Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magul Chopra

Magul Chopra

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by ElianaCorina

More info:

Published by: ElianaCorina on Nov 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

 
Pove
ș
ti pentru Oameni Mari - Magul - Deepak Chopra
 November 10, 2013 at 11:46pmEste în natura vieţii să conţină atît haos, cît şi ordine !ipare"e apar din de#ordine şi sînt topite "a "oc în de#ordine !rupu"t ău, "a anumite nive"uri, este comp"et haotic $ vîrte%uri de atomi de o&i'en intră în sîn'e"e tău "a (iecare respiratie en#ime hrănitoare şi proteine ump"u (iecare ce"u"ă, chiar şi reţeaua de neuroni din creieru" tău este ca o (urtună e"ectrică ce nu încetea#ă vreodată !otuşi, acest haos nu este decît o (aţetă a ordinii, pentru că nu e&istă nici o îndoia"ă că ce"u"e"e noastre sînt capodopere a"e (uncţiei de or'ani#are şi activitatea creieru"ui nostru are ca re#u"tat 'înduri coerente,într)adevăr, haosu" şi ordinea sînt atît de apropiate una dec ea"a"tă, încît nu pot (i separate *!rebuie să (ii haos înainte de)a putea (i o stea sc"ipitoare+, a spus er"in -ar acest "ucrueste "itera"mente adevărat, pentru că naşterea 'a"a&ii"or a (ost precedată de vîrte%uri"e de 'a#e ce (ormau universu" "a începuturi.tunci nu e&ista nici un tipar care să ordone#e 'a#e"e,doar o (oarte s"abă (orţă de atracţie !otuşi, în a(ară de s"aba (orţă 'ravitaţiona"ă, s)a produs un "anţ de evenimente care au condus în ce"e din urmă "a (ormarea ./N)u"ui uman, o mo"ecu"ă atît de comp"e&ă, încît a"terarea uneia dintre ce"e 3mi"ioane de unităţi 'enetice poate (ace di(erenţa între viaţă şi moarte /upă proprii"e puteri, orice om se "uptă cu ordinea şi de#ordineaucruri"e au tendinţa să decadă ceea ce înainte era roaspăt şi copt se va a"tera ceea ce era tînăr se de#vo"tă, îmbătrîneşteşi moare *oartea este o i"u#ie+, a spus er"in,*dar "upta pe care o dau muritorii în (aţa morţii este (oarte rea"ăNici un muritor nu ştie de (apt ce este moartea, totuşi acest eveniment iminent este atît de în(ricoşător, încît muritorii "uptă împotriva "ui din toate puteri"e, (ără a)şi da seama de în'ro#itoarea de#ordine şi de haosu" pe care "e stîrnesc+a'u" ştie că viaţa se or'ani#ea#ă totdeauna din interior.ce"eaşi (orţe s"abe a"e 'ravitaţiei care creea#ă din haos ste"e sc"ipitoare e&istă "a toate nive"uri"e naturii E abso"ut si'ur căun tranda(ir se va de#vo"ta ca un tranda(ir, chiar dacă atunci cînd abia e înco"ţit nu pare di(erit de o vio"etă n sămînţă pretenţia"a unicitate s)ar putea să re#ide într)o rami(icaţie măruntăa ce"or două spira"e a"e mo"ecu"ei de ./N Noi, oamenii,însă sîntem (oarte preocupaţi să ne de#vo"tăm cum trebuie, şi prin urmare che"tuim nenumărate ore de e(ort şi strădanie pentru a încerca să ne a(irmăm unicitatea  $ e contea#ă dacă păsări"e trăiesc (ără să 'îndească sau dacă un tranda(ir rămîne tranda(ir a întrebat .rthur E"e nu au minte şi, prin urmare, nu au de a"es decît să (ie ceea ce sînt
 
 $ .devărat, voi, muritorii, aveţi "iber arbitru, dar aveţi opărere prea bună despre acest "ucru, rep"ică er"in Eu trăiesc (ără a (ace a"e'eri şi 'ăsesc că o asemenea viaţă este cumu"t mai (ericită $ 5ără a"e'eri /ar iei hotărîri ca şi mine, protestă .rthurer"in ridică din umeri!e "aşi înşe"at de aparenţe riveşte)ţi mîini"e Nu este nici o îndoia"ă că e"e îţi aparţin, totuşi nu tu a"e'i cum să se de#vo"te ce"u"e"e habar nu ai ce (ace ca nervii şi muşchii să se mişte nu îţi creşti în mod conştient un'hii"e şi nu îţi vindeci o rană cînd mîini"e ţi)s tăiate, nu)i aşa $ .devărat, nu trebuie să (ac nici unu" dintre "ucruri"e acestea $ u a"te cuvinte, acestea nu mai repre#intă pentru tine a"e'eri, a continuat er"in .ceste (uncţiuni sînt contro"ate de o parte invo"untară a creieru"ui tău, care are 'ri%ă de e"e în mod automat n ace"aşi (e", toate "ucruri"e cărora tu "e dedici atîta timp 'îndi, a "ua deci#ii, a simţi, a a"e'e, a %udeca $eu "e)am încredinţat părţii automate a creieru"ui meu eea ce nu este de (apt decît un a"t (e" de a spune că "e)am predat "ui /umne#eu $ .tunci "a ce îţi (o"oseşte mintea conştientă a întrebat.rthur $ a sa te poti bucura de "ume si de miraco"u" vietii 7unt aspecte acestea 7i ca spectator nimic nu este mai (rumos si nu)ti aduce mai mu"ta mu"tumire ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ."chimia este arta trans(ormării /upă cum ne învaţă ma'ii,secrete"e a"chimiei e&istă  pentru a trans(orma starea de su(erinţă şi i'noranţă a muritori"or într)una de i"uminare şi (ericireer"in spunea:$ ."chimia este un proces ce se des(ăşoară permanent-ndi(erent "a ce nive" a" vieţii te a("i, nu poţi opri trans(ormări"e ă apară e mine mă interesea#ă trans(ormarea ta omparată u aceasta, trans(ormarea meta"e"or in(erioare în aureste trivia"ă ."chimia este o aventură a căutării, iar aventura căutării urmăreşte întotdeauna ace"aşi "ucru $ per(ecţiunea.şa cum auru" este meta"u" ce" mai apropiat de  per(ecţiune,deoarece nu poate (i corupt, per(ecţiunea (iinţei umane înseamnă e"iberarea de su(erinţă, de durere, de îndoia"ă şi de (rică $/ar dacă (iinţe"e umane nu pot (i per(ecţionate /acă în rea"itate sîntem s"abi şi imper(ecţi, aşa cum arătăm a întrebat .rthur
 
