Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panduan Menulis Resume

Panduan Menulis Resume

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Najihah Darus

More info:

Published by: Najihah Darus on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
PANDUAN MENULIS RESUME1)Pengenalan-
Kempen mencari pekerjaan biasanya meliputi 3 peringkat iaitu peringkat sebelum temuduga, semasa temuduga & selepas temuduga.- Menulis Resume atau Latar Diri merupakan tindakan awal yang penting bagi calon-calon sebelum ditemuduga.- anya merupakan satu dokumen penting yang digunakan ola! majikan bagi menolong memuda!kan proses mengenalpasti pemili!an calon untuk ditemuduga.
2)Apa itu Resume?-
satu dokumen rasmi yang peribadi mengenai diri anda untuk pertimbangan sesuatu jawatan.- satu dokumen iklan diri "bukan untuk tatapan umum# yang ditulis secara teratur  bagi tujuan pertimbangan untuk sesuatu jawatan atau peluang kerjaya.- satu dokumen yang mengemukakan pencapaian serta prestasi diri.- satu dokumen yang bole! memperkenalkan serta meng!ubungkan anda sebagai  pemo!on dengan bakal majikan.- suatu alat pengukuran serta penilaian diri yang bole! mencerminkan sikap kreati$iti serta persepsi anda ter!adap kerjaya !idup & potensi diri.
3)Panduan Persediaan Seelum Menulis Resume-
 para pelajar perlu merancang menyiapkan resume mereka pada atau sebelum ta!un ak!ir pengajian.- seterusnya anda bole! mula mencatatkan maklumat-maklumat yang penting dan sesuai untuk diketa!ui ole! majikan. %atat, senaraikan dan li!at kepentingan, kesesuaian serta keutamaannya.%onto! a#'ama dan maklumat peribadi. b#(lamat surat menyurat.c#Latar belakang pendidikan "menenga! ke atas#.d#)encapaian dalam pendidikan. e#)englibatan dalam kokurikulum.*#(nugera! serta kejayaan tertentu.g#)engalaman + lati!an praktik "jika ada#!#Kema!iran serta bakat tertentu.
 
-
seterusnya pili!la! rupa bentuk serta jenis resume yang di*ikirkan sesuai untuk memenu!i keperluan anda.- ak!ir sekali tulisla! resume anda supaya !asilnya memuaskan pada anda serta menarik per!atian majikan.- !asil terak!ir Resume mestila! ditaip di atas kertas yang sesuai dan bermutu "(  / gram#.
!)"#mp#nen-$#mp#nen Penting dalam Resume
- Komponen-komponen berikut biasanya dimasukkan ke dalam resume a#'ama penu! "mengikut kad pengenalan# b#0ambar terbaru "sai1 passport#c#2utir-butir peribadi "tarik! & tempat la!ir, tara* perka!winan#d#(lamat surat menyurat "termasuk poskad#e#(lamat tetap "jika lain dari no. #*#bjekti* pekerjaan "sekiranya suda! pasti dan mesti sesuai dengan jawatan yang dipo!on#.g#Latar belakang pendidikan "tinggalkan pendidikan renda!, kelayakan tertinggi lebi! diutamakan#.!#)engalaman kerja "termasuk kerja sementara & lati!an amali#.i#(kti$iti kokurikulum dan persatuan. j#Kea!lian dalam badan-badan ik!tisas "jika ada# serta tara* kea!lian.k#)englibatan masyarakat + komuniti.l#)enerbitan "jika ada#.m#4ara* serta kema!iran berbagai ba!asa.n#Kema!iran lain "menaip, komputer#.o#Lesen memandu "tara* + gred#. p#Minat & kegemaran "mendaki, berenang, melukis#.5#Rujukan 6 orang yang kenal anda "bukan saudara mara#.
 
%)&enis-'enis Resume
Latar Diri (sas
-
 jenis resume yang paling asas yang biasa disediakan ole! mereka yang  pertama kali menceburi kerja buat pertama kali
-
sesuai untuk yang mempunyai pengalaman kerja yang ter!ad
Latar Diri Mengikut Kronologi
-
maklumat-maklumat disenaraikan mengikut kronologi
-
misalnya jawatan terkini disenaraikan di atas sekali
-
mencerminkan perkembangan serta kemajuan kerjaya seseorang
-
sesuai untuk mereka yang mempunyai berbagai pengalaman bekerja dalam tempo! tertentu.
Latar Diri 7ungsian
-
menonjolkan kema!iran dalam *ungsi-*ungsi tertentu misalnya pengrusan dan pemasaran tanpa menitikberatkan kronologi
-
sangat menarik minat majikan sekiranya sesuai dengan jawatan yang diiklankan. 
Latar Diri 8asaran
-
digunakan ole! mereka yang yakin tentang sasaran atau bidang kerjayanya misalnya bidang pengurusan
()a*asa Resume-
menggunakan gaya ba!asa yang baik bole! mencerminkan kebole!an serta kreati$iti anda dari segi ta!ap kema!iran penulisan serta pertuturan.- resume !endakla! menarik, teratur serta menggunakan gaya ba!asa serta ungkapan-ungkapan yang sesuai, ringkas, muda! tetapi jelas dan lengkap maksudnya.
+)"elema*an Resume
- terlalu panjang dan terperinci - terlalu ringkas dan kurang padat misalnya !anya menyenaraikan komponen- komponen resume tanpa disokong dengan maklumat yang mantap - resume tidak diuba!suai untuk memenu!i keperluan jawatan yang diiklankan - sala! ejaan serta mutu menaip yang kurang baik  - maklumat diberi kurang lengkap - *ormat kurang kemas dan tidak ditaip - lema! tataba!asa + gaya ba!asa - menggunakan 2a!asa Malaysia sistem ejaan lama

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->