciu ast9el cum acesta a 9ost de9init *n pre-enta, atunci espondentul *n mod individual 7i nelimitat *n aceast) calitate va 9i 9)cut r)spun-)tor *n mod aBsolut. Ast9el de aciuni pot consta *n aciuni le+ale *n despa+uBire *n contradictoriu cu espondentul, *n con9ormitate cu politica puBlic) :CC #E$=, inclu-@nd 9)r) a se limita la Codul Comercial :CC 4aranii, *mpotriva activelor aparin@nd espondentului. 3n continuare, atenia espondentului este *ndreptat) c)tre
D+$,-R-./+ E/ ORD/N:
 
Doc6#$$ 8 9;9=B<> *ept6
? "#", recon9irmat) 7i rati9icat) *n mod corespun-)tor de CO0:! COM%C5A! :CC 0oc. Nr. "#"##= 7i !%4%A  A0%F:!:5 0oc. :CC Nr."#" ##;; care prevedeIoluntari dintre militari... 1
să arestaţi "i să luaţi în custodie
oricare 7i toate entit)ile 9i-ice, a+enii lor, 9uncionari 7i ali actori, indi9erent de domiciliul ales,
care deţin operea%ă ajută
 
"i sunt complice
 ale sistemele private monetare, de emitere, colectare, e'ecutare silit) 7i care aDut) la 9uncionarea S5S6%M%!O 0% SC!A5% *mpotriva mai multor cet)eni...2, 7i 2s) reintrai *n posesia tuturor sistemelor private monetare, de urmarire, de trans9er, de emitere, de colectare, de e'ecutare silit) 7i care aDut) la 9uncionarea S5S6%M%!O 0% SC!A5%...21...toate 9iintele creatorului vor asista imediat pe toi &uncionarii (uBlici identi9icai prin pre-enta,
să implemente%e să proteje%e să conser!e "i să îndeplinească acest ORD/N
 prin toate miDloace creatorului 7i create con9orm celor declarate aici, cu aDutorul 7i suB deplina dumneavoastr) personal) r)spundere...20ac) espondentul *ncetea-) 7i se aBine de la oricare 7i toate aciunile preDudiciaBile pentru O9ertant, atunci aciunile ce pot 9i 9ormulate *mpotriva acestuia vor 9i evitate. espondentul este averti-at de 9aptul c) instructarea, direcionarea sau participarea *mpreun) cu cole+ii s)i la reali-area de aciuni d)un)toare pentru O9ertant va duce la calcularea si acumularea r)spunderii sale. 3n situaia *n care cole+ii s)i ast9el instructai sau aDutai vor cau-a preDudicii O9ertantului, atunci vei 9i declarai *n mod solidar 7i personal r)spun-)tori, *n temeiul 0octrinei (rincipal A+ent )spunderii (rincipalului pentru 9aptele A+entului conservat) prin politica puBlica :CC #E#$. Acum este responsaBilitatea dumneavoastr) comercial) 7i moral) de a v) in9orma despre aceast) politic). %ste responsaBilitatea dumneavoastr) s) v) documentai cu privire la r)spunderea dvs. 7i despre orice potenial) viitoare r)spundere care va 9i determinat) de liBera dvs. ale+ere, cu Buna 7tiin), voluntar) 7i intenional) de a preDudicia pe O9ertant. O9ertant
ul
 a 9ormulat 7i *naintat espondentului o noti9icare amiaBil), noti9icarea ori+inar) 9iind e9ectuat) 7i dat) de c)tre O((6.0ac) espondentul ale+e s) interacione-e *n mod privat 7i individual cu O9ertantul *nainte de aceast) dat), atunci termenii 7i condiiile O9ertantului nr. {< AAAE >} sunt o9erite espondentului spre acceptare, metodele de acceptare 9iind clar de9inite *n acestea.  3n continuare, atenia espondentului este *ndreptat) c)tre Bene9iciile po-itive pe care *nre+istr)rile O((6 le o9era 9iec)rei persoane. H)ncile di-olvate anulea-) datoriile. Statutele de 9uncionare ale K+uvernelorK anulate elimina ta'e nele+itime, le+i statutare, toate instantele de Dudecata etc. Noua +uvernare este aici. A se vedea pa+ina = pentru mai multe in9ormaii.&ii in9ormat 7i +uvernat *n mod corespun-)tor.O9ertantI  MartorI 0ataI Numele martoruluiI {< Nume (renume >}
6oate drepturile re-ervate (a+e " o9 ;
 
