Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
123. - 16.1.a

123. - 16.1.a

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ISAF U AFGANISTANU OD 1. TRAVNJA 2012. DO 31. OŽUJKA 2013.
Z!"#$% &'()*+, 2013.
 
 2
 
SADRŽAJ
1. SAŽETAK ................................................................................................................................... 3 2. SIGURNOSNA
 
SITUACIJA ......................................................................................................... 5 3. STRUKTURA
 
HRVATSKOG
 
KONTINGENTA ............................................................................. 5 3.1. Zapovjednik nacionalnog kontingenta s osobnom skupinom (NCC) ........................................... 7 3.2. Nacionalni tim za obavještajnu potporu (NIC/NIST) ................................................................... 8 3.3. Nacionalni element potpore (NSE) ............................................................................................ 8 3.4. Nacionalni tim za vezu (NKIS) ................................................................................................... 9 3.5. Namjenski organizirane snage Vojne policije (TF MP) ............................................................... 9 3.6. Namjenski organizirane snage pješaštva za zaštitu snaga (TF INF) .......................................... 9 3.7. Operativni mentorski tim za vezu (OMLT) ................................................................................ 10 3.8. Policijski operativni timovi za mentoriranje i vezu (POMLT) ...................................................... 11 3.9. Mentorski tim u Školi vojne policije ANA-e (MP School) ........................................................... 12 3.10. Savjetni
č
ki tim za helikoptere Mi-17 (AAT Mi-17) ................................................................... 12 3.11. Mentorski tim za topništvo (CFC ARTY Team) ....................................................................... 13 3.12. Mentorski tim u školi logistike ANA-e (CSS School) ............................................................... 13 3.13. Instruktori u obu
č
nom središtu ANA KMTC ............................................................................ 14 3.14. Instruktori u ANA Inženjerijskoj školi ...................................................................................... 14 3.15. Stožerno osoblje ................................................................................................................... 14 4. OPREMANJE,
 
LOGISTI
Č
KO
 
OSIGURANJE,
 
KOMUNIKACIJSKO-
 
INFORMACIJSKI
 
SUSTAVI 15 5. ZDRAVSTVENO
 
STANJE
 
PRIPADNIKA
 
HRVATSKOG
 
KONTINGENTA ................................... 17 6. IZVANREDNI
 
DOGA
 Đ
AJI ......................................................................................................... 18 7. POSJETI
 
PRIPADNICIMA
 
HRVATSKOG
 
KONTINGENTA ........................................................ 18 8. OCJENA
 
USPJEŠNOSTI
 
DJELOVANJA ................................................................................... 19 9. PROJEKTI
 
RAZVOJNE
 
POMO
Ć
I .............................................................................................. 20 10.
 
FINANCIRANJE ....................................................................................................................... 21 11.
 
ZAKLJU
Č
AK ............................................................................................................................. 21
 
 
 3 
1. SAŽETAK
Oružane snage Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) sudjeluju u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu (u daljnjem tekstu operacija ISAF) od 28. velja
č
e 2003., a za 2012. godinu Hrvatski sabor donio je Odluku o upu
ć
ivanju do 350 pripadnika Oružanih snaga, uz mogu
ć
nost rotacije. Na temelju odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operaciji ISAF
1
 u podru
č
 ju operacije u izvještajnom razdoblju bio je raspore
đ
en devetnaesti hrvatski kontingent (19. HRVCON) i dvadeseti hrvatski kontingent (20. HRVCON). 19. HRVCON upu
ć
en je u podru
č
 je operacije ISAF 3. i 4. ožujka 2012. Službena primopredaja dužnosti s 18. HRVCON-om provedena je 11. ožujka 2012. 20. HRVCON upu
ć
en je u podru
č
 je operacije ISAF 5. rujna 2012., a primopredaja dužnosti bila je 12. rujna 2012. Pripadnici Oružanih snaga u sastavu 19. i 20. HRVCON-a djelovali su na podru
č
 ju dva regionalna zapovjedništva (RZ): RZ Kabul i RZ Sjever. Pripadnici Oružanih snaga koji mentoriraju i savjetuju ANSF sudjelovali su u nekoliko združenih operacija koje provode snage ISAF-a i ANSF-a na podru
č
 ju RZ Sjever. U navedenom razdoblju bilo je kriti
č
nih doga
đ
aja, no na same pripadnike hrvatskoga kontingenta nije bilo izravnih napada. Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do zna
č
ajne broj
č
ane promjene, kao i do strukturalnih promjena sastavnica, posebice 20. HRVCON-a. Ukupno brojno stanje 19. HRVCON bilo je 344 pripadnika, a u sastavu 20. HRVCON-a bio je 291 pripadnik Oružanih snaga. Pripadnici 19. i 20. HRVCON težišno su u operaciji provodili zada
ć
e mentoriranja, savjetovanja i obu
č
avanja Afganistanskih snaga sigurnosti te obnašali skupne i pojedina
č
ne dužnosti u ISAF C2
2
 sustavu zapovijedanja i nadzora. Isto tako, dio snaga, ustrojen unutar nacionalnog C2 sustava, bio je angažiran na pružanju operativne, obavještajno-sigurnosne i logisti
č
ke potpore sastavnicama HRVCON-a u podru
č
 ju operacije ISAF. Tijekom boravka 20. HRVCON-a izvršeno je i premještanje zapovjednika 20. HRVCON-a, osobne skupine, KIS-a i dijela nacionalnog elementa potpore (NSE) s lokacije kampa Warehouse, Kabul na lokaciju kampa Croatia, Mike Spann, Mazar-E-Sharif, RZ Sjever. Op
ć
a logisti
č
ka potpora tijekom operacije bila je zadovoljavaju
ć
a, a provedena je iz nacionalnih izvora, nabavom na lokalnom tržištu te od drugih nacija.
1
 ISAF – International Security Assistance Force
2
 Command and Control
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->