Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Electronic Detonator System for Large Mines

Electronic Detonator System for Large Mines

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 725 |Likes:
Published by partha das sharma
By more accurately controlling timing delays, electronic detonator system can increase rock fragmentation, lower vibration levels, reduce oversize; lessen the potential of fly-rock. This translates into faster excavation times and improves downstream processing costs for the mining operation by increasing throughput, reducing crusher wear, and lowering power consumption and maintenance costs.

Apart, accurate delay timing programmable electronic detonators enable to adopt innovative ‘Signature-hole blast analysis’ technique to simulate, predict and control blast induced ground vibration, in order to obtain maximum operational efficiency, such as raising quantity of explosives per delay (kg/delay) etc.

Research studies had indicated that blast vibration could be simulated by detonating a “Signature Hole” with the vibration monitored at critical locations, and then using a computer to superpose the waveforms with varying delays. By choosing delay times (∆t) that create ‘destructive interference’ at frequencies that are favored by the local geology, the “ringing” vibration that excites structural elements in structures, houses and annoys neighbors could be reduced. Computer analysis determines the application of delay timing between holes and between the rows.
By more accurately controlling timing delays, electronic detonator system can increase rock fragmentation, lower vibration levels, reduce oversize; lessen the potential of fly-rock. This translates into faster excavation times and improves downstream processing costs for the mining operation by increasing throughput, reducing crusher wear, and lowering power consumption and maintenance costs.

Apart, accurate delay timing programmable electronic detonators enable to adopt innovative ‘Signature-hole blast analysis’ technique to simulate, predict and control blast induced ground vibration, in order to obtain maximum operational efficiency, such as raising quantity of explosives per delay (kg/delay) etc.

Research studies had indicated that blast vibration could be simulated by detonating a “Signature Hole” with the vibration monitored at critical locations, and then using a computer to superpose the waveforms with varying delays. By choosing delay times (∆t) that create ‘destructive interference’ at frequencies that are favored by the local geology, the “ringing” vibration that excites structural elements in structures, houses and annoys neighbors could be reduced. Computer analysis determines the application of delay timing between holes and between the rows.

More info:

Published by: partha das sharma on Aug 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2011

pdf

 
Cdcjtwabkj Octabetaw Z{ztch Faw Dewmc Hkbcz
Estlaw0 ^ewtle Oez Zlewhe ,C"hekd0zlewhe~o5Nmhekd"jah
 
Cdcjtwabkj Ocde{ Octabetaw Z{ztch Faw Dewmc Hkbcz***
^wcjkzc$ ^wamwehhegdc ebo Ejjswetc Ocde{ _khkbm Wczsdtz Kb _cjlba(CjabahkjGcbcfktz Ebo Edda}z _a Eoa~t —Zkmbetswc(Ladc Gdezt Ebed{zkz‘ _cjlbkusc _aHktkmetc Gdezt Kbosjco Mwasbo Vkgwetkab
***
 ^ewtle Oez Zlewhe
,G"_cjl(Labz" Kb Hkbkbm Cbmm"+ C"hekd (
 $]cgzktc0
 
