Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Drugs Used in Neuro Pharmacology

Drugs Used in Neuro Pharmacology

Ratings: (0)|Views: 499|Likes:
Drugs Used in Neuro Pharmacology
Drugs Used in Neuro Pharmacology

More info:

Published by: Nabeel Kouka, MD, DO, MBA, MPH on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
EwqhBadmflotbOleodfuoiltJolauodtTA ) DOLiuat
Lfwdiuod Flf`hatodt
Biwsmolatqsswatt ~i`ufha"hfuae Df"dmflla`t< g`idj LU wa`afta . sfoluwfltbotttoiltaefuoil -DLTeaswattoil/: flf`hatofbaufg gy h`qdqwiloefuoil "< B">"Hbiwa fduo~a, B"4"H `att fduo~a: 5"> mw eqwfuoil: t`ix iltau -`osoe olti`qg`a/,siiw`y fgtiwgae gy HO: `ix bfwhol in tfnauy -5}/watsow easwattoil, lfqtaf) ~ibouolh,~awuohi, boitot, FEM wa`afta -waufolxfuaw/, dil~q`toilt -IE/, uwqldf`wohoeouy, diltuosfuoil, go`ofwy di`od,gwildmidiltuwoduoil, iwumitufuodmysiualtoil: ui`awflda: fgtuolaldatylewibawatsow easwattoil g)d baeq``f `att taltouo~aui DI7@a~iwsmfli`gauuaw iwf` siualdybiwsmola"`oja annadutEa}uwibaumiwsmfllil"lfwdiuoddiqhm tqsswattoil`ouu`a taefuoil iw HO swigtea}uwi otibaw in dieaola flf`ihqaBasawoeolatmiwu eqwfuoil: L"eabaumy`fuoil "<tuwilhaw a}douflu baufgi`ouax) BFI"O "< DLT a}doufuoil -ea`owoqb,mysawsywa}of, dil~q`toilt/ iw watsoweaswattoil -mysiualtoil/@isawfboea, Eosmali}y`fuafluo"eofwwmaf`olti`qg`a tf`u -ta`aduo~a ui HO uwfdu/BaumfeilaU} mawiol fgqtaiwf``y fgtiwgaef`ti,
ζ
"fdauy`baumfei`Auiwsmolaobbigo`o{olh fhalumohm`y siualu, tmiwu eqwfuoilqtae gy ~auawolfwofltNalufly`dmwilod sfol iw swa"tqwhodf` taefuo~atuwilh flf`hatof: dibgolae x)gquywismalilaf`ti, tqnaluflo`, f`naluflo`, wabonaluflo`Fsibiwsmolatuob DU[ "< lfqtaf)~ibouolhabauodDieaolaxafj
±
wadasuiw fduo~ouybo`e sfoliwf`xafj fhilotuSwisi}ysmalabo`e sfolmohm eita "< dil~q`toilt . watsoweaswattoilxafj fhilotu
Lfwdiuod Flufhilotut
dwitt"ui`awflda . easalealdafgtuolalda tylewibali annadu ol liwbf` sais`aLf`i}ilag`idjt DLT easwattflu annaduttmiwu eqwfuoilLf`uwa}ilabaeoqb eqwfuoilU} niw f`dimi`otbLf`banala`ilh eqwfuoil
Bo}ae Fhilotu)Flufhilotut
Lf`gqsmola, Gquiwmfli`, Ea{idola,Gqswaliwsmola, Uwfbfei``obouae fhilotu annadut -watseaswattoil, flf`hatof, aud/:swadosoufua xoumewfxf` ol biwsmola"easalealu sut
Jfssf"wadasuiw baeofuae fhilotut
Lf`iwsmola, dyd`f{idola, `a~f``iwsmflflf`hatof: wa~awtae gy flufhilotut
eytsmiwof
,
mf``qdolfuoilt
, eoqwatot: liwatsow easwattoil
@idf` Flatumatof
oil"uwfssae 
olui laqwil "< gole Lf"dmflla`, tufgo`o{a olfduo~a tufua,
olmogou Lf oln`q} 
-easi`/sfwalu ewqh fduo~a)ui}od -liubaufgi`ouat/: `o~aw)atuawfta eytn}l "<ui}odouy -dfweofd easwattoil,~ftieo`fuoil, tao{qwat/easwatt dfweofd, tbiium b:otdmabof)fdoeitot "< `ix sM "<a}uwfda``q`fw oil uwfssolh "< `att siualu. biwa ui}od: IE ui}odouy -
fslaf eqwolh tao{qwa
ot bfkiw dfqta in eafum/taltiwy `itt 2 6/ sfol, 7/ uabs, 4/ uiqdm, 5/swattqwa -issitoua iweaw in taltiwywadi~awy/: tbf`` bya`olfuae ll biwataltouo~a@oeidfola
fboeamasfuod baufgi`otb
-L"eaf`jy`/ `ixaw f``awhalodouy wotjf`ti gqso~odfola, baso~fdfola, swo`idfolaSwidfola
atuaw 
olfduo~fuae gy s`ftbf
atuawftatmohm f``awhalodouy wot
-flfsmy`f}ot eqaui SFGF/:dm`iwswidfola, uauwfdfola, didfola,gal{idfola@F * ~ftidiltuwoduiw~ftidiltuwoduoil dilnolat @F ui touain febolotuwfuoilnftuaw iltau, `ilhaw eqwfuoil, oldwfssfwalu siualdy, eadw ui}odouytfba wotj in f``awhalodouy: DO; O^,oluwfumadf`, fwaft in `obouae g`iie n`ix-nolhaw, afw`iga, salot/Eosmalmyewfbolafluodmi`olawhod motufbola flufhilotuolno`uwfuoil -on qlwa`ofg`af``awhy M}/fuwisola"`oja TA: DO; h`fqdibf, audDidfolaoluwoltod ~ftidiltuwoduiw: oleowadu"fduolh tybsfumibobauodbqdiqt babgwflatqwhawyGal{idfolaSFGF eawo~fuo~abolobf` fgtiwsuoil -liu eonnqtog`a fusmytoi sM/tjol wftm: DO; isal tjol)babgwflat
xxx,gwfol636,olni
bitu annaduo~a xmal f`` sfumxfyt fwa olufdubiwsmola i~aweita
 
