Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analogie Tussen Het Casimireffect en de Getijden- Of Windkracht

Analogie Tussen Het Casimireffect en de Getijden- Of Windkracht

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by jwr47
Het getijde, tij of getij is de periodieke wisseling van de waterstand en de daarmee samenhangende getijstroom. De basis van getijdenbewegingen liggen in de bewegingen van de maan om de aarde en van de aarde om de zon. Aangezien de bewegingen van deze twee hemellichamen op resonanties baseren en daardoor zeer constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook.
Het Casimireffect is een soort resonantie van de vacuümenergie tussen twee naast elkaar geplaatste metalen platen. Ook in dit geval vormt de ruimte tussen de platen een galmruimte of resonantiekring, zoals de oceanen en de plaatselijke zee voor de getijdenbewegingen.
Beide effecten baseren op het onderdrukken van componenten met grote golflengten in relatief kleine ruimten en het opslingeren van grote golflengten in grote ruimten.
De selectieve opslingering respectievelijk onderdrukking van frequentiecomponenten is een algemeen principe in de fysica. Het vergelijken van dergelijke principes kan wellicht tot nieuw inzicht leiden.
Het getijde, tij of getij is de periodieke wisseling van de waterstand en de daarmee samenhangende getijstroom. De basis van getijdenbewegingen liggen in de bewegingen van de maan om de aarde en van de aarde om de zon. Aangezien de bewegingen van deze twee hemellichamen op resonanties baseren en daardoor zeer constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook.
Het Casimireffect is een soort resonantie van de vacuümenergie tussen twee naast elkaar geplaatste metalen platen. Ook in dit geval vormt de ruimte tussen de platen een galmruimte of resonantiekring, zoals de oceanen en de plaatselijke zee voor de getijdenbewegingen.
Beide effecten baseren op het onderdrukken van componenten met grote golflengten in relatief kleine ruimten en het opslingeren van grote golflengten in grote ruimten.
De selectieve opslingering respectievelijk onderdrukking van frequentiecomponenten is een algemeen principe in de fysica. Het vergelijken van dergelijke principes kan wellicht tot nieuw inzicht leiden.

More info:

Published by: jwr47 on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
Analogie tussen het Casimireffect en de getijden- of windkracht
Resonanties
Getijdenbewegingen
Het getijde, tij of getij is de periodieke wisseling van de waterstand en de daarmee samenhangende getijstroom. De basis van getijdenbewegingen liggen in de bewegingen van de maan om de aarde en van de aarde om de zon. Aangezien de bewegingen van deze twee hemellichamen op resonanties  baseren en daardoor zeer constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook. De waterbeweging hangt met name af van de enkeldaagse en de dubbeldaagse getijdenkrachten en de resonantiefrequentie van de plaatselijke zee.
Het Casimireffect 
Het Casimireffect is een soort resonantie van de vacumenergie tussen twee naast elkaar geplaatste metalen platen. !ok in dit geval vormt de ruimte tussen de platen een galmruimte of resonantiekring, zoals de oceanen en de plaatselijke zee voor de getijdenbewegingen. "eide effecten baseren op het onderdrukken van componenten met grote golflengten in relatief kleine ruimten en het opslingeren van grote golflengten in grote ruimten.De selectieve opslingering respectievelijk onderdrukking van frequentiecomponenten is een algemeen principe in de f#sica. Het vergelijken van dergelijke principes kan wellicht tot nieuw inzicht leiden.
Het Casimireffect in de getijdenbewegingen
Het Casimireffect kan ook worden getraceerd in de getijdenbewegingen. De druk tussen de grote en de kleine ruimte kan worden ge$nterpreteerd als de druk van de stormachtige open zee %of oceaan& op de sluisdeuren naar een binnenwater. !ok de druk van de
 getijdenbewegingen vanuit Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee
 en de krachtoverdracht der
 getijdenenergiecentrales
 
 baseren op effecten, die principieel op het Casimireffect lijken.De 'etijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. !p de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen
(
. 
 
Het Casimireffect
)
 is het natuurkundige verschijnsel dat twee parallel naast elkaar geplaatste metalen platen in een vacum door kwantumfluctuaties %zeer geringe& krachten ondervinden die ze naar elkaar toe drijven. Het effect kan gezien worden als een resonantie van de vacumenergie  tussen de platen. De kracht wordt in feite veroorzaakt doordat alleen virtuele deeltjes met een bepaalde golflengte  tussen de twee platen passen. Andere golflengtes worden uitgedempt. Hierdoor is het aantal deeltjes tussen de platen kleiner dan het aantal daarbuiten en worden de platen samengedrukt. *en eenhedenanal#se laat zien dat de kracht in de Casimirformule omgekeerd evenredig moet zijn met de vierde macht van de afstand
a
 tussen de platen. De meetopstelling bevat twee metalen platen, die parallel naast elkaar op een korte afstand worden geplaatst. +inks en rechts van de beide platen wordt door een breed spectrum aan straling %alle golflengten-& druk in de vorm van ( en ) op de platen uitgeoefend. De tegendruk /, die alleen door een beperkt spectrum met korte golflengtes kan worden geleverd, is niet in staat de druk ( en ) te compenseren. De platen worden door het Casimireffect samengedrukt. 0 en 1 vormen mogelijke bronnen, die vanuit de vrije ruimte %heelal-& energieaandelen tot de tegendruk / kunnen leveren. 2n het klassieke Casimireffect zijn 0 en 1 nul en wordt de tegendruk / uitsluitend door imaginaire fotonen opgewekt.
)
 
 Fig. 1: Het Casimireffect 
 
Simulatiemodel voor het Casimireffect 
*en simulatiemodel
0
 illustreert, dat het Casimireffect ook optreedt tussen twee platen, die zich in een vibrerend oliebad bevinden. 3ussen de platen kunnen zich niet zoveel trillingen uitbreiden, zodat de platen zich naar elkaar toe bewegen. Het mechanisme in dit simulatiemodel is vergelijkbaar met de kracht van de golven op de sluisdeuren tussen binnenmeren en de zee. 2n een grote oceaan kunnen golfbewegingen met e4treem grote golflengten ontstaan, die in een veel kleiner wateroppervlak ontbreken. De golven met het grootste energieaandeel ontstaan nagenoeg alleen in de grote ruimte en ontbreken in de kleine watervlakten. Het volgende model gaat uit van een smal kanaal op een smalle landtong tussen twee oceanen. 5anuit de twee oceanen levert een breed spectrum watergolven druk ( en ) uit op de twee sluisdeuren. De tegendruk /, die alleen door een beperkt spectrum met korte golflengtes kan worden geleverd, is niet in staat de druk ( en ) te compenseren. De platen worden door het Casimireffect samengedrukt.
0
Water Wave Analg f the Casimir !ffect "b# $rfessr %enard&: 'he demnstratin shws that traveling water waves carr# mmentum. Here is a cntainer f li(uid. )t is eth#l alchl with the d#e flurescein s that the waves can be seen. Water wr*s+ t+ but alchl is better. 'w ,arallel ,lates are sus,ended frm clam,s attached t a  su,,rt. 'he cntainer rests n a sha*er+ which is ff right nw. 'he sha*er will be driven with nise in a band f  fre(uencies frm 1- t - H/+ and will e0cite surface waves. What ha,,ens t the ,lates
 
 Fig. : 2etijdenmdel ter simulatie van het Casimireffect 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->