&ermeni "i $ondiţii
Respondent (informaţii personale):
{< Nume (renume >}c/o pretinsei {< Numele companiei >}{< Strada.... >}{< Oras, Judet, Cod postal >}
Ofertant (informaţii personale):
{< Numele dvs >}{< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}
ărţile:
 Ace7ti 6ermeni 7i Condiii sunt aplicaBile p)rilor mai sus menionate, inclu-@nd 9)r) a se limita la cole+ii pentru care acionea-) sau care acionea-) *n numele p)rilor mai sus menionateI
-plicabilitate
 Av@nd *n vedere c) toate H)ncile 7i 14uvernele2 au *ncetat cu adevarat s) mai e'iste din punct de vedere Duridic re9I :CC 0oc T "#"#";?# ttpsI//+ov.propertPin9o.com/0CEQasin+ton/, espondentul aici menionat acionea-) *n capacitatea sa de
persoană indi!iduală pri!ată6
  3n lipsa unor statute de 9uncionare ale +uvernelor 7i B)ncilor, 7i a altor statute corporative, sin+urul instrument care oBli+) persoanele private este un contract le+al *nceiat 7i oBli+atoriu *ntre p)ri.
Răspunderea Respondentului
%ste oBli+aia 7i responsaBilitatea espondentului s) 9ac) dovada preteniilor suB 9orma unui )spuns Su9icient eri9icat al unui contract le+al *nceiat 7i oBli+atoriu, pre-umat sau pretins a e'ista *ntre p)ri. 3n plus, orice pretins contract treBuie sa cuprind) toate elementele necesare *nceierii sale valaBile inclu-@nd dar 9)r) a se limita laU o9erta, modalit)ile de acceptare, declaraii care susin 9aptele pe care acesta se Ba-ea-), scopul 7i ar+umentaia, 7i toate aceste elemente 9iind aduse la cuno7tina O9ertantului cu Bun) 7tiin), deliBerat 7i voluntar.  3n lipsa unui le+al *nceiat 7i oBli+atoriu *ntre p)ri, acest document noti9ic) o o9ert) contractual) de Bun)Ecredin) cuprin-@nd termenii 7i condiiile dintre p)ri, care dup) acceptare va constitui un contract le+al *nceiat 7i oBli+atoriu *ntre p)ri. %ste responsaBilitatea espondentului s) se in9orme-e 7i s) s9)tuiasc) pe orice cole+ pentru care acionea-) sau care acionea-) pe seama espondentului de ace7ti termeni 7i condiii.  A se vedea Ane'a A pentru oBli+aiile contractuale ce deriv) din acceptarea acestor termeni 7i condiii.
Răspuns *uficient 1erificat
 Av@nd *n vedere importana situaiei, va 9i cali9icat ca aspuns Su9icient eri9icat acel r)spuns care *ndepline7te urm)toarele criterii. )spunsul treBuie#. s) 9ie *n mod corespun-)tor *nre+istrat, veri9icat 7i dat prin Dur)m@nt, contraar+umentat la 9iecare punct *n mod speci9ic 7i particular prin documentari solide, valaBile, cu autoritate. ".s) includ) dele+aie scris) de autoritate semnat) de c)tre espondent, dac) r)spunsul este 9)cut prin altcinevaU$.s) utili-e-e cuvinte de9inite *n dicionarele oBi7nuite e'. 0e'.Nicio coresponden) nu va avea loc prin tele9on. 0ocumentul trimis prin 9a', sau scanul di+ital al unui ast9el de document va 9i considerat 7i va avea 9ora Duridic) a celui ori+inal.
4odalităţi de Respingere
Niciun contract nu va 9i considerat intrat *n vi+oare *n situaia *n care espondentul nu 9ace sau nu reali-ea-) oricare din aciunile menionate *n Ane'a A.
4odalităţi de -cceptare
:n contract le+al *nceiat este cu Bun) 7tiin) considerat intrat *n vi+oare 7i asumat de c)tre espondent sau oricare dintre a+enii s)i, prin e9ectuarea sau reali-area oricareia din aciunile menionate *n Ane'a A.
 Actiune înseamnă acceptare.
 
&ermeni pri!ind -cceptarea
 Acceptare presupune acordul espondentului 9a) de urm)toareleI#.Acordul cu toi termenii 7i condiiile stipulate *n pre-entul documentU".Acceptarea 9)r) re-erve a costurilor pl)tiBile stipulate *n Ane'a AU$.espondentul renun) irevocaBil 7i 9)r) condiii la orice si la toate imunit)ile, drepturile de oBieciune 7i ap)rare.
6oate drepturile re-ervate (a+e $ o9 ;
Numar de referinta: {< AAA-000000 >}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->