Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
123. - 16.3.a

123. - 16.3.a

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“ OD SRPNJA 200! DO RUJNA 20"#!
Z$%&'() *+,-./$ 20"#!
 
 2
SADRŽAJ 1. UVOD………………………………………………………………………………………3 2. PREGLED SIGURNOSNE SITUACIJE………………………………………………...4 3. STRUKTURA HRVATSKOG DOPRINOSA……………………………………………4 4. STE
Č
ENO ISKUSTVO I OCJENA USPJEŠNOSTI SUDJELOVANJA……………..6 5. FINANCIRANJE……………………………………………………….…………………..7 6. ZAKLJU
Č
AK……………………………………………………………………………….7
 
 3
 "!
 
UVOD
Piratstvo u Somaliji je prijetnja me
đ
unarodnoj pomorskoj plovidbi još od druge faze somalskog gra
đ
anskog rata po
č
etkom 21. stolje
ć
a. Još 2005. godine, mnoge me
đ
unarodne organizacije, uklju
č
uju
ć
i i Me
đ
unarodnu pomorsku organizaciju te Svjetski program za hranu (World Food Programme, WFP), izrazile su zabrinutost zbog porasta slu
č
ajeva piratstva. Piratstvo je pove
ć
alo troškove pomorskog prijevoza te ometalo redovitu dostavu hrane i drugih materijalnih sredstava brodovima. Devedeset posto tereta Svjetskog programa za hranu dostavlja se morem te je procijenjeno da je, zbog u
č
estalosti piratskih napada, brodovima koji prevoze teret pomorskim podru
č
 jem Somalije i Adenskog zaljeva potrebna vojna pratnja i zaštita. Kako se akcije pratnje ratnim brodovima koje su poduzele Francuska Republika, Kraljevina Danska i Nizozemska te pružanja potpore floti Svjetskog programa za hranu prilikom prijevoza pomorskim putovima Adenskog zaljeva i zapadnog dijela Indijskog oceana, nisu pokazale dovoljno u
č
inkovitima, Vije
ć
e sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) je donijelo rezolucije kojima je i službeno od
č
lanica UN-a zatražena zaštita brodova WFP programa. U potpori rezolucija Vije
ć
a sigurnosti UN-a (1814, 1816, 1838, 1846 i 1851), 10. studenoga 2008. Vije
ć
e Europske unije (EU) donijelo je odluku o pokretanju vojne pomorske operacije pod nazivom „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ (u daljnjem tekstu ATALANTA). Odlukom Vije
ć
a EU-a od 23. ožujka 2011. odobreno je produljenje trajanja operacije do 12. prosinca 2014. Osnovni ciljevi operacije ATALANTA su:
 zaštita plovila koja prevoze humanitarnu pomo
ć
 za Somaliju u sklopu Svjetskog programa za hranu (WFP) i brodova koji pružaju logisti
č
ku potporu snagama Afri
č
ke unije (AU) koje se nalaze u podru
č
 ju grada Mogadishua u sklopu misije Afri
č
ke unije u Somaliji (AMISOM)
 zaštita plovila koja prolaze podru
č
 jem operacije te odvra
ć
anje, zaštita i suzbijanje kriminalnih radnji piratstva i oružane plja
č
ke s podru
č
 ja Somalije
 sudjelovanje u nadzoru ribarskih aktivnosti ispred obala Somalije. Operacija ATALANTA pokriva veliko podru
č
 je koje obuhva
ć
a južno Crveno more, Adenski zaljev te velike dijelove Indijskog oceana, uklju
č
uju
ć
i i Sejšele. Podru
č
 je operacije uklju
č
uje i somalijsku obalu te teritorijalne i unutarnje vode. Rije
č
  je o podru
č
 ju od oko 3,7 milijuna
č
etvornih kilometara. Ratni brodovi tako
đ
er provode ophodnje u Me
đ
unarodnom tranzitnom koridoru (IRCT) u Adenskom zaljevu i u Indijskom oceanu. Brodovi i pomorski ophodni zrakoplovi izvi
đ
aju i nadgledaju brodove koji prolaze kroz podru
č
 ja visokog rizika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->