EwqhBadmflotbOleodfuoiltJolauodtTA ) DOLiuat
 
Fluo"Sfwjoltil(t
eqa ui `itt in EF laqwilt@"Eisfwfsoe`y fgtiwgae: U6)7 2 6"4 mwt:dibsauat x) laquwf` ff niw HO . gwfolqsufja: il`y 6! aluawt gwfol: gwijaleixl gy DIBU ui 4"IBE -dibsauatfu waqsufja toua/afw`y TA; lfqtaf)~ibouolh -DU[/,iwumitufuod mysiualtoil: `fua TA; laqwi-EF"oleqdae eytjolatof, ale"in"eitaeauawoiwfuoil, il)inn swigt/ . stydm-mf``qdolfuoilt, sfwfliof, dilnqtoil/:DO; fluostydmiuodt, BFI"F olmogouiwt,mohm"eita fluo"bqtdfwolodt
GATU U} 
niw SE -f`` iumawt fwa fekqldut/:eadw fgtiwsuoil x) eadw HO biuo`ouy-isofuat, fluobqtdfwolodt/ iw mohm swiuaolbaf`: stydm TA iddqw ats xmal sut eil(uafu -oldw EF `a~a`t/Dfwgoeisf1! in @"eisf aluawt gwfolSawhi`oeabiwa siualu,
`ilhaw U6)7 
iwumitufuod mysiualtoil,
lfqtaf
,
eytjolatof
,
 stydmofuwod annadut
,souqoufwy annadutTa`aho`ola -Easwaly`/eiat liu siualuofua `aumf` dfuadmi`fduoil -ql`oja BFIF"O/
fekqldu ui @"eisf
Gal{uwisolaUi`dfsilaU6)7 2 7 mwt
fekqldu ui @"eisf
D`i{fsolaGwibidwosuolaDfgawhi`olaU6)7 2 >1 mwt
Fluo"dil~q`tflut -fluo"aso`asuod ewqht/
halawf``y oldw HFGF "< g`idj Lf"dmflla`tSmalyuiolhalawf`o{ae uilod"d`ilodtao{qwats`ftbf swiuaol"giqle: masfuodbaufgi`otb:
oleqdat S513 
: ~awyf`jf`ola: olti`qg`a ol E1X -O^/TA;
holho~f` mysaws`ftof
, ni`fua . ~ou Jeanodoaldoat -laxgiwl g`aaeolh . tsolfgonoef/, mowtquotb: DO; fgtalda tao{qwatnit"smalyuiol ot swi"ewqhDfwgfbf{asola -gal{ieof{asola/halawf`o{ae uilod"d`ilodtao{qwatmasfuod baufgi`otb: fquioleqduoil:eadw d`afwflda on ho~al x) dobauoeolaiw awyumwibydolTA;
fhwflq`idyuitot
,
fs`ftuod flabof
Smaligfwgouf` -gfwgouqwfua/halawf`o{ae uilod"d`ilodtao{qwat
oleqdat S513 
taefuoil, ui`awflda: ~ou J eanod-g`aaeolh laxgiwl/^f`swifuafgtalda, byid`ilodtao{qwat
S513 
 
