Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
169Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
penderaan kanak-kanak mengikut konsep perundangan Akta kanak-kanak 2001

penderaan kanak-kanak mengikut konsep perundangan Akta kanak-kanak 2001

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 17,647 |Likes:
Published by syarizal82
penderaan kanak-kanak
penderaan kanak-kanak

More info:

Published by: syarizal82 on Aug 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
PenghargaanSyukur kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat kumpulan kami menyiapkantugasan tentang ‘’ Penderaan Kanak-Kanak’’ untuk Modul Perundangan.Ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pn. Jamaeyah Bt Sheriff selakuPensyarah modul Perundangan di Kolej IEYD yang telah sudi memberi teguran danpendapat dan juga bimbingan dalam melaksanakan tugasan yang diberi.Terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga juga kepada semua rakan-rakanseperjuangan yang banyak memberi idea dan komen berhubung kajian yang kamilakukan. Sokogan dari keluarga juga begitu komited dalam menjayakan tugasan ini.Akhir sekali penghargaan dan kenangan manis buat semua yang telah menjayakantugasan ini dan segala pengorbanan yang tidak terhingga dalam menyelesaikantugasan yang diberi.Terima kasih,Mohd Syarizal AbidinNora Bt YunosKunavathi A/P RajamanikamRabiatul Liyana HusnaKANDUNGANMuka SuratPenghargaaniAbstrak3Pengenalan4Tanda Dan Gejala Penderaan7Faktor Penderaan 12Sejauh mana Pemakaian Akta Kanak-Kanak 200115Program Pencegahan di Malaysia20Pencegahan dan perlindungan melaluiUndang-undang21Kesimpulan26Bibliografi28
 
PENGENALANPendahuluan,Penderaan kanak-kanak bukan satu masalah sosial yang baru. Ia melibatkan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Pada zaman jahiliyah di Timur Tengah bayi perempuanditanam hidup-hidup atau dijual sebagai hamba. Pada zaman revolusi industri diEropah, kanak-kanak dari golongan miskin bekerja sebagai buruh murahan dan dipaksabekerja sebagai buruh di lombong arang batu dan kilang. Pada zaman moden keadaanberterusan dan berlaku dalam berbagai bentuk.samaada dalam bentuk fizikal, mentaldan seksual.( S. Gunasegaran a/l Shanmugam, 1988 )Di Malaysia penderaan kanak-kanak mendapat perhatian akhbar, majalah tempatan danmedia massa. Setakat ini belum ada maklumat yang lengkap mengenai jumlah yangsebenar penderaan kanak-kanak. Data lengkap mengenai jumlah sebenar kes penderaankanak-kanak sukar diperolehi kerana ia merupakan jenayah yang tersembunyi dan amatdirahsiakan. ( Annual report, SCAN TEAM HOSPITAL KUALA LUMPUR, 1992 )Mengikut laporan SCAN ( Pasukan Pencegahan Penganiayaan dan Pengabaian Kanak-Kanak) Hospital Besar Kuala Lumpur, jenis penganiayaan bagi tahun 2005- 2007 adalahseperti berikut :JENIS PENGANIAYAAN/PENDERAAN MENGIKUT TAHUNJENIS/TAHUN200520062007FIZIKAL148167172SEKSUAL154137143DIABAIKAN126103121JUMLAH(sumber : laporan SCAN Hospital Besar Kuala Lumpur )Akta Kanak-Kanak 2001 ( Akta 611 ) dililuskan oleh Parlimen pada............................... dan penguatkuasaan pada.................................. untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanakyang didera samada secara fizikal, mental dan seksual. Dalam tugasan ini tumpuanbanyak diberikan kepada penderaan seks di kalangan kanak-kanak perempuan.Penderaan kanak-kanak:Konsep dan TeoriKonsep Penderaan Kanak-Kanak
 
Para pengkaji penderaan kanak-kanak melihat terdapat pelbagai jenis penderaankanak-kanak yang saling berkait rapat. Jenis penderaan yang akan menjadi fokusutama kajian ini adalah penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi, danpengabaian kanak-kanak. Untuk perbincangan ini jenis penderaan akan dipecahkankepada empat kategori seperti berikut :-Penderaan FizikalPenderaan SeksualPenderaan EmosiPengabaian kanak-kanakPenderaan FizikalPenderaan fizikal sebagai satu fenomena sosial yang ditakrifkan sebagai keganasansecara fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibubapa , penjaga atau sesiapa sahajayang bertanggungjawab melindungi kanak-kanak tersebut.Definisi penderaan fizikal adalah sukar dan kompleks kerana pelbagai faktor yangterlibat dalam perlakuan seseorang kanak-kanak.Ammermen dan Hersen ( 1990: 26 ) berpendapat bahawa ” faktor tambahan yangmemainkan peranan dalam mendisiplinkan penderaan fizikal termasuk pendekatandisiplin dikalangan ibubapa , keceraan yang dialami, kesan pada tingkah laku dankeseriusan kecederaan kanak-kanak. Pemboleh ubah penting yang perlu diuji adalahbentuk niat yang menyebabkab mereka didera ataupun kecederaan fizikal dandigabungkan dengan situasi keluarga yang melakukannya menyebabkan definisipenderaan fizikal menjadi kompleks.Akta Kanak-Kanak 2001 pula mentakrifkan bahawa seseorang kanak-kanak dicederakandaripada segi fizikal jika ada kecederaan dan boleh dilihat pada mana-manabahagian tubuh kanak-kanak itu yang didalilkan antara lain, laserasi, konstusi,lelasan, parut, patah atau kecederaan tulang lain, dislokasi, seliuh pendarahan,pecah viskus, luka terbakar, melecur, hilang atau berubah kesedaran atau fungsifisiologi seperti gugur rambut atau gigi.Pakar perubatan yang mendefinisikan penderaan fizikal sebagai tindakan yang bolehmenyebabkan kecederaan seperti pendarahan otak, lebam yang teruk, kecacatan akibatperderaan fizikal, retak dan patah tulang, bekas gigitan, lecur dan terbakardicucuh putung rokok. Disamping itu kajian pihak hospital ada membuktikan bahawapenderaan fizikal boleh membawa maut kepada dua kumpulan kanak-kanak iaitu kanak-kanak cacat sejak dilahirkan dan juga kanak-kanak cacat akibat penderaan tersebut.Namun begitu banyak lagi cara dan alat yang digunakan untuk mendera fizikal kanak-kanak. Menurut Mohd Sham Kasim ( 1994 ) cara dan alat yang digunakan untuk menderaselain memukul manggunakan tangan, dirotan, disebat, digigit, disimbah air panas,dicucuh dengan besi atau benda panas, puntung rokok atau ubat nyamuk, dirantai,diikat, dikurung, dikunci didalam bilik atau rumah, ditumbuk, disepak, diterajang,dicubit, dikepit, atau dipulaskan telinga dan sebagainya.Takrif Akta Kanak-Kanak dan diagnosis pakar perubatan perlu diberi perhatian bagimenentukan kanak-kanak tersebut terlibat dalam kes penderaan fizikal. Pakarperubatan juga mendapati kadangkala penderaan fizikal mempunyai hubungkait denganlain-lain jenis penderaan seksual, emosional dan pengabaian kanak-kanak.

Activity (169)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nik Razuati liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nur Iffatin liked this
pengajian liked this
Anim Rohanizam liked this
smid_90 liked this
Yew Khye Lim liked this
harith0307 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->