Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Computer Network

Computer Network

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 4,128 |Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on Aug 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
I БҮЛЭГКОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ҮНДЭС1.1. Компьютерийн сүлжээ.
Компьютерийн сүлжээ нь 1950-аад онд анх үүссэн. Хоёр буюу түүнээс дээштооны компьютерүүдийг хооронд нь мэдээлэл дамжуулах, хадгалах, боловсруулахадзориулан тусгай кабелиар холбосныг компьютерийн сүлжээ гэдэг. Компьютеруудсүлжээнд холбогдсоноор мэдээллийг зөөх, хуулах, зарим төрлийн программ хангамж,share, зэргийг сүлжээнд холбогдсон бүх компьютерууд хамтарч ашиглах, e-mail, chat гэхмэтээр хоорондоо харилцах боломжтой болдог. Share-лэн гэдэг нь тухайн share-лэсэнтөхөөрөмж, программ хангамжийг олон компьютерууд дундаа ашиглах боломжтойболохыг хэлнэ. Тухайлбал, файл, хавтас, принтер, модем гэх мэт зүйлсийг share-лэжболно.Компьютерийн сүлжээг хамрах хүрээгээр нь үндсэн гурван хэсэгт хуваана. Үүнд:
-
LAN(Local Area Network)
-
MAN(Metropolian Area Network)
-
WAN(Wide area Network)
LAN (Local Area Network).
Газар зүйн хүрээгээр хязгаарлагдмал зөвхөн нэгболон хэд хэдэн барилга эсвэл барилга доторх аль нэг байгууллагын 2 ба түүнээс дээштооны компьютерүүд, сүлжээний бусад төхөөрөмжүүдийг хооронд нь тусгай төхөөрөмж,кабелиар холбосноор дотоод сүлжээ буюу LAN үүсдэг. Дотоод сүлжээнд холбохкомпьютер, бусад төхөөрөмжүүдийн тоо нь тухайн байгууллагаас шалтгаалан харилцанадилгүй байдаг бөгөөд нэг сүлжээнд 10-с дээш компьютер холбосон бол заримбайгууллага мянгаас илүү компьютер холбосон байх жишээтэй.Компьютерүүдийг дотоод сүлжээнд холбосноор нэг принтерийг дундаа ашиглах,сервер компьютер дээрх сүлжээний программууд болон сервер дээр хадгалсанмэдээллийн сан, файлууд руу хэрэглэгчийн компьютерээс хандаж ажиллах, файлуудыгунших, хуулж авах зэрэг асар олон боломжтой.
MAN (Metropolitan Area Network).
MAN сүлжээ нь газар зүйн хамраххүрээгээрээ LANсүлжээнээс харьцангуй том боловч WANсүлжээтэй харьцуулахад  жижиг юм. Ихэвчлэн хотын нэгдсэн нэг том сүлжээ байх бөгөөд аль нэг хот дахь хэдхэдэн дотоод сүлжээ нийлж MAN-г үүсгэдэг. MAN нь өндөр хурдын холболттой байхбөгөөд энэ нь ихэвчлэн шилэн кабель ашигласан байдаг.
WAN (Wide Area Network).
WAN сүлжээ нь бусад төрлийн сүлжээнүүдээсхамрах хүрээгээрээ хамгийн том нь бөгөөд хотууд, улс болон тив хооронд холбохболомжтой. Энэ сүлжээнд холбогдсон компьютерүүд нь сүлжээнд хандахдаа телефонутас, leased line буюу түрээсийн шугам эсвэл хиймэл дагуулын бүхий тусгай тавганантенны аль нэгийг нь ашигладаг. WAN сүлжээний нэг жишээ нь Интернэт юм.
1
 