 $ 7ecretu" nu stă în (e"u" cum arătăm, a răspuns er"in, ciîn pro(un#imea cu care sîntem dispuşi să privim .venturi"e căutării sînt că"ătorii persona"e, iar (iecare pas pe care î" (aci, î" (aci de unu" sin'ur /ar er"in avea mu"te să)i spună "ui .rthur înainte ca e" să)şi înceapă aventura căutării:*8i)am spus de mu"te ori că acest bu"'ăre de carne şi9oase nu este trupu" tău şi că această  persona"itate "imitată pecare o e&perimente#i nu eşti tu însuţi !rupu" tău este de (apt in(init şi una cu universu" 7piritu" tău cuprinde toate spirite"e şi nu are "imite în timp şi spaţiu ucrarea a"chimică va (ace ca aceste adevăruri să se de#vă"uie în (aţa ta+înd er"in rostea aceste cuvinte, vremea ma'i"or aproape apusese, (ăcînd "oc unei noi epoci, ce urma să (ie condusă de raţiune aţiunea susţine că a"chimia este imposibi"ă şi  pe măsură ce ma'ii s)au retras în crepuscu"u" "e'endei, oamenii au început să accepte (aptu" că în rea"itate sînt "imitaţi şi sortiţi să trăiască ca a"cătuiri de carne şi sîn'e în va"ea strîmtă aspaţiu"ui şi timpu"ui/eoarece "uăm ca de "a sine înţe"es (aptu" că "ucruri"e so"ide sînt rea"e, atribuim rea"itate materiei so"ide din care sîntem (ăcuţi Norii, copacii, ("ori"e, anima"e"e şi trupu" tău, toate sînt (ăcute din aceiaşi atomi de hidro'en, a#ot, o&i'en şi carbon, dar aceşti atomi sînt într)o permanentă modi(icare şi schimbare $ mai puţin de un procent din atomii pre#enţi în corpu" tău anu" trecut e&istă încă şi astă#i /iscutînd chiar şi în termeni materia"işti, nu prea are sens să spui că tu eşti materie so"idă cînd este c"ar că această so"iditate este o "ume aspaţiu"ui 'o" şi a unei cur'eri continue ăutarea pe care o repre#intă a"chimia începe sub supra(aţa atomi"or şi a mo"ecu"e"or,în spate"e aparenţei schimbării hiar dacă era doar un copi", .rthur era nerăbdător să p"ece în prima "ui aventură şi spera din toată inima că er"in îi va (ace rost de un ca" şi de o hartă /ar er"in i)a spus:*;ărţi"e sînt inuti"e aco"o unde mer'i tu, pentru că teritoriu" din (aţa ta se modi(ică mereu .r (i ca şi cum ai încerca să (aci o hartă a apei care cur'e+<dată ce accepţi că tu eşti cur'erea vieţii şi nimic mai mu"t, aventura căutării per(ecţiunii devine o aventură dinco"o de nemăr'inire ucruri"e care sînt per(ecte în tine se numesc esenţă, (iinţă şi iubire E"e nu pot (i măr'inite de timp şi spaţiuînd traverse#i o încăpere, oare iubirea pentru (ami"ia ta păşeşte "ao"a"tă cu tine înd intri într)o baie, oare esenţata se udă =raniţe"e pot (i trasate pe o hartă, iar aspectu" vi#ibi"a" (iinţei umane poate (i repre#entat ca oase, muşchi, ţesuturişi ce"u"e oate (i (ăcută o hartă a creieru"ui, repre#entînd (e"uri"e în care interacţionea#ă continuu ce"e 10 mi"ioanede neuroni !otuşi, în ambe"e ca#uri, hărţi"e nu sînt teritoriu" însuşi Esenţa, (iinţa şi iubirea care (ac să e&iste (iinţa umanăau o viaţă a "or, care începe şi se s(îrşeşte cu aceeaşi invi#ibi"ă conştiinţă 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->