Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zoharul. Cartea Splendorii

Zoharul. Cartea Splendorii

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
Published by ElianaCorina

More info:

Published by: ElianaCorina on Nov 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
Zoharul. Cartea Splendorii
Manual de anatomie spirituală
 Kabbala
 , această cale de autocunoa
ș
te de care până
ș
i Eliade a fost fascinat
ș
i care  proclamă sfâr 
ș
itul exilului spiritual, urmăre
ș
te o repunere a omului în drepturile sale adamice. De
ș
i printre figurile emblematice din istorie care au urmat învă
ț 
ăturile kabbalei regăsim nume precum Moise, David sau Solomon, nimeni nu a îndrăznit să treacă la consemnarea acestora în scris, până la
Ș
imon en !oc"ai. Scrierile acestuia, adunate de fiul său Eleazar
ș
i restul discipolilor săi au compus celebra lucrare cunoscută nouă drept
 Zohar 
. #"iar dacă paternitatea acestui corpuscul stârne
ș
te
ș
i azi o mul 
ț 
ime de controverse, nu ar trebui să ne preocupe prea mult deoarece, când vine vorba de $o"ar, întrebarea corectă nu este %cine&' ci, mai degrabă, %de ce&'
Insuflând o seamă de valori noi, această lucrare ne vorbe
ș
te despre ceva ascuns nouă, ceva aparent străin, dar care ne va pătrunde treptat, îndrumându-ne spre rădăcina sufletului nostru
ș
i ajutându-l să treacă prin stadiile revelării răului din el
ș
i începerea corec
ț
iei. Principalele doctrine ale kabbalei urmăresc să rezolve următoarele probleme: Fiin
ț
a upremă, natura
ș
i atributele ale, !osmo"onia, crearea în"erilor
ș
i a omului,  precum
ș
i destinul lor, natura sufletului, a în"erilor, demonilor
ș
i elementelor, sensul le"ii revelate, simbolismul transcendent al numerelor, tainele con
ț
inute în literele ebraice, ec#ilibrul contrariilor.$ăspândită mai de"rabă în rândul comunită
ț
ilor evreie
ș
ti sau printre cei pasiona
ț
i de teolo"ie, deci fiind o lucrare necunoscută maselor, este evident că prima întrebare care ne
 
vine în minte este de ce am citi o asemenea carte ce pare a în"loba o sumedenie de no
ț
iuni va"i
ș
i îndepărtate care nu au nimic de-a face cu noi. $ăspunsul ar trebui să fie destul de evident: pentru că, în astfel de perioade în care oamenii încep să fie con
ș
tien
ț
i că sunt mult mai multe lucruri în cer
ș
i pe pământ decât cele visate în filosofia lor, e%istă o nevoie acută de acel ceva care să scape lumea de multitudinea de absurdită
ț
i  profanatoare promul"ate vizând diverse interpretări ale le"ilor divine, în numele cărora s-au săvâr 
ș
it atâtea
ș
i-atâtea crime. &iblia este una dintre lucrările "re
ș
it interpretate, ceea ce a lăsat loc prea mult pentru fanatici
ș
i sectan
ț
i, iar 'o#arul tocmai asta încearcă să fie, un decodor pentru aceasta.'o#arul este o poartă spre stări de percep
ț
ie din ce în ce mai profunde. e spune că este construit astfel încât doar cei ce au atins un anumit nivel spiritual pot beneficia din plin de con
ț
inutul său
ș
i că, înainte de studierea lui, este necesară parcur"erea altor materiale care să e%plice cum trebuie în
ț
eles acest te%t. (ar asta nu ar trebui să descurajeze pe nimeni. !#iar dacă pentru majoritatea va fi o lectură în propor 
ț
ie de )*+ indescifrabilă,  pu
ț
inul acela care rămâne de în
ț
eles este suficient pentru ca fiecare să-
ș
i poată "ăsi în el direc
ț
iile spre propriul adevăr. !ei care cred că lsses/ al lui 0ames 0oce este cea mai dificilă carte din lume, vor avea o surpriză citind acest #permetaforizat manual de anatomie spirituală. 1ansat într-o serie de interpretări îndrăzne
ț
e ale primelor capitole din 2eneză, te%tul 'o#arului va  prinde cu u
ș
urin
ț
ă cititorul în
ț
esătura sa simbolică, dându-i impresia că se află într-un labirint de cuvinte. !aracterul său de monstruozitate/ literară3teolo"ică poate fi pus pe seama aramaicii obscure în care a fost scris de la bun început
ș
i a dificultă
ț
ii traducerii ceea ce conduce la probleme de sinta%ă.  4u sunt de voca
ț
ie teolo", iar 'o#arul nu este literatură în sensul strict al cuvântului, a
ș
a că nu-mi permit să facă o analiză a te%tului sau să-i calculez valoarea de adevăr. 5n sc#imb, deoarece scopul literaturii de orice fel ar fi ea este acela de a provoca, am selectat câteva aspecte ce mi-au atras aten
ț
ia, mai pe în
ț
elesul tuturor,
ș
i asupra cărora mi-ar  plăcea să medităm împreună:6 7 spune că tu crezi în ceva doar atunci când
ț
i se oferă dovezi este ca
ș
i cum ai spune că vei crede numai când nu mai ai ce să crezi
ș
i când do"ma va fi distrusă ca do"mă, devenind teorie
ș
tiin
ț
ifică. !u alte cuvinte, asta înseamnă că: voi accepta Infinitul numai când va fi e%plicat, determinat, circumscris
ș
i definit în beneficiul meu8 într-un cuvânt, când a devenit finit. Prin urmare, voi crede în infinit numai când voi fi si"ur că Infinitul nu e%istă. 9oi crede în vastitatea oceanului când îl voi vedea vărsat în sticle./ (ar când un lucru a fost dovedit
ș
i făcut să fie pe în
ț
elesul tău, nu îl vei mai crede- îl vei cunoa
ș
te.6 7 întreba de ce e%istă un anumit lucru este absurd, pentru că e ca
ș
i cum ai întreba de ce e%istă e%isten
ț
a, iar acest lucru ar însemna să presupunem e%isten
ț
a înaintea e%isten
ț
ei.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->