1.2. Сүлжээний бүтэц
Сүлжээг ихэвчлэн OSI долоон давхаргат загварчлалаар авч үздэг. 1978 онд олонулсын стандарчлалын байгууллагаас (OSI) нэгэн төрлийн бус төрөөрөмжүүдийг хэрхэнхолбохыг харуулсан сүлжээний багц загварыг боловсруулан гаргасан. (OSI Opensystem interconnection). Энэ багц загварыг нь Reference Model гэдэг. Түвшин болгондтодорхой үүрэг, төхөөрөмж, протокол харгалзана. Үүнд:
1.2.7. Application буюу хэрэглээний программ хангамж.
Энэ давхаргадсүлжээнд хэрэглэгдэж байгаа программ хангамжууд ордог. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчдэдзориулсан сүлжээний үйлчилгээнүүдийг явуулна.
1.2.6. The presentation буюу үзүүлэл.
Энэ давхарга нь application буюупрограмм хангамжаас мэдээлэл уншихад зориулагдсан давхарга. Мөн сүлжээн дэхтөхөөрөмжүүдийн хооронд өгөгдөл солилцоход ашиглагдах форматыг тодорхойлно.Жишээ нь: энд принтер, сканнер гэх мэт төхөөрөмжүүд орно.
1.2.5. Session буюу сеанс.
Энэ нь 2 холбоотой Host (толгой компьютер)-ынхооронд холбоо тогтоож, удирдан зохицуулах, мөн салгах үүргийг гүйцэтгэдэг. Мөн янзбүрийн төхөөрөмж дэх хоёр программын хооронд сеанс гэж нэрлэгдэх холболтыгтогтоож ашиглах, таслах үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ давхарга нь the presentation буюуүзүүлэл давхаргын суурь нь болж өгдөг.
1.2.4. Transport.
Төхөөрөмжүүдийн хооронд тодорхой чанарын түдшинд өгөгдөлдамжуулалт хийх боломжоор хангаж өгдөг. Жишээ нь: Host-оос илгээж байгаамэдээллийг сигментлэж хүлээн авах талд уг өгөгдлийг буцааж нэгтгэх үйлдлийг хийдэг.Хоёр төхөөрөмжийн хооронд холболт тогтоосон үед энэ төхөөрөмжөөс тодорхойүйлчилгээний ангийг сонгох ба энэ нь дамжуулалтын чанарыг хянаж буурсантохиолдолд хэрэглэгчдэд мэдээлэх болно.7,6,5-р түдшнүүд нь хэрэглээтэй холбоотой түвшин учраас программ хангамжбайдаг. Үлдсэн 4,3,2,1-р түвшнүүд нь өгөгддлийг дамжуулахтай холбоотой байдаг учраастехник хангамж байдаг.
1.2.3. Network буюу сүлжээ.
Сүлжээгээр дамжигдах өгөгдлийн хамгийноновчтой замыг сонгох, тэр замаараа өгөгдлийг дамжуулах гол үүрэгтэй. Энэ давхаргань дээд давхарга болох программ хангамжийн түвшнээс мэдээллийг хүлээж аваад:
-
Дамжуулах ёстой мэдээллээ жижиг дохионуудад хуваана. Хүлээн авч байгаакомпьютерийн энэ давхаргад эдгээр хуваасан дохиог буцааж нэгтгэнэ.
-
Очих ёстой газрын хаягийг сүлжээний давхаргын хаяг буюу IP хаяг уруухөрвүүлнэ.
-
Сүлжээгээр хэрхэн, ямар ямар замаар ямар ямар компьютеруудыг дайрчөнгөрөхийг энэ хаяг дээр зааж өгч болно. Өөрөөр хэлбэл, дохионы явах замыгнь зааж өгнө.
2
 
1.2.2. Data link буюу суваг.
Энэ давхарга нь физик орчноор өгөгдлийг алдаагүйдамжуулна. Энэ давхарга нь сүлжээний давхаргаас дохиог хүлээн аваад:
-
Дохиог хэзээ цааш нь дамжуулахыг шийднэ.
-
Эхлэх хэсэг, дуусах хэсэг, хаягийн дохио гэсэн гурван форматтай болгоно.
-
Дохиог дамжуулах үеэр дамжуулах орчны зүгээс гарах янз бүрийн орчнынөлөөтэй алдааг шалгах, засах үүргийг гүйцэтгэнэ.
1.2.1. Физик давхарга.
Үүнд, дохиог дамжуулахад хэрэглэгдэж буй техник төхөөрөмж, дамжуулах шугам, мөн орчнууд ордог. Жишээ нь, модем, ёүлжээний карт,системийн хүчдэлийн түвшин, давтамж, дамжуулах зай, коннекторын параметрүүдбайна.
II БҮЛЭГКОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭГ БАЙГУУЛАХАДХЭРЭГЛЭГДЭХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД2.1. Кабель.
Өнөө үед компьютерийн сүлжээг байгуулахад дараах үндсэн гурван төрлийнкабелийг ашиглаж байна. Үүнд:1.Коаксиал кабель. Энэ нь дотроо хоёр төрөлтэй байна.
-
Нарийн коаксиал кабель (Thin coaxial cable).
-
Бүдүүн коаксиал кабель (Thick coaxial cable).2.Хос утсан кабель. Энэ нь дотроо үндсэн хоёр төрөлтэй байна.
-
Хамгаалалтгүй хос утсан кабель (Unsheilded twisted pair UTP).
-
Хамгаалалттай хос утсан кабель (Sheilded twisted pair STP).3.Шилэн буюу оптик кабель. Энэ нь дотроо хоёр төрөлтэй байна.
-
Олон жилтэй кабель (Fiber optic cable multimode).
-
Нэг жилтэй кабель (Fiber optic cable single mode).Сүлжээг байгуулахад хэрэглэгдэх кабелиудыг ерөнхийд нь дээрхи үндсэн гурвантөрөлд ангилах боловч үүнээс өөр олон төрлийн кабелиуд байдаг.
2.1.1. Коаксиал кабель.
Гол дамжуулагч утас нь тусгаарлагч материалаар хамгаалагдаж бусад ньтүүнийг сүлжих маягаар ороогдон хийгдсэн дамжуулагч кабелийг илэрхийлнэ. Үүнийгкабелийн телевиз болон компьютерын сүлжээнд ашигладаг бөгөөд жирийн утасныкабелийг бодвол илүү үнэтэй боловч их хэмжээний мэдээллийг өндөр хурдаардамжуулдаг байна. Иймд уг кабель кабелийн телевизийн үйлдвэрлэлд голлох байрсуурь эзэлдэг бөгөөд сая сая хэрэглэгчидийг холбон мэдээллээр хангах үйл явцыггүйцэтгэж байна.Коаксиал кабелийг компьютерийн дотоод сүлжээ буюу LAN-д магистрал кабельболгон ашигладаг. Түүний өгөгдөл дамжуулах хурд нь 10-100 Mb/ps байдаг. Үнэ өртөгбагатай. Нэг сегментын урт нь 185 м. RJ58 коннектор юмуу BNC коннекторыг ашиглажтөхөөрөмжүүдтэй холбодог.
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amantay Erhanat liked this
Amantay Erhanat liked this
Amantay Erhanat liked this
Amantay Erhanat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->