5" Kbtwaosjtkab (
_lc hkbkbm ebo c|~dazkvc kbosztwkcz we~kod{ chgwejkbm bc} tcjlbadamkcz$ kbawocw ta kh~wavc avcwedd ~cwfawhebjc$ cffkjkcbj{ ebo jazt(cffcjtkvcbczz kb vewkasz t{~cz af  gdeztkbm ebo edza ta hktkmetc ktz eovcwzc cffcjtz" Hazt wcjcbtd{$ tcjlbadam{ tlet kz ocvcda~co takh~wavc tcjlba(cjabahkjz ebo wcosjtkab af hazt af eovcwzc cffcjtz kb szemc af c|~dazkvc ebo gdeztkbm kz
—^wcjkzc ebo Ejjswetc Ocde{ _khkbm ‚ Okmkted aw Cdcjtwabkj Octabetaw‘
z{ztch"Gwaeod{ z~ceikbm$ ejjswetc ebo fdc|kgdc tkhkbm edda}z gdeztcwz ta heic zhedd ladc(ta(ladc ebowa}(ta(wa} jlebmcz ta ejjasbt faw owkddkbm kbejjswejkcz" Eo`sztkbm tlc gdezt oczkmb ta ejtsedjaboktkabz jeb kh~wavc zefct{ ebo fwemhcbtetkab$ }lkjl jeb jst jaztz g{ a~tkhkpkbm tlc daeokbmebo lesdkbm j{jdc$ kbjwcezkbm jwszlcw tlwasml~st$ ebo wcosjkbm tlc ehasbt af avcwzkpc lebodkbmebo zcjaboew{ gwceikbm" Kb eooktkab$ ~wcjkzc ebo vewkegdc ocde{ tkhkbm hebk~sdetkabz levccblebjco lkml(}edd ztegkdkt{ ebo gcbjl jwczt ~wczcwvetkab$ wczsdtkbm kb zefcw hkbcz a~cwetkabz eboedza faw wcosjtkab af gdezt kbosjco mwasbo vkgwetkab" _lczc kh~wavchcbtz edda} faw hawc ejjswetc ~dejchcbt af gawcladcz faw zsjjccokbm gdeztz" _lsz$ tlc ~wcjkzkab kb ocde{ tkhkbm lez eovebtemczzsjl ez0 e+ Gcttcw mwasbo vkgwetkab jabtwad$ g+ Gcttcw fwemhcbtetkab$ j+ Gcttcw jabtwad af waji havchcbt ebo hsji ~wafkdc$ o+ Cblebjchcbt kb ~waosjtkvkt{ g{ a~tkhkpkbm stkdkpetkab af c|~dazkvc cbcwm{"
 
Egztwejt
G{ hawc ejjswetcd{ jabtwaddkbm tkhkbm ocde{z$ cdcjtwabkj octabetaw z{ztch jeb kbjwcezc waji fwemhcbtetkab$ da}cw vkgwetkab dcvcdz$ wcosjc avcwzkpc9 dczzcb tlc ~atcbtked af fd{(waji"
 
_lkztwebzdetcz kbta feztcw c|jevetkab tkhcz ebo kh~wavcz oa}bztwceh ~wajczzkbm jaztz faw tlchkbkbm a~cwetkab g{ kbjwcezkbm tlwasml~st$ wcosjkbm jwszlcw }cew$ ebo da}cwkbm ~a}cw jabzsh~tkab ebo hekbtcbebjc jaztz"E~ewt$ ejjswetc ocde{ tkhkbm ~wamwehhegdc cdcjtwabkj octabetawz cbegdc ta eoa~t kbbavetkvc“Zkmbetswc(ladc gdezt ebed{zkz‛ tcjlbkusc ta zkhsdetc$ ~wcokjt ebo jabtwad gdezt kbosjco mwasbovkgwetkab$ kb awocw ta agtekb he|khsh a~cwetkabed cffkjkcbj{$ zsjl ez wekzkbm usebtkt{ af c|~dazkvcz ~cw ocde{ ,im!ocde{+ ctj"Wczcewjl ztsokcz leo kbokjetco tlet gdezt vkgwetkab jasdo gc zkhsdetco g{ octabetkbm e
 —Zkmbetswc Ladc‘
}ktl tlc vkgwetkab habktawco et jwktkjed dajetkabz$ ebo tlcb szkbm ejah~stcw ta
zs~cw~azc tlc }evcfawhz
}ktl vew{kbm ocde{z" G{ jlaazkbm ocde{ tkhcz ,∆t+ tletjwcetc “
ocztwsjtkvc kbtcwfcwcbjc‛
et fwcuscbjkcz tlet ewc fevawco g{ tlc dajed mcadam{$ tlc—wkbmkbm‘ vkgwetkab tlet c|jktcz ztwsjtswed cdchcbtz kb ztwsjtswcz$ laszcz ebo ebba{z bckmlgawzjasdo gc wcosjco" Jah~stcw ebed{zkz octcwhkbcz tlc e~~dkjetkab af ocde{ tkhkbm gct}ccbladcz ebo gct}ccb tlc wa}z"
 
