Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
P. 1
fichas de Educación Religiosa El Pecado, la Libertad, la Biblia

fichas de Educación Religiosa El Pecado, la Libertad, la Biblia

Ratings:
(0)
|Views: 9,137|Likes:
Published by Cielo_2009
Para trabajar tres sesiones de aprendizaje
Para trabajar tres sesiones de aprendizaje

More info:

Published by: Cielo_2009 on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

 
?$Jd qzã akajdpk Lkxfj xkayc÷ eo oacwpo` gkd<@ckw$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ãe acwak$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ekw `jaïw$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ek gxjo`k$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8$»_zcãd jw k qzcãdjw gxjjw qzj wkd ekw xjwykdwohejw `j ek qzj ejyow÷ o Lkxfj; »Ykx qzã;7$»Gzïe jw eo `cnjxjdgco jdpxj yjgo`k fxo~j s yjgo`k ~jdcoe;0$»Gzïejw wkd eow goxogpjxáwpcgow qzj `jhj pjdjx zd yjgo`k yoxo qzjwjo fxo~j k akxpoe;:$»_zã wcfdcncgo ogjypox o Gxcwpk gkak üdcgk s ~jx`o`jxk echjxo`kx;
Eejdo je wcfzcjdpj yzycejpxow<
GKDWCFK% GXCWPK% @JW% @CKW% JWGEO^K% FXO^J% EJ^J%ECHJXO@KX% ECHJXPO@% ECHJXPCDOLJ% AKXPOE% DOPZXOEJ\O%YJGO@K% YJX@×D% XZYPZXO% WJFZCX% PCDCJHEOW% ^JDCOE
W D W Z N \ W \ Y C D J L K C S ] E B P O \ J E O X Z P O D _ O K ^ H V M B ] NW Z G @ _ G G F Y P A @ H O N P M P V SZ M E ^ C M X K V X D Z M E S E O J Y V E O P X K A ^ E D D J A A G C J O Y C _@ E E L W E A C K W ] F M W K ^ Y K @ V K P D X L A ^ @ C H C O Y J \ J @ L E WP W P @ W L X B Y D S F ] _ @ O J G _ GX K @ O X J H C E ] E H K X G L W W J K_ B \ P Y Y M A N B C V K J O @ J Z ^ EB F G Y B W _ F X C K _ Y D _ W W _ A CK P W C X G F X O ^ J P C ^ O B J F G H V A S W C A Z ^ N F X P ] A J @ F Z L JK ^ A W F F J A D \ X A J @ X G Z S S X J ^ K M C Y ^ K O J ^ @ Z Z @ A C \ ^ PB C V D F H J ^ H ] W J Y Y V @ X A C O @ W S J \ ] O C O A C P D F M H ^ @ Y @ A Z O \ A C E P V Z Z G W C M Z M P W @W O E H J C D C P X X W X \ O F H ] ] ZX W S V @ B W H O H L @ B _ V E ] G X X 
XJWYZJWPO O WZ YEOD OAKXKWK GKD ECHJXPO@ SXJWYKDWOHCEC@O@
?$
Wjfüd je ajdwolj `j ekw `chzlkw%»Gxjjw qzã je mkahxj wj jwoejlod`k `je Yeod Oakxkwk `j@ckw; »G÷ak;
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
8$
»Jd qzã akajdpk mow zpcec|o`k aoe pz echjxpo`; »Ykx qzã ek gxjjwowá;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………$……………………………………………………………………………………$$$
7$
»Pj wcjdpjw jwgeo~k `je yjgo`k; »Ykx qzã; …$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0$$»Wohjw qzã wcfdcncgo yjgo`k fxo~j s yjgo`k ej~j k ~jdcoe;
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
?$WJ YJX@C× JD EO DKGMJ @J EO ^C@O -Mjgmk `j ~c`o#
Jwpj mjgmk `j ~c`o aj ek gkdp÷ je `cxjgpkx `j zd gkejfck yjqzjÿk$―Zdo pox`j eejf÷ o ac kncgcdo Lkxfj% qzjxáo moheox gkdacfk% ek ogkfá gkd goxcÿk gkakek mofk gkd pk`kw ekw l÷~jdjw qzj qzcjxjd moheox `j wzw yxkhejaow% ej odcaã o `jgcx gkd nxodqzj|o pk`k ek qzj pjdáo qzj `jgcx s% poe ~j| odcao`k ykx jeek% Lkxfj wkep÷ eoejdfzo s aj gkdp÷ wz ~c`o‑<$$$‑Ac yo`xj jw zd hkxxogmk% pk`kw ekw `áow pkao2 sk% `jw`j dcÿk dk ek wkykxpoho% wkhxjpk`k gzod`k yjfoho o ac aoaï2 dzdgo ek qzcwj s wcjayxj qzj yz`j ej `jwkhj`jgáo%gzod`k ãe eejfoho yxjnjxáo cxaj o eo goeej% pkpoe% acw oacfkw aj qzjxáod aïw$$$$Ac aoaï dk aj `jgáo do`o ykx aodpjdjx eo yo| jd ac mkfox$ Jd eo goeej gkdkgáoacfkw hzjdkw s dk azs hzjdkw% áhoakw o gzoeqzcjx ezfox s akejwpïhoakw o eow yjxwkdow qzj yowohod gjxgo jwyjgcoeajdpj o eow gmcgow$Gzod`k nzcakw gxjgcjd`k gkajd|oakw o xkhox gkwow% ykxqzj qzjxáoakw gkayxox ecgkx%ej yj`áoakw o zd o`zepk qzj ek gkayxoxo yoxo dkwkpxkw$ Dzdgo pkaã dc aj jahkxxogmã%
 
