Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perbezaan Bahasa Melayu Klasik Dan Moden.doc

Perbezaan Bahasa Melayu Klasik Dan Moden.doc

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Penulisan Ilmiah
Penulisan Ilmiah

More info:

Published by: Katiri Sahirin Haimin on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
PERBEZAAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN MODEN
PENDAHULUAN
Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga Nusantara di bawah rumpun Bahasa Austronesia. Asal-usul Bahasa Melayu adalah dari filum Austris. Filum Austris terpecah kepada tiga rumpun bahasa yang besar iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia (dulu dikenali sebagai Malayo-Polinesia! dan rumpun "ibet-#hina. $umpun Austronesia  pula dipecahkan kepada empat keluarga! iaitu %ndonesia (Nusantara! Melanesia! Mikronesia dan Polinesia ($a&ah '.. )alam keluarga bahasa Nusantara terdapat kira-kira ** hingga +** bahasa. Namun begitu! bahasa-bahasa tersebut dikelaskan kepada golongan tertentu seperti golongan Filipina! ,umatera! awa! alimantan! Bali-,asak! Muna-Butung! /orontalo! "omini! 0oinang! Bunku-0aki! ,ulawesi selatan! Bima-,umba! Ambon-"imul! ,ula-Bacon! dan 1almahera selatan-%rian aya. Bahasa Melayu tergolong ke dalam kumpulan bahasa ,umatera. Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur-penutur Bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Mereka datang dari daerah 2unan dan telah turun dalam dua gelombang pergerakan ke wilayah Asia "enggara. /olongan pertama disebut Melayu Proto yang datang se&ak tahun !3** sebelum Masihi. "idak di&elaskan mengapa mereka berpindah. Mereka tinggal di kuala-kuala sungai dan  pantai untuk memudahkan ker&a-ker&a mencari makan. /olongan kedua disebut Melayu )eutro yang datang kira-kira dalam tahun '!3** sebelum Masihi. Perpindahan mereka  &uga tidak dapat dipastikan sebab-sebabnya. Melayu )eutro ini telah berpindah mengikut  &alan dan laluan yang dilalui Melayu Proto. Apabila sampai di selatan mereka mendesak golongan pertama ke daerah pinggiran! ke hulu sungai! ke kawasan gunung atau ke tempat-tempat yang terpencil! manakala Melayu )eutro tinggal di kawasan tanah pamah! tanah rendah! lembah sungai dan di tepi laut. ,elain daripada itu! terdapat teori yang menyatakan bahawa bangsa Melayu  berasal dari "anah Besar Asia "enggara. Pendapat ini didukung oleh pengka&i-pengka&i Barat. 1. ern menyatakan bahawa penduduk di kepulauan Asia "enggara berasal dari Assam! di bahagian timur negara %ndia. Beliau membuat kesimpulan demikian lantaran
1
 |
Universiti Terbuka Malaysia
 
terdapat persamaan-persamaan adat resam beberapa suku di ,umatera dan Borneo dengan suku-suku di Assam seperti suku Naga di %ndia. 1enry 2ule pula berpendapat seperti .$. 0ogan iaitu tentang wu&udnya persamaan adat resam antara penduduk-penduduk di daratan Asia "enggara dengan yang terdapat di kepulauan Melayu. Persamaan-persamaan ini menun&ukkan bahawa mereka adalah daripada keturunan yang sama.Berdasarkan ka&ian-ka&ian ini boleh dikatakan bahawa penduduk-penduduk kepulauan Asia "enggara hingga ke 0autan "eduh berasal dari tanah besar Asia "enggara. "etapi tidak dapat dipastikan dari mana. Ada yang mengatakan dari 2unan! di  barat daya negeri #hina4 dari Assam! %ndia4 dari Asia "engah4 dan ada &uga yang mengatakan dari bahagian selatan tanah besar Asia "enggara. ,eorang lagi sar&ana yang membuat ka&ian perbandingan bahasa ialah Mees. Beliau membuat ka&ian bertitik tolak daripada pembahagian oleh ,chmidt dengan sedikit perubahan dan data yang lebih  perinci. Menurut Mees lagi! bahasa dan dialek di "anah Melayu tidak dapat tidak! mempunyai hubungan dengan bahasa yang digunakan di pantai "imur ,umatera! iaitu Bahasa Melayu. Malah! daerah Bahasa Melayu di luar "anah Melayu merangkum kepulauan $iau! Palembang! ampar! ambi dan Medan. Bahasa Melayu-,riwi&aya memperlihatkan sisa-sisa tua daripada salah satu Bahasa Austronesia berdasarkan prasasti yang terdapat pada batu bersurat "alang "uwo bertarikh 56* Masihi. )i bahagian utara  pula! terdapat kelompok bahasa Aceh! bahasa Batak seperti aro! "oba! ,imalungan! dan Angkola-Mandiling! Nias! Mentawai! Minangkabau dan 0ampung.
BAHASA MELAYU KLASIK 
Menurut Awang ,ariyan! Bahasa Melayu lasik merupakan tahap ketiga dalam  periodisasi Bahasa Melayu! sesudah Bahasa Melayu Purba dan Bahasa Melayu uno. Bahasa Melayu lasik dikatakan bermula pada abad ke-'+ dan berakhir pada abad ke-'7. Bahasa Melayu lasik ini diasaskan sewaktu terdirinya kera&aan %slam pertama di sebelah timur Aceh! iaitu kera&aan ,amudera-Pasai di bawah ,ultan Malikul ,alih. Bahasa ini merupakan kesan langsung kedatangan agama %slam dan kebudayaan %slam. 8aman permulaannya ditandai dengan kemunculan prasasti "erengganu yang bertarikh
2
 |
Universiti Terbuka Malaysia
 