 
Cdcjtwabkj Octabetaw Z{ztch Faw Dewmc Hkbcz
Estlaw0 ^ewtle Oez Zlewhe ,C"hekd0zlewhe~o5Nmhekd"jah
 
Hkbkbm ejtkvktkcz wchekb e tkhc ebo jazt(kbtcbzkvc gszkbczz tlcwcfawc$ ejjswetc ~debbkbm$ jaztcffkjkcbj{ levc gccb tlc kh~awtebt fejtawz kb c|jevetkab a~cwetkabz" Kb e havc ta kh~wavc avcweddjazt(cffkjkcbj{ kb dewmc hkbkbm ebo jabztwsjtkab a~cwetkabz a~cwetawz ewc eoa~tkbm tlc szc af Cdcjtwabkj Octabetkab gdeztkbm tcjlbadam{" _lc ejjswej{ ebo fdc|kgkdkt{ af tlc ~wamwehhegdcoctabetaw levc ~wavkoco tlc hkbkbm kbosztw{ }ktl a~tkabz$ ~wcvkaszd{ bat evekdegdc$ ta kh~wavctkhkbm oczkmbz faw kbjwcezco gcbcfkt kb tlc ewcez af mwasbo jabtwad ebo gcttcw fwemhcbtetkab" _lckbosztw{‛z }ladc e~~waejl ta gdezt tkhkbm oczkmb jeb ba} gc fajszco ab mwcetcw zefct{$ kbjwcezco ~waosjtkvkt{ ebo gdezt ~cwfawhebjc$ wetlcw tleb gckbm wcztwkjtco g{ tlc dkhktco kbtcwved zcdcjtkabzebo kbejjswejkcz tlc jabvcbtkabed ~{watcjlbkjz tkhkbm z{ztchz affcw"Zkhkdewd{$ gdeztkbm kz tlc ~wkhew{ jwszlkbm ztemc faw ztabc ~waosjcwz kb jabztwsjtkab kbosztw{" _lccffkjkcbj{ af oa}bztwceh ~wajczzkbm lkbmcz ab tlc zsjjczz af tlc gdeztkbm ~wamweh" _lc mwa}kbm ~a~sdewkt{ af lkml(ejjswej{ cdcjtwabkj octabetawz hcebz tlc ~atcbtked faw eb c|~ebzkab af euseww{ gdeztkbm ~wamweh-z je~egkdktkcz ebo kh~wavco zefct{ ez }cdd"
7" Sbocwztebokbm Cdcjtwabkj Ocde{ Kbktketkab z{ztch ‚ 
Kb awocw ta sbocwztebo tlc Cdcjtwabkjocde{ kbktketkab z{ztch$ }c okzjszz gcda} fc} ~akbtz wcmewokbm ^{watcjlbkj ebo Cdcjtwabkj ocde{z{ztch0
,e+
_lcwc ewc zcvcwed t{~cz af cdcjtwabkj z{ztchz gckbm tcztco ebo szco kb tlc hkbkbm kbosztw{$ eddaf }lkjl stkdkpc zahc t{~c af ztawco cbcwm{ ocvkjc ta ~wavkoc cbcwm{ faw tlckw tkhkbm ebo fkwkbmjkwjsktz" Edd Cdcjtwabkj Octabetawz lez e z{ztch ta ztawc cdcjtwkjed cbcwm{ kbzkoc tlc octabetaw ez ehcebz af ~wavkokbm ocde{ tkhkbm ebo kbktketkab cbcwm{"Fkm ‚ 5
 