acw oacfkw wá ek mcgcjxkd$ Zdo dkgmj qzj jwpïhoakw lzfod`k jd je yoxqzj yow÷ zd pcyk%jwpoho hcjd ~jwpc`k s dkw `clk wc qzjxáoakw yxkhox zdkw pxkdgmkw s pk`kw `clcakw qzj wá%sk poahcãd nzaã s aj fzwp÷% xjgzjx`k qzj je pcyk ãwj% aj xjfoe÷ kpxk qzjpj ykxqzj jxoje ajlkx$ @jdpxk `j eo ekgzxo `j eo `xkfo oefzdow ~jgjw `jwpxzáoakw gkwow qzj wj dkwgxz|ohod jd je goacdk% cdgezwk nzcakw xjwykdwohejw `j zd cdgjd`ck o zd yjqzjÿk hkwqzj `kd`j wj qzja÷ azgmkw ïxhkejw s odcaoejw s eo gowo dk wã `j qzcãd% ykx wzjxpjgxjk qzj dk wj qzja÷ dcdfzdo yjxwkdo$ Omkxo qzcjxk woecxaj `j pk`k jwpk ykxqzj wãqzj jwpks mogcjd`k aoe% qzj aj jwpks `jwpxzsjd`k s jwpks `jwpxzsjd`k ek qzj ajxk`jo% ¯osü`jaj ykx no~kx/‑$Sk ej `clj qzj wá% qzj fxogcow ykx gkdncox jd aá< ―mks acwak aj ykdfk jd gkdpogpk gkdzd ywcg÷ekfk s zd aã`cgk$$$ s aoÿodo moheoakw‑$Lkxfj dk ~cdk oe gkejfck ykx zdkw gcdgk `áow% ek aod`ã o hzwgox o wz gowo% sk acwak nzc~oxcow ~jgjw yjxk dk ek jdgkdpxã$ Wzyj qzj% oe `áo wcfzcjdpj qzj mohe÷ gkdacfk% Lkxfjwj jdgkdpx÷ gkd je pcyk `je yoxqzj s ej `ck oefk pod nzjxpj qzj nzj eej~o`k `jjajxfjdgco oe mkwycpoe$Do`cj ek yz`k xjgzyjxox yzjw woec÷ gkd je gjxjhxk `oÿo`k$$$ Wcfzc÷ jd je ~cgck% wj~ke~c÷ zd ekqzcpk aïw qzj `joahzeo ykx eow goeejw$ Zd `áo ek ~c wzgck% moxoycjdpk%`jwfxjÿo`k% neogk% gkd eo acxo`o yjx`c`o$$$ Jwj `áo xjgkx`ã ek qzj aj `clk eo dkgmj jdeo qzj je pcyk ej `ck je yxcajx gcfoxxceek$$$
 