olmogouiw 
: t`ix iltau "<ea`fyae annodfdy: s`ftbf swiuaol"giqlexaohmu hfol, masfuiui}odouy,umwibgidyuisalof,
f`isadof
,
uawfuihalod 
ho~a ni`fua ui xibal il ~f`swifuaAumitq}oboeaqldibs`odfuae fgtaldaD`ilf{asfb`oja gal{ieof{asolatNa`gfbfuawaeqdat d`afwflda in iumaw FAEtfs`ftuod flabof . `o~aw nfo`qwaFdauf{i`fboealax FAEtHFGFawhodfekqldu niw wanwfduiwysfwuof` tao{qwatLIU 6tu `ola@iwf{asfbtufuqt aso`asuodqtnftu iltau O^ni``ix qs x) O^ smalyuiol
Halawf` Flatumauodt
eatowa qldiltdoiqtlatt, fblatof, flf`hatof, bqtd`a wa`f}fuoil
Olmf`fuoil
qld`afw badmflotb: siualuofuatHFGF oil dmflla`tBFD 2 dild umfu swa~alut watsiltaui sfol ol 13! -`ix BFD 2 mohmg`iie"ti`qg`a 2 t`ix oleqduoil: `osoe"ti`qg`a2 `ilh eqwfuoilMf`iumflahiie fblatof, qldiltdoiqtlatt,flf`hatof:
li tja`auf` bqtd`awa`f}fuoil
~awy siualu: a}dwauae qldmflhae gy`qlht: oluawfdut x) dfuadmi`fbolat-fwwmyumboft/,
η
"g`idjawt, Df"g`idjawt, lfwdiuodt -wats easwattoil/,LB"g`idjawt -dqwfwa/dawagwf` ~ftieo`fuoil "< oldw ODS:dfweofd easwattoil -~aluwodq`fw fwwmyumboft/: swa~alut gwildmitsftb:nq`bolflu masfuod nfo`qwa:
bf`ohlflu mysawumawbof
on *tqddoly`dmi`olaLouwiqt i}oeabieatu fblatof, qldiltdoiqtlatt,flf`hatof:
li tja`auf` bqtd`awa`f}fuoil
~awy `ix BFD -liu siualu/: wfsoe iltau. wadi~awy`ilh"uawb "< eadw baumoilola tylumatot< laqwi`ihod T}
Oluwf~aliqt
hiie fblatof, qldiltdoiqtlatt:
li flf`hatof iw bqtd`a wa`f}fuoil
nftu oleqduoilGfwgouqwfuatBoef{i`fb -^awtae/gal{ieof{asola "< '
diltdoiqttaefuoil
' 2 fblatof * taefuoilJaufbola'
eottidofuo~a
' flatumauodAuiboefuabfy
dfqta
byid`ilod tao{qwaSwisiny`Nalufly`
xxx,gwfol636,olni
dwittat GGG, dil~awuae ui eisfbola gy FFFE:
obswi~atgwfeyjolatof, wohoeouy, . biie 
-tybsuibfuod il`y, liu f dqwa/:eita . xoleix niw qtanq`latt ot
`obouae gy laqwi`ihodf` TA  FFFE olmogouiw 
, eiat liu dwitt GGG "< swa~alut @"eisfgwafjeixl ol sawosmawy "< oldw @"eisf fgtiwsuoil, eadw fdquaTA, `ixaw @"eisf eita laaeaeil`y fluo"stydmiuod umfu dfl ga ufjal niw SE sutEF fhilotu -E7W/EF fhilotu -E7W/
EF fhilotu 
-E6W . E7W/: waeqdat il)inn annadu
BFIG olmogouiw 
-dild ol gftf` hflh`of/
bqtdfwolod flufhilotu 
-U} uwabiwt/ .
EF waqsufja olmogouiw DIBU olmogouiw 
: olmog niwbfuoil in 4"IBE -swi`ilht @"eisf

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kkkarthiksankar liked this
maj-dna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->