Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On tap TH Hoa dinh luong

On tap TH Hoa dinh luong

Ratings:
(0)
|Views: 346|Likes:
TH Hoa dinh luong
TH Hoa dinh luong

More info:

Published by: LopDmuoihai Bkhongbay on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
Ôn
 
TH Hóa định lượ
ng Page
 1
 
CHU
ẨN ĐỘ
 ACID-BASE
 ĐỊNH LƯỢ
NG ACID ACETIC B
NG NaOH
1.
Nguyên tắ
c:
D
ựa vào phả
n
ứng trung hòa giữa acid và base, người ta dùng một acid để
 
định lượ
ng m
t
base và ngượ
c l
i.
2. Pha dung d
ch chu
n:
Pha 100ml dung d
ịch NaOH N=….. từ
 dung d
ịch NaOH N=….. có K=…..
 
Các bướ
c ti
ến hành: Hút chính xác 10ml dung dịch NaOH N=….. K=….. cho vào bình đị
nh m
ức, sau đó thêm nướ
c c
t v
ừa đủ
 t
i v
ch 100ml, l
ắc đề
u
ta đượ
c dung d
ịch NaOH N=….. K=…..
 
3. Ti
ến hành:
 
V
 
hình:
 
Không vẽ
 
hình:
 
 Cho dung d
ịch NaOH 0.1N K=….. vào buret, sau đó chỉ 
nh v
 v
ch s
 0
 L
ấy 10ml dd Acid Acetic (chính xác) cho vào bình nón + 3 giọt phenolphtalein → dung
d
ịch trong bình nón không màu.
 
 Nh
 t
 t
 NaOH t
 buret xu
ống bình nón
 
cho đến khi dd trong bình chuyển sang màu
h
ng nh
ạt, khóa buret và đọ
c k
ế
t qu
.
→ Định lượ
ng dung d
ch t
 
không màu
----
> màu hồ
ng nh
t
4. K
ế
t qu
:
 V
1
 
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 
 V
2
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 
 V
3
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 
 
Ôn
 
TH Hóa định lượ
ng Page
 2
 
1 2 3
3
V V
 
Ta có
: VN
 A.Acetic
 = KVN
NaOH
 
..
 NaOH  NaOH NaOH  A Acetic A Acetic
 K V  N 
 
..
% 100%1000
 A Acetic A Acetic
 N
 
 
.
 60
 A Acetic
 E 
 
 
4
278
 FeSO
 E 
 
 
4
264
 MgSO
 E 
 
 
 
Ôn
 
TH Hóa định lượ
ng Page
 3
 
CHU
ẨN ĐỘ
 
OXY HÓA KHỬ
 
 ĐỊNH LƯỢ
NG DD FeSO
4
 B
NG DD KMnO
4
 
1.
Nguyên tắ
c:
D
ựa vào phả
n
ng
oxy hóa khử, người ta dùng chất oxy hóa để
 
định lượ
ng ch
t kh
 
ngượ
c l
i.
2. Pha dung d
ch chu
n:
Pha 100ml dung d
ch KMnO
4
 
N=….. từ
 dung d
ch KMnO
N=….. có K=…..
 
Các bướ
c ti
ến hành: Hút chính xác 10ml dung
d
ch KMnO
4
 
N=….. K=….. cho vào bình đị
nh m
ức, sau đó thêm nướ
c c
t v
ừa đủ
 t
i v
ch 100ml, l
ắc đều ta đượ
c dung d
ch KMnO
4
 
N=….. K=…..
 
3. Ti
ến hành:
 
V
 
hình:
 
Không vẽ
 
hình:
 
 Cho dung d
ch KMnO
4
 
0.1N K=….. vào buret, sau đó chỉ 
nh v
 v
ch s
 0
 L
y 10ml dd FeSO
4
 
(chính xác) cho vào bình nón + 3
0ml ED + 5ml dd H
2
SO
4
 50%
dung d
ịch trong bình nón không màu.
 
 Nh
 t
 t
 KMnO
4
 t
 buret xu
ống bình nón cho đến khi dd trong bình chuyển sang màu
h
ng nh
ạt, khóa buret và đọ
c k
ế
t qu
.
→ Định lượ
ng dung d
ch t
 
không mà
u ----
> màu hồ
ng nh
t
4. K
ế
t qu
:
 V
1
 
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 
 V
2
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 
 V
3
= ….. (đưa giáo viên kí tên)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->