9* 1i&rah bersamaan dengan '+*+ Masihi. Bahasa Melayu lasik muncul dengan wu&udnya tulisan awi! iaitu tulisan Arab berbahasa Melayu pada awal abad ke-':. Prasasti Bahasa Melayu lasik banyak terdapat di semenan&ung "anah Melayu seperti di Pengkalan empas! Negeri ,embilan! Pahang! Perak! elantan! edah dan beberapa tempat lain. Prasasti ini &uga ditemui di ,umatera ,elatan! ambi! $iau! ,umatera Barat! ,umatera ;tara dan Aceh.Pada abad ke-'+! peralihan bahasa berlaku ekoran daripada pengaruh yang dibawa oleh agama %slam ke Asia "enggara. ehadiran agama %slam ke Asia "enggara  banyak mempengaruhi perkembangan Bahasa Melayu ketika itu terutama dari aspek kosa kata! struktur kata dan &uga tulisannya. Peralihan Bahasa Melayu uno kepada Bahasa Melayu lasik ini dapat dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat seperti batu  bersurat Minye "u&uh! Aceh ('+7*! iaitu batu bersurat pertama yang ditemui  penggunaan kata-kata Arab seperti khalifah! nabi-nabi! Allah dan rahmat. Batu bersurat Pagar $uyung pula mempunyai sedikit perbe<aan dengan batu bersurat abad ke-9! iaitu dari segi bahasanya. Bahasa Melayu lasik dikatakan mengalami <aman kegemilangannya semasa berada di bawah kera&aan Melaka! Aceh dan ohor $iau. 1al ini disebabkan kera&aan-kera&aan tersebut pernah men&adi kawasan yang penting untuk kegiatan perdagangan dan perkembangan %slam dan seterusnya bahasa pada ketika itu. emunculan Bahasa Melayu lasik ini &uga ditemui dalam manuskrip Melayu 0ama. "erdapat kira-kira '*!*** naskhah manuskrip Melayu lama ini tersimpan di  beberapa buah negara terutamanya di Barat. Manuskrip Melayu lama yang tertua ialah surat kiriman ,ultan "ernate! dari kepulauan Maluku kepada $a&a Portugis yang bertarikh tahun '3' dan '3. "ulisan berbentuk buku pula ialah ialah kitab A=a>id al-Nasafi yang bertarikh '37* (7661. "erdapat &uga manuskrip lama lain seperti "utinameh('5**! 1ikayat ,eri $ama ('5++! surat $a&a Aceh kepada 1arry Middleton ('5* dan surat emas ,ultan %skandar Muda Mahkota Alam! Aceh kepada $a&a %nggeris! ing ames % ('5'3. Penemuan ini menun&ukkan Bahasa Melayu telah men&adi bahasa lingua franca di Asia "enggara pada masa itu. )ari segi fonologi! sistemnya tidak dapat ditentukan kerana tiada data lisan. ebanyakan data berbentuk tulisan dan ini menyukarkan pengesanan sebutan yang
3
 |
Universiti Terbuka Malaysia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->