Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 2 3 4 5 Bilantul Contabil

Curs 2 3 4 5 Bilantul Contabil

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by sicavelicu

More info:

Published by: sicavelicu on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
Bilantul Contabil
1.
 
Relația dintre situațiile financiare
 
Un set complet de situații financiare conține:
 -
Bilanțul contabil
 -
Contul de profit și pierdere
 -
Tabloul fluxurilor de trezorerie (Situația fluxurilor de numerar);
 -
Tabloul variației capitalurilor proprii;
 -
Politici contabile și note la situațiile financiare
 
Bilanțul
 
contabil prezintă
 poziția financiară
 
a întreprinderii
, reprezentată de:
 -
 Active
 (resurse economice) -
 Datorii
 -
Capitaluri proprii
 
(averea netă a proprietarilor)
 
Contul de profit și pierdere (CPP) prezintă
 performanța financiară
 
calculată ca diferența
dintre: -
Venituri
 
 – 
 fluxuri pozitive de
avere
; -
Cheltuieli
 
 – 
 fluxuri negative de
avere
 Tabloul fluxurilor de trezorerie (TFT)
 prezintă
echilibrul financiar 
 al întreprinderii -
 Încasări
 
 – 
 fluxuri pozitive de
trezorerie
 (bani) -
 Plăți
 
 – 
 fluxuri negative de
trezorerie
 (bani)
Tabloul variației capitalurilor proprii
 (TVCP) -
 prezintă modificările intervenite încadrul
capitalurilor proprii
 în decursul unei perioade.
Situațiile financiare nu sunt însă întocmite și prezentate în mod independent. Între ele există câteva corelații.
Astfel
, bilanțul contabil prezintă informații statice (informații la un moment dat)
despre câteva
elemente cheie
, în timp ce contul de profit
ș
i pierdere, tabloul fluxurilor de
trezorerie și tabloul variației capitalurilor proprii conțin informații legate de
dinamica
 unor
informații cheie din bilanț (ideea de flux – 
 
creșteri, scăderi), așa cum reiese din tabelul de mai
 jos:
 
Bilantul Contabil
Situație financiară
 
Element cheie din bilanț
 
Tabloul variației capitalurilor proprii
 Capitalurile proprii
Contul de profit și pierdere
 
Rezultatul exercițiului – 
 parte a capitalurilor proprii Tabloul fluxurilor de trezorerie
Trezorerie (lichidități și echivalente de lichidități) – 
 
 parte a activelor în bilanț
 
2.
 
Bilanțul contabil
 
Bi
lanțul contabil prezintă
 poziția
 
 financiară
 
a întreprinderii. Aceasta este reprezentată de active, datorii și capitaluri proprii.
 
Activele
 sunt resurse economice
controlate
 de întreprinderi, provenite din
evenimente trecute
 
de la care se așteaptă
beneficii economice viitoare
.
Datoriile
 sunt
obligații prezente
, provenite din
evenimente trecute
, de a sacrifica
beneficii economice viitoare
.
Capitalurile proprii
 
reprezintă
interesul rezidual 
 al proprietarilor în activele întreprinderii
după deducerea datoriilor.
 
După felul în care activele, datoriile și capitalurile proprii sunt prezentate în cadrul bilanțului,  practica contabilă identifică două categorii principale de format al bilanțului:
 -
 
Format cont; -
 
Format listă.
 
Pentru a spori conținutul informațional al situațiilor financiare, activele și datoriile fac obiectul unor clasificări.
 
Bilantul Contabil
În bilanț, activele sunt clasificate după două criterii:
 -
 
Criteriul lichidității
 
și
 -
 
Criteriul naturii
.
În funcție de lichiditatea activelor, acestea sunt clasificate în:
 -
 
Active ne-curente; -
 
Active curente. Activele ne-curente (Activele imobilizate)
 – 
 Active care sunt utilizate de întreprindere: -
 
 pe o perioadă
mai mare de 1 an
; sau -
 
dincolo de durata unui
ciclu de exploatare
. Activele curente (Activele circulante)
 – 
 Active care sunt utilizate de întreprindere: -
 
- în decursul
unui an
; sau -
 
- în decursul
unui ciclu de exploatare
.
Ca principiu general, distincția dintre activele ne
-
curente și c
ele curente se face prin
referire la deținerea lor pe o perioadă de sub sau peste un an. Raportarea la ciclul de exploatare și nu la durata de un an se impune în cazul întreprinderilor al căror ciclu de exploatare se întinde pe o perioadă mai mare de 12 lu
ni. De exemplu, pentru o întreprindere care
desfășoară activități de comerț (cumpărări de mărfuri pentru a fi revândute ulterior) o clădire utilizată drept magazin este considerată un activ
imobilizat (ne-
curent) întrucât este folosită pe o perioadă mai mare de 12 luni. În același timp, mărfurile cumpărate de întreprindere pentru a fi revândute sunt considerate active circulante, întrucât ele vor fi revândute (și deci vor părăsi întreprinderea) într 
-
o perioadă de mai puțin de
12luni.
Pe de altă parte, considerând exemplul unei firme constructoare de aeronave, al cărei ciclu de exploatare este să spunem de 30 de luni, o clădire folosită ca depozit pentru materiale reprezintă tot un activ imobilizat. În schimb, un motor, achiziționat la
începutul ciclului de
exploatare și asamblat în cadrul produsului finit la mijlocul ciclului de exploatare (după 15 luni, deci după mai mult de 12 luni) va fi considerat un
activ circulant.
Alături de activele imobilizate și cele circulante, în cadrul acti
velor putem identifica o a treia categorie: activele de regularizare. Acestea
rezultă strict din aplicarea principiilor contabile și nu iau întodeauna forma unor resurse economice; Mai degrabă, activele de regularizare rezultă
din nevoia de a delimita în m
od clar cheltuielile și veniturile între exercițiile financiare.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->