Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konstpedagogiska verktyg

Konstpedagogiska verktyg

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Max Valentin
Historien lär oss att det finns många olika sätt att tänka på, varje sätt att tänka hjälper oss att förstå verkligheten på olika vis.

De konstpedagogiska verktygen tar utgångspunkt i sex av de mest tongivande tankesystemen, kapitalismen, universialismen, dadaismen, postmodernismen, queerteori och expressionismen. Varje teori är presenterat på ett kort och spelet går ut på att tolka konsten eller en film eller något annat utifrån den världssyn man fått.
Historien lär oss att det finns många olika sätt att tänka på, varje sätt att tänka hjälper oss att förstå verkligheten på olika vis.

De konstpedagogiska verktygen tar utgångspunkt i sex av de mest tongivande tankesystemen, kapitalismen, universialismen, dadaismen, postmodernismen, queerteori och expressionismen. Varje teori är presenterat på ett kort och spelet går ut på att tolka konsten eller en film eller något annat utifrån den världssyn man fått.

More info:

Categories:Topics
Published by: Max Valentin on Nov 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
KONS TF ILOSOF ISK T A RBE TS MA TE R IAL
Med utgångspunkt från att språket är det primära verktyg vi använder för att kommunicera har vi tagit fram en serie metoder som syftar till att ge ett språk till betraktare av konst på en utställning och därmed ge förutsättningar för att dela sina upplevelser med varandra. Detta med ambi-tionen att göra konsten tillgänglig och skapa ett deltagande ”lager” som lockar till dialog, sätter besökaren i centrum och tillsammans med en god pedagogik kan leda till ökad samhällsreflek-tion såväl som självreflektion. Att göra besökaren delaktig är också ett viktigt steg i arbetet med att göra konstinstitutioner identitetsbekräftande. I kontexten av en utställ-ning, konsthall och liknande blir det också ett strukturellt gränssnitt som suddar ut gränsen mellan institutionen och dess faktiska ägare; medborgarna.
 
METOD OCH MATERIAL
Materialet i sig är naturligtvis inte deus ex machina. Det är ett fysisk ramverk som tillsammans med ett antal övnin-gar – metoder – gör det möjligt att tillgodogöra sig fler dimensioner av den konst som ingår i utställningen. Systemet i sin helhet innehåller stegvis svårare övningar som höjer besöka-rens medvetande nivå kring konsten, likt trappsteg. En liknelse som kan vara på sin plats är den norska boken ”Sofies verden” som på ett förföriskt och genomtänkt sätt presenterar svåra ämnen. På samma sätt som boken väcker filosofiska tankar för individen ska detta material fungera för en grupp eller enskild besökare som besöker utställningen.Övningen tar sin utgångspunkt i en kon-stpedagogisk ordövning”. Besökarna får sätta språk till bilderna, vad är det som uttrycks? Små metallplattor tillverkas och monteras bredvid tavlorna. På dessa plattor sätter besökaren upp kylskåp-spoesi ord för att beskriva sitt synsätt. Orden kan flyttas lätt av nästa besökare om denne inte håller med. Besökaren kan på detta sätt påverka utställningen och interagera med verken om än i liten utsträckning.
POESI
 Projektets tänkta position i förhållande till intellektuella ”fält”PedagogikEstetikFilosofi
 
RANGORDNA BILDERNA
Besökarna presenteras för en uppsättning bilder och uppmanas att rangordna dem i olika typer av hierarkier; Vilken är vackras/ fulast? Vilken är värd mest? Vilken är mest modern? (osv.) Detta genom att flytta dem på en typ av list på vilken bilderna enkelt flyttas omkring. När gruppen enats flyttar pedagogen fokus och öppnar samtalet för att diskutera varför gruppen kommit fram till sina respektive beslut. Varför är inte alla lika värda? Hur kommer det sig att vi kan generalisera? När är det bra och när är det dåligt? (osv.)De konstfilosofiska verktygen tillverkar vi på Konstfack i Stockholm tillsammans med duktiga formgivare. Vi vill inte i detta material visa de faktiska slutprodukterna då de beroende lokal kommer att designas på olika sätt för att passa bra i miljön. Vi visar därför mer konceptuella skisser.
ANPASSAD UTFORMNING

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->