Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thomas More - Utopia

Thomas More - Utopia

Ratings: (0)|Views: 1,445|Likes:
Published by hyperpostulate

More info:

Published by: hyperpostulate on Aug 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 
UTOPİA 
Thomas More
(Mina Urgan’ın incelemesiyle)İkinci Basım2000
 
 
İÇİNDEKİLER 
THOMAS MORE'UNYAŞAMI VE UTOPIA'NIN İNCELENMESİGirişThomas More'un YaşamıUtopia'nın Birinci Bölümü ÜstüneUtopia'nın İkinci Bölümü ÜstünePlaton'un Devlet'i ile More'un Utopia'sıUtopia'nın Günümüzde DeğerlendirilmesiKaynakçaUTOPIAI.BölümII.BölümUtopia Şehirleri ve Başkent Amaurote ÜstüneYönetim GörevlileriBilimler, Sanatlar, UğraşlarUtopia'lıların Yaşayışları ve Karşılıklı İlişkileriUtopia'lıların Gezileri ve Başka KonularKöleler, Hastalar, Evlenme ve Çeşitli Başka KonularSavaş ÜstüneUtopia'da Dinler 
 
GİRİŞ
On altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkileyen Rönesans, Hümanizm ve Reformasyon,Batı dünyasının ilk sosyalisti Sir Thomas More'un kişiliğini de yoğurdu. İç içeörülü olan bu üç akımı birbirinden ayırmanın yolu olmadığı gibi, bunları More'unkişiliğinden ayırmanın da yolu yoktur. Thomas More, Rönesans'tan ve Hümanizm'denyanaydı; Reformasyon'a, yani dinsel reforma karşı çıkışı ise, ölüm cezasınaçarptırılmasına neden oldu.Rönesans, eski Yunan ve Roma uygarlığının kalıtımını koruyan İtalya'da ondördüncü yüzyılda başlayıp, on altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkisi altınaaldı. Rönesans sözcüğünün anlamına gerçekten uygun olan bu "yeniden doğuş"unbaşlıca nedenlerinden biri, Hıristiyan dünyasını egemenliği altında tutanKatolik Kilisesi'nin, ortaçağın bitmesiyle baskı gücünü kısmen yitirmişolmasıydı. Bu baskının hafiflemesiyle birlikte, doğrudan doğruya Kilise'ninöğretilerine bağlı kalan; doğayı ve insanları kalıplaşmış geleneklerin ve darkafalı bir mantığın sınırları içine hapseden skolastik dünya görüşü gözdendüşmüştü. Tüm bilim dalları, dinbilime değil, felsefeye bağlanıyordu artık. Ogüne dek nasıl düşüneceklerini, nasıl davranacaklarını Katolik Kilisesi'ndenezbere öğrenen insanlar, gözetim altında yaşamaktan kurtulunca, bilgiye ne denlisusamış olduklarını anladılar. Kendi iç dünyalarını da, dış dünyayı da sonsuzbir merakla incelediler.Thomas More doğmadan bir yıl önce, yani 1477'de William Caxton'un İngiltere'deilk matbaayı kurması, bilginin yayılmasına yardımcı oldu. Nicholas Koppernik'inastronomi alanında görüşleri ve uzak denizlere açılan yolcuların bilinmedikdünyalar, bilinmedik ülkeler bulmaları, Rönesans adamının yalnız iç dünyasınadeğil, içinde yaşadığı evrene de yeni boyutlar kazandırdı. Bu yolculuklarsayesinde ufku genişleyen Rönesans adamı, içinde yaşadığı toplumdan bambaşkatoplumların da var olabileceğini düşündü belki de. Uzaklara giden bu yolcuların,More'un hayal gücünü de etkilediği kuşkusuzdur. Çünkü ileride göreceğimiz gibi,onun sözcüsü olarak Utopia adasını bize anlatan gemici, Amerika'yı Colombus'tanönce bulduğunu ileri süren Amerigo Vespucci ile uzun yolculuklara çıktığını,ondan ayrıldıktan sonra da, yolculuklarını sürdürüp, sonunda sözde Utopia'yavardığını söyler. Bize kalırsa, More o sıralarda Amerigo Vespucci'nin çok ünlüolan yolculuk anılarını da okumuştu. Hatta bu anılarda, Vespucci, Utopia'lılargibi özel malı mülkü olmayan, ülkelerinde altın bulunduğu halde altına önemvermeyen, her şeyi ortaklaşa paylaşan, özgürlük içinde kralsız yaşayanlardan dasöz eder. Ne var ki, bu adamlar, More'un Utopia'lıları gibi uygar değildirler.Rönesans'ta Katolik Kilisesi'nin baskısından doğan bağnazca dinsellik gücünüyitirince, insanlar, ruhlarıyla birlikte bir de bedenleri olduğunun; ruhlabedenin birbirine bağlı kaldığının; ruhun yücelmesi için bedenin ille ezilmesive acı çekmesi gerekmediğinin; tam tersine, beden ne denli sağlıklı olursa,ruhun da o denli sağlıklı olacağının bilincine vardılar. Bu bilinç, Rönesansadamının yaşama karşı benimsediği tutumda büyük bir değişikliğe neden oldu:Bedeni önemsemeyen, dinibütün ortaçağ adamı, mutluluğu ancak öldükten sonra,öteki dünyada beklerdi. Hatta bu dünyada ne denli acı çektiyse, öteki dünyada odenli sevineceğine inanırdı. Oysa Kilise'nin boyunduruğundan kurtulup, hem aklınegemenliğini her şeyden üstün tutan, hem de yaşamaktan coşkun bir haz duyanRönesans adamı, yalnız gelecekte ve öteki dünyada değil, bu dünyada ve hemenmutlu olmak istiyordu.Rönesans'a özgü bu tutumu, Hümanistler'in, eski Yunan klasiklerini yeni biraçıdan incelemeleriyle açıklayabiliriz ancak. Üstelik Hümanizm ile Rönesansöylesine özdeşleşmiştir ki, bu iki akımı birbirinden ayırmanın, Rönesans'ın mı,yoksa Hümanizm'in mi daha önce başladığını saptamanın yolu yoktur. Hatta klasikYunan kültürüne yöneliş o sıralarda başladığı için, birçok kişi bu çağa "KlasikRönesans" ya da "bilginin yeniden doğuşu" adlarını verir.Ortaçağda, eğitim görenlerin çoğu Latince biliyordu. Ama Yunan uygarlığı Romauygarlığından kat kat üstün olduğu halde, Yunanca bilenlerin sayısı hem çokazdı; hem de Yunanca çalışmaları Aristoteles'in yapıtlarını yorumlamaktan kimi

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
Hasan Cinar liked this
Tuğba Öztürk liked this
myrlisa liked this
Sezin Güven liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->