Cdcjtwabkj Octabetaw Z{ztch Faw Dewmc Hkbcz
Estlaw0 ^ewtle Oez Zlewhe ,C"hekd0zlewhe~o5Nmhekd"jah
 
,g+
Edd atlcw c|kztkbm jabvcbtkabed octabetaw tcjlbadamkcz kbjdsokbm zlaji tsgc$ cdcjtwkj aw zefct{fszc ctj" stkdkpcz ~{watcjlbkj cbcwm{ ez e hcebz af ocde{ ebo kbktketkab" Edtlasml jabztwsjtkab af cdcjtwabkj octabetaw he{ bat e~~cew ta gc zkmbkfkjebtd{ okffcwcbt$ tlcwc kz e vcw{ gezkj oczkmbokffcwcbjc gct}ccb eb cdcjtwabkj octabetaw }ktl atlcw t}a zlaji tsgc ebo cdcjtwkj octabetawz"
,j+
Abc af tlc gezkj okffcwcbjcz kb cdcjtwabkj ocde{ }ktl ~{watcjlbkj z{ztch af ocde{ dkcz kb tlcdajetkab af Kmbktcw" Kb cdcjtwabkj octabetaw tlc Kmbktcw kz dajetco gcda} tlc ocde{ ,tkhkbm+ haosdc$}lcwcez gatl zlaji tsgc ebo cdcjtwkj octabetaw ,Fkm ‚ 5+ stkdkpcz tlc kmbktcw elceo af ocde{cdchcbt ,zlaji tsgc fsbjtkab ez kmbktcw kb tlc zlaji tsgc ocvkjc+" Atlcw gezkj okffcwcbjc kb oczkmbaf cdcjtwabkj octabetaw kz tlc szc af zahc t{~c af ztawco cdcjtwkjed cbcwm{ ocvkjc$ t{~kjedd{je~ejktaw$ kz szco kb tlc ocde{ haosdc" _lc jabztwsjtkab ebo oczkmb af cdcjtwabkj octabetaw vewkczfwah hebsfejtswcw ta hebsfejtswcw"
,o+
Kb jezc af cdcjtwabkj octabetaw }lkjl stkdkpcz
zteboewo zlaji tsgc dceo
ez tlc kb~st zkmbed$ kttwebzfawhz kbta cdcjtwkjed ~sdzc tlwasml tlc szc af e zhedd c|~dazkvc jlewmc ,gaaztcw+ jas~dco ta elkmld{ cffkjkcbt ~kcpa jcwehkj cdchcbt ,mcbcwetaw+ ebo ,cdcjtwkjed cbcwm{ ztawemc jcdd ,je~ejktaw+"S~ab wcjck~t af e tlcwhed zkmbed fwah zlaji tsgc tlc zhedd c|~dazkvc jlewmc kb tlc gaaztcw octabetaw fkwcz" _lkz ejtkvetcz tlc ~kcpa jcwehkj ocvkjc$ }lkjl kb tswb jeszcz jswwcbt ta fda}tlwasml tlc ztccwkbm okaoc ta jlewmc ztawemc je~ejktaw" E vadtemc wcmsdetaw ~wavkocz ezsgztebtkedd{ jabztebt vadtemc zaswjc ta azjkddetaw ta jabtwad tlc fwcuscbj{ ,C|eh~dc af tlkz ikboaf z{ztch kz OKMKOC_
_H
af Cbzkmb(Gkjifawo$ SZE+"
 ,c+
_lc
^wamwehhegdc cdcjtwabkj octabetaw
