Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Personaliti guru

Personaliti guru

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,503|Likes:
Published by azhani_adnan
Mengenai personaliti guru dalam dunia pendidikan di Malaysia
Mengenai personaliti guru dalam dunia pendidikan di Malaysia

More info:

Published by: azhani_adnan on Aug 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Personaliti guru : Pengaruh ke atas pengajaran danpembelajaranAbstrak
Personaliti guru memainkan peranan kerana ianyamempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Personaliti guru seringmenjadi perhatian pelajar-pelajar. Guru yang mempunyai sifat sabaryang tinggi, mesra, bertimbang rasa, kesediaan mendengar, kesediaanmenerima kritikan, rajin, adil, periang dan berdedikasi akanmencerminkan personaliti diri seseorang guru itu untuk menjadipendidik yang sejati. Guru juga perlu mempunyai sifat yang kreatif dan inovatif bagi membolehkan guru mencapai prestasi yang tinggi.Sifat kreatif dan inovatif yang ada pada guru itu, akan mewujudkanpengajaran guru yang lebih menyeronokkan, diminati danmeninggalkan kesan kepada pelajar dan secara tidak langsungmempengaruhi pelajar untuk terus belajar. Individu yang bergelar guruperlu sentiasa melakukan refleksi dan kritik-kendiri, fleksibel dalampendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan perlumempunyai semangat untuk mengajar pelajar. Personaliti guru seringmenjadi penilaian yang dibuat bersama oleh anggota masyarakatkhasnya pelajar dan ibubapa. Pada ketika dahulu, personaliti guruturut menjadi ikutan dan idola pada masyarakat. Status gurudipandang tinggi dan mulia oleh masyarakat ketika itu, namun kinisegalanya telah berubah kerana sesetengah guru tidak menjagapersonalitinya bila berada dalam lingkungan masyarakat. Sifat-sifatyang sepatutnya wujud pada diri seorang guru semakin berkurangankerana guru tidak menjiwai apa tugas sebenar untuk menjadi guru danhanya melihat perguruan dan tugasnya bukan semata-mata sebagaisatu “pekerjaan” tetapi sebagai satu “profesion”.
1
 
Pendahuluan
Takrifan personaliti membawa maksud satu konsep yangmengambarkan keperibadian seseorang manusia. Manakala mengikutDictionary of Psychology (1973), personaliti ditakrifkan sebagai hasilpaduan sifat fizikal, mental, emosi, nilai dan perlakuan seseorangmanusia dalam perhubungan sosialnya, sebagaimana yang dilihat olehmanusia lain.Dalam konteks perguruan,sifat-sifat personaliti yang positif, iaituyang baik, sesuai, berkesan dan mulia yang perlu ada pada seseorangguru atau ahli professional keguruan adalah merujuk kepadapersonaliti seseorang guru. Seseorang guru yang sentiasa berusahauntuk mempertingkatkan kualiti pengajarannya dan sentiasamementingkan kejayaan dan kebajikan pelajar-pelajarnya dikatakanmempunyai “profesionaliti” yang tinggi. Oleh itu, seseorang guru itudapat dilihat bahawa perguruan dan tugasnya bukan semata-matasebagai satu “pekerjaan” tetapi sebagai satu “profesion”.Personaliti guru yang dianggap positif adalah satu penilaian yangdibuat bersama oleh anggota masyarakat khasnya pelajar danprofesion perguruan terhadap para guru bukan sahaja pakar yangmengajar tetapi juga sebagai pakar yang mendidik kanak-kanak dalamsesuatu institusi pendidikan seperti sekolah. Oleh itu, personaliti gurudapat dilihat daripada tingkah lakunya, satu cara bagi melihatpersonalitinya ialah dengan menentukan apa yang dicerminkan olehtingkah lakunya.Personaliti guru yang dianggap positif adalah satu penilaian yangdibuat bersama oleh anggota masyarakat khasnya pelajar danprofesion perguruan terhadap para guru bukan sahaja pakar yangmengajar tetapi juga sebagai pakar yang mendidik kanak-kanak dalamsesuatu institusi pendidikan seperti sekolah. Oleh itu, personaliti gurudapat dilihat daripada tingkah lakunya, satu cara bagi melihatpersonalitinya ialah dengan menentukan apa yang dicerminkan olehtingkah lakunya.
2
 
Latar belakang
Pendidikan perguruan memainkan peranan penting bagipencapaian matlamat pendidikan sesebuah negara. Guru merupakanindividu yang memainkan peranan untuk memberi fokus kepadapemerolehan kemahiran dan ketrampilan di samping keperluanmenerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar sekolah. Gurusemakin dianggap bertanggungjawab untuk memperbaiki segalakelemahan dan kekurangan di kalangan pelajar sama ada dari aspekmental mahupun moral.Aspek peribadi guru yang bersikap tidak sesuai dan tidakmencerminkan seorang guru yang sejati dengan tingkah laku dangelagat yang merendahkan martabat diri contohnya lambat masukkelas mengajar, masuk sekejap kemudian tinggalkan pelajar membuatkerja sendiri, dan suka membuang masa mencerminkan peribadi guruitu perlu diubah. Aspek peribadi yang perlu ada pada seseorang guruperlu mempunyai sikap positif dan memiliki ketrampilan pengetahuandan kemahiran yang tidak dipertikaikan, berfikiran terbuka (tidaksempit, jumud dan beku), pandai mengurus masa dan keperibadianyang tinggi iaitu menepati masa, masuk ke kelas dengan cepat,mengajar dengan penuh dedikasi, suka bekerjasama dengan rakansejawat dan mempunyai sifat dan ciri-ciri profesionalisme danprofesionaliti yang tinggi perlu ada pada diri setiap individu yangbergelar pendidik.Setiap sesuatu di dunia ini mempunyai dua wajah; positif ataunegatif, hitam atau putih; buruk atau baik, cemerlang atau kecundang,begitu juga sikap kita sebagai guru-guru bukan sahaja professionalmalah menunjukkan ciri-ciri profesionaliti yang tinggi sepanjang masa.Antara ciri-ciri membezakan antara guru yang professional denganguru yang tidak professional ,merujuk kepada gambarajah di bawah.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kapen Madang liked this
Cik MocHa liked this
syarie liked this
mahatabdhamid liked this
sangatpelik liked this
Doja Meg liked this
qira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->