Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gunung Kutharunggu.pdf

Gunung Kutharunggu.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by sutisnagustikomang
wayang, jejer
wayang, jejer

More info:

Categories:Topics
Published by: sutisnagustikomang on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
GUNUNG KUTHARUNGGU
Anyarkara nyarengi mangsa kasada, Hywang Arka sumewa pinanjer ing ngakasa, sumunar  prabane maweh pepadhang sagung bawana. Rantak-rantak mega pethak samya sumilak, lampahe kadya ginelak labet piniyak dening Hywang Prabancana ingkang lagya lumaksana. Sirnaning himantaka katingal ngegia harga menjila, pucake kinemul salju, anenggih punika ingkang awasta Gunung Kutharunggu. Lengkehing harga biru kang kawistara,  parandene lamun den caketi, yekti ing mriku sasana miring peperengan, kayon gung bebanjengan kumricik ilining toya nurut saluran, hanjog mring kali tinampi tebing, wekasan dadya grojogan. Sukuning harga mirah toya, sadhengah taneman samya ngrembaka, datan wonten bumi kang sela, saben sak cengkal kebegan ing palawija. Para warga ingkang wonten lengkehing harga katingal cekap ing gesangira, datan wonten kang kasangsaya papariman ngulandara. Kayu saceklek godhong sasuwek dadya rowang, cekaping gesang handayani rukuning  bebrayan, kawula ing desa ngadesa wimbuh santosa hanengenaken ing kerukunan.
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
Imbanging gunung wonten padhepokan sramane sang pandhita linangkung, peparab Beghawan Kesawasidhi. Brahmana sekti turta gentur tapanira,  pramila sidik paningale, lantip panggrahitane, kang cinipta dadi, ingkang kaesti tetep kalampahan. Sadaya lampah brata wus katindakaken nenggih tapa ngalong, tapa ngidang, tapa ngrame, tapa kumambang, tapa pendhem wekasan tapa ancik-ancik pucuking curiga. Luhuring asma sang Resi Kesawasidhi wus kasusra labet nggenya tansah mranata dhateng para siswa dennya hanggayuh indhaking kawruh, hangudi undhaking ngelmi hanjog dhateng marganing kautaman. Tata luhuring budaya miwah bobot darajating panembah datan tinilar, saben wisma sinung sanggar pamujan sinartan sasana panembah mring Gusti. Dangu sang Resi Kesawasidhi dereng kepareng miyos aneng pracabakan, labet hangayahi jejibahan wigati wonten sasana nalereman. Ingkang katingal aglar nenggih para siswa samya makarti anut tataranira. Janggan hanyerat kidung, saloka aneng  panti pustaka, Puthut samya sengkut hangladosi sesaji, Cekel wekel olah pasiten, Cantrik hangladosi kabetahane sang wiku, Uluguntung nitipriksa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->