―Yxknjwkx% jwo dkgmj aj yjx`á‑ 
$Je`cxjgpkx gkdgezs÷ wz xjeopk `cgcjd`k< ―Mclkw% dk wohjd eo yjdo qzj wcjdpk ykxjwpj lk~jd qzj qzcwk woecx `j eo kwgzxc`o`% yjxk dk yz`k% gxjk qzj dk mcgjdo`o ykx ãe‑
8$JE AOE ZWK @J EO ECHJXPO@ GKD@ZGJ OE YJGO@K
Jd je gkdgjypk jqzc~kgo`k `j echjxpo`% wj jdgzjdpxo je kxcfjd `je yjgo`k -mogjx ek qzjzdk qzcjxj#$ Eo mcwpkxco `j eo mzaodc`o`% `jw`j wzw kxáfjdjw opjwpcfzo `jwfxogcow skyxjwckdjw dogc`ow `je gkxo|÷d `je mkahxj gkak gkdwjgzjdgco `je aoe zwk `j eoechjxpo`$Gzod`k echxj s ~kezdpoxcoajdpj% mogjakw oefk jd gkdpxo `je oakx `j @ckw s `je yx÷lcak gkajpjakw zd yjgo`k$ Dk pk`kw ekw yjgo`kw wkd cfzoejw$
Yjgo`kw akxpoejw k fxo~jw
wkd ekw qzj yxk`zgjd jd je mkahxjeo azjxpj jwycxcpzoe< jw `jgcx% eo jdjacwpo` s je oejloacjdpk `j@ckw$! Je yjgo`k jw
fxo~j
gzod`k wj `od jwpow pxjw gkd`cgckdjw<
4
Aopjxco fxo~j$
Je khljpk% mjgmk k ogpk `jhj wjx `jgkdwc`jxogc÷d$ Jwpï yxjgcwo`o ykx ekw `cj| aod`oacjdpkw$
4
Yejdk gkdkgcacjdpk$
Jw `jgcx% wohjakw hcjd ek qzj mogjakw$@oxwj gzjdpo qzj oqzjeek dkw oyoxpo `j @ckw fxo~jajdpj$
Yjxnjgpk gkdwjdpcacjdpk$ Gzod`k wohcjd`k qzj jw aoek% goeeoakw eo gkdgcjdgco s ekmogjakw gkd yejdo aoecgco$ K wjo% o yjwox `j jeek% qzjxjx mogjxek$!
Gkdwjgzjdgcow `je yjgo`k akxpoe<Xjhje`áo gkdpxo @ckw
Gxzje`o`% go`o yjgo`k jw zdo mjxc`o jd je gzjxyk aáwpcgk `j Gxcwpk$@jwfxogco yoxo je mkahxj yzjw ycjx`j eo goxc`o`% ycjx`j eo ~c`o jd fxogco% ycjx`j eooacwpo` gkd @ckw% s jwpo gkd`jdo`k wc dk wj oxxjycjdpj$@oÿk gkdpxo eo Cfejwco% ykxqzj yoxoec|o wz aoxgmo mogco @ckw$
Kpxkw yjgo`kw wkd ~jdcoejw k ej~jw
% ykxqzj wkd noepow gkdpxo @ckw% ozdqzj dk yxc~od`j eo oacwpo` gkd Ãe$ Yjxk oüd owá% ykx aïw fxo~j k ej~j qzj wjo% jw yjgo`k$ Wc noepowjoefzdow `j eow pxjw gkd`cgckdjw oxxcho ajdgckdo`ow% jdpkdgjw je yjgo`k jw ej~j k~jdcoe$
! Gkdwjgzjdgcow `je yjgo`k ~jdcoe<
Ajxjgjd yjdow pjaykxoejw s dkw yxj`cwykdjd o gojx jd yjgo`k fxo~j$@jhcecpod eo nc`jec`o` s jdnxáod eo goxc`o`$Cayc`jd je yxkfxjwk `je oeao gkd je jljxgcgck `j eow ~cxpz`jw$―Wohjakw qzj eo Ejs jw gkwo jwycxcpzoe% yjxk sk wks `j goxdj s mzjwk% ~jd`c`k gkakjwgeo~k oe yjgo`k$ S dc wcqzcjxo jdpcjd`k ek qzj aj yowo% ykxqzj dk mofk je hcjd qzjqzcwcjxo% wcdk ykx je gkdpxoxck% je aoe qzj `jpjwpk$ Omkxo hcjd% wc mofk ek qzj dkqzcwcjxo% xjgkdk|gk qzj eo Ejs jw hzjdo% yjxk% jd jwpj gowk% dk wks sk qzcjd khxo jeaoe% wcdk je yjgo`k qzj jwpï `jdpxk `j aá$ Hcjd wã qzj jd aá% k wjo% jd ac goxdj% dkmohcpo je hcjd$ Yzj`k qzjxjx je hcjd% yjxk dk xjoec|oxek$ @j mjgmk% dk mofk je hcjd qzjqzcjxk% wcdk je aoe qzj dk qzcjxk$@jwgzhxk jdpkdgjw jd aá acwak jwpo jwpxzgpzxo< qzjxcjd`k mogjx je hcjd aj woej oe yowk je aoe$ Jd ek ádpcak `j ac wjx aj gkayeo|gk jd eo Ejs `j @ckw% yjxk ~jk jd acwacjahxkw kpxo ejs qzj jwpï ezgmod`k gkdpxo eo Ejs `je Jwyáxcpz s qzj mogj `j aá zd yxcwckdjxk wkajpc`k o jwpj cayjxck `je yjgo`k qzj jwpï jd acw acjahxkw$ ¯@jw`cgmo`k`j aá/ »_zcãd aj echxoxï `j ac gkd`cgc÷d yxjwjdpj qzj dk jw aïw qzj azjxpj; Jd~jx`o` yk`jakw `ox fxogcow o @ckw ykx Gxcwpk Ljwüw% dzjwpxk Wjÿkx‑$ -Xka 6% ?0!8:#―Eo Ejs `je Jwyáxcpz `j ^c`o pj mo echjxo`k% jd Gxcwpk Ljwüw% `j eo ejs `je yjgo`k s `j eoazjxpj‑$ -Xka =% 8#
7$EO ECHJXPO@ JW ZD HCJD
Eo echjxpo` jw zd hcjd qzj wj dkw `ck yoxo gxjgjx% `jwoxxkeeox s aodcnjwpox dzjwpxowjakgckdjw s wjdpcacjdpkw$ Ykx podpk `jhjakw oyxjd`jx o jejfcx jdpxj ek qzj dkw mogjgxjgjx s ek qzj dkw `jwpxzsj gkak wjxjw mzaodkw$»Gzïd`k wks echxj; W÷ek wks echxj gzod`k jeclk `j jdpxj ekw hcjdjw ek ajlkx$Ogjypox o Gxcwpk gkak üdcgk s ~jx`o`jxk echjxo`kx wcfdcncgo<fxo`jgjxej ykxqzj% gkd wz azjxpj% dkw echjx÷ `j eo jwgeo~cpz` `je yjgo`k$Oxxjyjdpcxdkw `j ekw yjgo`kw qzj dkw jwgeo~c|od s hzwgox eo gkdnjwc÷d yoxo echjxoxwj `jjwo jwgeo~cpz`$^jdgjx ykgk o ykgk ekw `jnjgpkw `kacdodpjw qzj dkw khecfod mogjx gkwow qzj dkqzjxjakw$
Ogjypox je Hozpcwak qzj dkw mogj xjdogjx jd @ckw$Wjfüd je mjgmk `j ~c`o% ―
Wj yjx`c÷ jd eo dkgmj `j eo ~c`o‑ 
% »g÷ak zpcec|÷Lkxfj wz echjxpo`; »_zã gkdwjgzjdgcow pz~k oe ncdoe;
―Ljwüw gkdpjwp÷< ―Jd ~jx`o`% jd ~jx`o`% ejw `cfk% je qzjgkajpj yjgo`k jw jwgeo~k `je yjgo`k‑
-Ld =% 70#
 
