Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4205335-Mt-s-khai-nim-v-mng-Wan

4205335-Mt-s-khai-nim-v-mng-Wan

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by haha23t

More info:

Published by: haha23t on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Bài tiu lun:
THIT K MNG WAN VI PACKET TRACER
Giáo viên hng dn: Võ Thanh Tú
ướ
Nhóm thc hin : Nguyn ng Tnh - Lp Tin K29 D Lê Th H Trúc - Lp Tin K29 D
Đă
 Nm hc : 2007-2008
ă
1
 
PHN I
I) Mt s khái nim v mng Wan
Mng WAN là gì ? Wide Area Networks WAN, là mng đc thit lp đ liên kt các
ưế ế
 máy tính ca hai hay nhiu khu vc khác nhau, khong cách xa v mt đa , nh
ư
 gia các qun trong mt thành ph, hay gia các thành ph hay các min trong
ộ ố
 nc. c tính này ch có tính cht c l, nó càng tr nên khó xác đnh vi vic
ưĐư
 phát trin mnh ca các công ngh truyn dn không ph thuc vào khong cách. Tuy
 nhiên vic kt ni vi khong cách đa lý xa buc WAN ph thuc vào nhiu yu t
ế ế
 nh: gii thông và chi phí cho gii thông, ch qun ca mng, đng đi ca thông
ư ư
 tin trên mng. WAN có th kt ni thành mng riêng ca mt t chc, hay có th
ế
 phi kt ni qua nhiu h tng mng công cng và ca các công ty vin thông khác
ế
 nhau. WAN có th dùng đng truyn có gii thông thay đi trong khong rt ln t
ư
 56Kbps đn T1 vi 1.544 Mbps hay E1 vi 2.048 Mbps,....và đn Giga bít-Gbps là các
ế ế
 đng trc ni các quc gia hay châu lc. đây bps (Bit Per Second) là mt đn
ươ
 v trong truyn thông tng đng vi 1 bit đc truyn trong mt giây,ví dnh
ươ ươ ưư
 tc đ đng truyn là 1 Mbps tc là có th truyn ti đa 1 Megabit trong 1giây
ư
 trên đng truyn đó). Do s phc tp trong vic xây dng, qun lý, duy trì các
ư
 đng truyn dn nên khi xây dng mng din rng WAN ngi ta thng s dng các
ưưư
 đng truyn đc thuê t h tng vin thông công cng, và t các công ty vin
ưư
 thông hay các nhà cung cp dch v truyn s liu. Tùy theo cu trúc ca mng
 nhng đng truyn đó thuc c quan qun lý khác nhau nh các nhà cung cp đng
ươ ư ư
 truyn ni ht, liên tnh, liên quc gia, chng hn Vit Nam là công ty Vin
 thông liên tnh VTN, công ty vin thông quc t - VTI . Các đng truyn đó phi
ế ư
 tuân th các quy đnh ca chính ph các khu vc có đng dây đi qua nh: tc đ,
ưư
 vic mã hóa. Vi WAN đng đi ca thông tin có th rt phc tp do vic s dng
ư
 các dch v truyn d liu khác nhau, ca các nhà cung cp dch v khác nhau.
 Trong quá trình hot đng các đim nút có th thay đi đng đi ca các thông tin
ư
 khi phát hin ra có trc trc trên đng truyn hay khi phát hin có quá nhiu
ư
 thông tin cn truyn gia hai đim nút o đó. Trên WAN tng tin có th c
 con đng đi khác nhau, điu đó cho phép có th s dng ti đa các nng lc ca
ưă
 đng truyn và nâng cao điu kin an toàn trong truyn d liu. Phn ln các WAN
ư
 hin nay đc phát trin cho vic truyn đng thi trên đng truyn nhiu dng
ưư
 tng tin khác nhau nh: video, ting nói, d liu...nhm m gim chi phí dch
ư ế ằ ả
 v. Các công ngh kt ni WAN thng liên quan đn 3 tng đu ca mô hình ISO 7
ế ưế
2
 
tng. ó là tng vt lý ln quan đn các chun giao tip WAN, tng data link liên
Đ ế ế ầ
 quan đn các giao thc truyn thông ca WAN, và mt s giao thc WAN liên quan đn
ế ế
 tng mng. Các quan h này đc mô t trong hình sau:
ư
c chun và giao thc WAN trong mô hình ISO 7 tng c li ích chi pkhi kt
ế
 ni WAN. Xã hi càng phát trin, nhu cu trao đi thông tin càng đòi hi vic x
 lý thông tin phi đc tin hành mt cách nhanh chóng và chính xác. S ra đi và
ưế
 phát trin kng ngng ca nnh ng ngh thông tin đã p phn quan trng o s
 phát trin chung đó. Vi s ra đi máy tính, vic x lý thông tin hn bao gi ht
ơ ế
 đã tr nên đc bit nhanh chóng vi hiu sut cao. c bit hn na, ngi ta đã
Đơ ữ ư
 nhn thy vic thit lp mt h thng mng din rng - WAN và truy cp t xa s
ế
 làm gia tng gp bi hiu qu công vic nh vic chia s và trao đi thông tin
ă
 đc thc hin mt cách d dàng, tc thì(thi gian thc). Khi đó khong cách v
ư
 mt đa lý gia các vùng đc thu ngn li. Các giao dch đc din ra gn nh
ưưư
 tc thì, thm chí ta có th tin hành các hi ngh vin đàm, các ng dng đa
ế
 phng tin... Nh có h thng WAN và các ng dng trin khai trên đó, thông tin
ươ ụ ể
 đc chia s và x lý bi nhiu máy tính di s giám sát ca nhiu ngi đm
ưưư
 bo tính chính xác và hiu qu cao. Phn ln các c quan, các t chc, và c các
ơ
 cá nhân đu đã nhn thc đc tính u vit ca x lý thông tin trong công vic
ưư
 thông qua mng máy tính so vi công vic vn phòng da trên giy t truyn thng.
ă
 Do vy, sm hay mun, các t chc, c quan đu c gng trong kh nng có th, đu
ơ ă
 c gng thit lp mt mng máy
ế
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nguoiyeutinhoc liked this
quochung0606 liked this
quochung0606 liked this
sonnt80 liked this
lttrang liked this
Ly Pham Khanh liked this
victim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->