Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rumenotomia.pdf

Rumenotomia.pdf

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Ekologija Izvor

More info:

Published by: Ekologija Izvor on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
RUMENOTOMIARUMENOTOMIA
As. dr Milan As. dr Milan Hadži Mili
ć
Hadži Mili
ć
 
Relativno Relativno
č
esta pojava
č
esta pojavaje  je da preda prežživari progutaju ivari progutaju stranstranaateltelaakojkoja mogu biti razli
č
itog oblika, a mogu biti razli
č
itog oblika, veli
č
ine, sa razli
č
itim penetrantnim osobinama veli
č
ine, sa razli
č
itim penetrantnim osobinama (oštr(oštraa, metaln, metalnaa). ).
Strano telo može dospeti u retikulum, penetrirati Strano telo može dospeti u retikulum, penetrirati zid, a u odredjenim slu
č
ajevima može do
ć
i i do zid, a u odredjenim slu
č
ajevima može do
ć
i i do perforacije, pojave peritonitisa, a u težim perforacije, pojave peritonitisa, a u težim slu
č
ajevima i pericarditisa. slu
č
ajevima i pericarditisa.
Kod takvih komplikacija neophodna je primena Kod takvih komplikacija neophodna je primena hirurškog zahvata u što kra
ć
em vremenskom hirurškog zahvata u što kra
ć
em vremenskom roku. roku.
Za dijagnostiku su zna
č
ajni RZa dijagnostiku su zna
č
ajni Rööi metaldetektori. i metaldetektori.
 
PripremaPriprema
Kao i pre svake operacije potrebna je predhodna Kao i pre svake operacije potrebna je predhodna priprema životinje. Ona se sastoji u jednodnevnom priprema životinje. Ona se sastoji u jednodnevnom gladovanju. gladovanju.
Operacija se obavlja u stoje
ć
em stavu, tako što se Operacija se obavlja u stoje
ć
em stavu, tako što se vona sra onopcma za z sa aama, za vona sra onopcma za z sa aama, za ogradu ili postavi u boks za velike životinje. Leva ogradu ili postavi u boks za velike životinje. Leva strana treba da je uvek okrenuta prema operatoru. strana treba da je uvek okrenuta prema operatoru.
Zatim se pristupa pripremi: brijanje, mehani
č
ko Zatim se pristupa pripremi: brijanje, mehani
č
ko
č
ć
enje, dezinfekcija, pa priprema hirurga.
č
ć
enje, dezinfekcija, pa priprema hirurga.
Postavlja se sterilna kompresa na kožu životinje radi Postavlja se sterilna kompresa na kožu životinje radi izolacije operacionog polja. izolacije operacionog polja.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->