Gkd`cgckdjw$ Gkd je yjgo`k kxcfcdoe yjx`jakw eo fxogco `j@ckw% yjxk gkd je yjx`÷d% eo xjgkdgcecogc÷d s eogkd~jxwc÷d xjgkhxoakw jwo fxogco yjx`c`o$
Pjdcjd`k jd gzjdpo Fd 8% ?>!?6 s Fd 7% 0!> »Gzïe jw je yjgo`k kxcfcdoe sg÷ak jdpx÷ jd je mkahxj s jd je azd`k;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7»Gxjjw qzj je wjx caofjd s wjajlod|o `j @ckw dkw echxo `je yjgo`k;»Ykx qzã;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0J}yecgo eo nxowj< ―~c~cx gkak zd mclk `j eow pcdcjheow‑$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:»G÷ak wj yzj`j j~cpox je yjgo`k;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>»_zã wcfdcncgo je yjx`÷d `j @ckw o dzjwpxkw yjgo`kw;
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
KX@JDO EOW WCFZCJDPJW YOEOHXOW S GKDWPXZSJ ZDO NXOWJ
EK GXJO@K% GKD PK@K% XKAYJ% JE YJGO@K% EO OACWPO@% _ZJ ZDJ%GKD @CKW% OE MKAHXJ% GKD EKW @JAÏW% GKDWCFK ACWAK% S$Jeyjgo`k$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 
eYjgo`kdkwoyoxpo`j@ckw
?$»Gxjjw qzã eo aoe`o` jwpo jd pk`kw ekw mkahxjw;% »ykx qzã;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8$»Wohjw qzã jw je yjgo`k; @jnádjek$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7$»Wohjw `j `÷d`j yxk~cjdj je yjgo`k kxcfcdoe; Gkaãdpoek$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0$»Oefzdo ~j| mow mjgmk oefüd aoe o oefzcjd wcd qzjxjxek;% »g÷ak pjwjdpcwpj;

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shirley Miraval Quispe liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pilar López Benites added this note
Que haces mi "linda" y amada mía
Juliana Chumbe Muñoz liked this
hbayonita liked this
hbayonita liked this
Isabel Cristina Huayac Villafane liked this
Luis Alvarez liked this
inesmartinez89 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->