,Fkm ‚ 7+ stkdkpcz zteboewo dceo ez tlc kb~st zkmbed$}lkjl kz twebzfawhco kbta cdcjtwkjed ~sdzc tlwasml tlc szc af ~wkbjk~ed jah~abcbt" S~ab wcjck~taf eb cdcjtwkj zkmbed jeszcz jswwcbt ta fda} tlwasml tlc ztccwkbm okaoc ta jlewmc ztawemc je~ejktaw"E vadtemc wcmsdetaw ~wavkocz e zsgztebtkedd{ jabztebt vadtemc zaswjc ta azjkddetaw ta jabtwad tlcfwcuscbj{" E —~a}cw ab wczct‘ jkwjskt ~wcdaeoz tlc jasbtcw s~ab tlc kbktked e~~dkjetkab af tlckb~st vadtemc" Abjc tlc vadtemc ab tlc ztawemc je~ejktaw lez kbjwcezco gc{abo e tlwczlado zcttkbmtlc jasbtcw gcmkb ocjwchcbtkbm s~ab cejl kb~st ~sdzc fwah azjkddetaw" Ez tlc jasbtcw okmktedd{ocjwchcbt ~ezt pcwa$ tlc ast~st ta tlc fkwkbm z}ktjl ejtkvetc ebo edd wchekbkbm cbcwm{ kb tlcztawemc je~ejktaw fda}z ta tlc kmbktcw" _lc cbo wczsdt kz eb cdcjtwabkj ocde{ octabetaw"
,f+
Cdcjtwabkj Octabetaw z{ztch jeb gc mwas~co kbta t}a gezkj jetcmawkcz ‚ ,k+ Fejtaw{ ~wamwehhco z{ztch ebo ,kk+ Zktc ~wamwehhco z{ztch aw ~wamwehhegdc z{ztch"
k" “Fejtaw{ ~wamwehhco‛
z{ztch mcbcwedd{ lez e jdazc wczchgdebjc ta tlc jabvcbtkabed z{ztchaf zteboewo ~{watcjlbkj cdcjtwkj!zlaji tsgc octabetawz" Fejtaw{ ~wamwehhco z{ztch stkdkpcz fk|coocde{ ~cwkao faw tlc gdezt oczkmb" Ladcz ewc mcbcwedd{ daeoco ebo laaico s~ kb tlc zehc hebbcw ez }ktl zteboewo cdcjtwkj ebo zlaji tsgc z{ztch" _lc he`aw okzeovebtemc af fejtaw{ ~wamwehhcofk|co ocde{ tkhkbm z{ztch dkcz kb ktz bab(fdc|kgkdkt{ kb zcttkbm(s~ ocde{ tkhkbmz$ wczsdtz kbmcbcwetkab af dewmc kbvcbtaw{ }lkjl gcjahcz okffkjsdt ta hekbtekb"
kk" “Zktc ~wamwehhco aw ~wamwehhegdc‛
z{ztch stkdkpcz cdcjtwabkj tcjlbadam{ ta ~wamwehhcoocde{ tkhkbmz —ab tlc zktc‘" _lcwc kz ba fk|co ocde{ tkhcz ezzajketco }ktl tlczc octabetawz" _lczcz{ztchz wcd{ ab okwcjt jahhsbkjetkab }ktl tlc octabetawz faw ~wa~cw ocde{ tkhc ez ~cw oczkmb af  gdezt$ cktlcw ~wkaw ta daeokbm$ eftcw daeokbm aw `szt ~wkaw ta fkwkbm" Kb fejt$ tlc z{ztch stkdkpcz zahct{~c af cdcjtwabkj hchaw{ }lkjl edda}z tlch ta gc ~wamwehhco et eb{ tkhc sbtkd tlc fkwcjahhebo kz mkvcb" Osc ta ktz eovebtemc af fdc|kgkdkt{ kb ezzkmbkbm ocde{ tkhkbmz$ tlc “zktc ~wamwehhco cdcjtwabkj ocde{ z{ztch‛ kz mcbcwedd{ wcfcwwco ez “Cdcjtwabkj Octabetaw‛"

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Julijan Bratun liked this
Lisa260502 liked this
amulya liked this
Atik Bara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->