Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spolne bolesti, Blud

Spolne bolesti, Blud

Ratings:
(0)
|Views: 486|Likes:
Published by islamsoft-bih
Spolne bolesti, Blud
Spolne bolesti, Blud

More info:

Published by: islamsoft-bih on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

 
SPOLNE BOLESTIBLUD
Sarajevo, 2001-1422 G.H.
dr. Muhammed Ali el - Barr Ibrahim Trebinjac 
 
 Naslov originala
EL - EMRAD EL - D@INSIJJE
 Autor 
dr. Muhammed Ali el - Barr
 Naslov originala
BLUD (ZINA, PROSTITUCIJA)
 Autor 
hfz. Ibrahim Trebinjac
 Naziv prijevoda
SPOLNE BOLESTI
[erijetska recenzija
Muhamed Mehanovi}
S arapskog preveo
Zuhdija Adilovi}
 Likovno tehni~kiurednik 
 Ned`ad Kazi}, Fatih Ferhat
 Lektor i korektor 
Sabina Deljkovi}, Omer Resulovi}
 DTP 
Kavazovi}, D&T, Sarajevo
Tira`:
30 000KNJIGA BROJ 13
Tre}e izdanje
BESPLATAN PRIMJERAK
 Izdava~Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava
Visoki saudijski komitet za pomo}BiH
i Kulturni centar Kralja Fahda u Sarajevu
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, SarajevoUDK 616.97:(176.4/.5:297/15UDK 176.4/.5:297.15)616.97Al-BARR, Muhamed AliSpolne bolesti/Muhammad Ali el-Barr; (s arapskog preveo Zuhdija Adilovi}).Blud/Ibrahim Trebinjac-Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} BiH, 1998.-78 str.: Ilustr.; 21 cm.Prijevod djela: El-Emrad el D`insijje. Sadr`i citate iz Kurana.ISBN 9958-880-17-21. Trebinjac, Ibrahim: Blud-I. El-Barr, Muhammed Ali, vidi Al-Barr, Muhammad AliCOBISS - ID 850438
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARADVAHRAMAKRALJAFAHDABIN ABDUL-AZIZAAL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
 
U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog
 PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
I doista,ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa davas odvoje od puta Njegova. 
(El-En’am, 153)
Uzvi{eni Allah tako|er veli:
Reci:Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? 
(Ez – Zumer, 9)
. Uzvi{eni tako|erveli:
Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljuje- mo. 
(Et – Tegabun, 8)
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
Reci: Meni  je, doista, jasno ko je Gospodar moj 
(El –En’am, 57)
, na{eg vjerovjesnikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spojani na~ina ispovije-danja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a nezna-nje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida– pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer,najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je us-kla|en i podudaran s ~asnim {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu:
D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju. 
(Ez – Zarijat, 56)
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visostipredsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guverne-ra provincije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih knjiga potreb-nih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijedno-sti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, teuspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajedni-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->