Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ferit_Devellioglu_-_Osmanlica_Turkce_Ansiklopedik_Lugat_-_CepSitesi.Net

Ferit_Devellioglu_-_Osmanlica_Turkce_Ansiklopedik_Lugat_-_CepSitesi.Net

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:

More info:

Published by: Hasibe Nuzumlalı Akıncı on Nov 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
Ferit Devellioğlu
-
Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat
 www.CepSitesi.Net A
a (a.f.n.) 1. kelimenin sonuna gelen ve ey! mânâsını veren bir nida edatıdır cana (ey can); zâhidâ (ey zâhid) gibi. 2. sesli ile
biten has isimlerin sonuna gelirse a harfi yâ
şeklini alır Nâbiyâ (ey Nâbi); Bâkiyâ (ey Baki)., gibi. 3. iki aynı veya iki ayrı kelime arasına sıkışarak sözün mânâsını kuvvetlendirir
rengârenk; lebâleb; gûnâgûn.. gibi. âb (f.i.)1. su. (bkz: mâ'). âb-
ı âbistenî 1. gebeliğe sebebiyet veren su, menî; 2) nebatların yetişip büyümesine sebep olan su ve yağmur.
âb-
ı adâlet doğruluğun feyz ve bereketi.
âb-
ı ahmer (kırmızı su),
âb-
ı âteşîn (ateşli su),
âb-
ı âteş
-
mizâc (ateş mizaçlı su),
âb-
ı âteş
-
nâk (ateşli su),
âb-
ı âteş
-
nümâ (ateş gösteren su),
âb-
ı âteş
-
pâre (ateş parçası gibi su),
âb-
ı âteş
-
reng (ateş renkli su),
âb-
ı âteş
-
zây (ateş doğuran su),
âb-
ı âteş
-
zede (ateş vurmuş su),
âb-
ı âzer
-
âsâ (ateş gibi su),
âb-
ı âzer
-
sâ (ateş gibi su),
âb-
ı ergavânî (erguvan rengindeki su) l) kırmızı şarap; 2) (haksızlığa uğrayanın döktüğü) göz yaşı.
âb-
ı Âmû Amuderyâ suyu.
âb-
ı âşâmî içilir su.
âb-
ı bâde
-
reng 1) şarap rengindeki su; 2) kanlı göz yaşı.
âb-
ı bârân l) yağan su, yağmur; 2) yağmur suyu.
âb-
ı beka nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, iç
en kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı câvid nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı câvidân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın
, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı cevânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı hayât nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı hayvân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı hızır nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı zindegânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât).
 
 âb-
ı zindegî âb
-
ı zindegî
hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-
ı beste 1) donmuş su, buz, dolu, çiy; 2) meç. billur, sırça; şişe.
âb-
ı bün çok zaman köhne ve içi boş ceviz ağaçlarının köklerinde bulunan zamka benzer bir nesne, ağaç karası.
âb-
ı ciğer l) ciğer suyu; 2) göz yaşı.
âb-
ı ciğer
-
hûn (ciğeri kanayanın suyu)kederden dökülen göz yaşı.
âb-
ı çeşm göz yaşı.
âb-
ı dehân, âb
-
ı dehen ağız suyu, salya.
âb-
ı dendân 1) diş suyu, salya, tükürük; 2) tükürülüp atılmış şey; 3) dişin güzelliği.
âb-
ı dîde 1) göz suyu, göz yaşı; 2) müte
-
vâziyâne bakış.
âb-
ı dîde
-
i câm (bardağın, kadehin göz yaşı) şarap.
âb-
ı engûr (üzüm suyu) şıra, şarap.
âb-
ı eyyâm (günlerin suyu = güzelliği) 1) güneş ışığı. 2) ay ışığı.
âb-
ı füsürde 1) donmuş su, buz; dolu; kar, 2) pelte; 3) meç. kılıç,
hançer;
4) billur, şişe.
âb-
ı gerdende (dönen billur) gök kubbesi.
âb-
ı gûşt et suyu.
âb-
ı güşâde (açılmış su) sulandırılmış şarap, kötü şarap; beyaz şarap
veya
rakı.
âb-
ı güvârâ hazmı kolay, içimi güzel su.
âb-
ı haclet utanma teri.
âb-
ı
 
harâbât (harabelerin = meyhanelerin suyu) şarap.
âb-
ı harâm (yasak su) şarap.
âb-
ı hasret kederden dökülen göz yaşı.
âb-
ı hâtır (hatırın suyu = güzelliği) güzel muhayyile.
âb-
ı hayât (hayat suyu) l) içene ebedî hayat bağışlayan efsânevî su; 2)
meç. ç
ok tatlı ve hafif su.
âb-
ı hayât
-
ı la'l dudağın âb
-
ı hayâtı, dudağın cana can katıcı hassası.
âb-
ı hayât
-
ı tesliyet teselli âb
-
ı hayâtı.
âb-
ı hazân (sonbahar suyu) sonbahar yağmuru, [bitkilere ve insanların sıhhatine zararlıdır].
âb-
ı hufte (uyuyan su) 1) durgun su; 2) donmuş su, buz; kar; dolu; kırağı; çiy, şebnem; 3) billur; 4) cam; 5) bardak; şişe; 6) kınında bulunan kılıç ve benzerleri.
âb-
ı hurdenî içilir su, içme suyu.
âb-
ı hûrşîd (Güneşin suyu) 1) güneş ışığı; 2) ebedî hayat veren su. (bkz:
âb-
ı beka v.b.).
âb-
ı huşk (kuru su) 1) billur; 2) cam; 3) cam veya billur bardak; 4) şişe.
âb-
ı iskender (bkz: âb
-
ı hayât).
âb-
ı işret (işret suyu) şarap.
âb-
ı kâr (işin suyu) işin parlak gidişi, basan, refah.
âb-
ı kebûd (mavi su) Çin denizi.
âb-
ı kevser 1) Cennet'teki sulardan biri. 2) muz. adına anonim bir edvâr
-
ı
ilm-i mûsikîde rastlanan makam. âb-
ı la'lî 1) lal renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı.
âb-
ı lûtf (lütfün suyu, yağmuru) lütufkârlık.
 
âb-
ı meleh çekirge suyu. (bkz: âb
-
ı mürgan).