Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuram-kaynakca

Kuram-kaynakca

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by zuleyhaaa

More info:

Published by: zuleyhaaa on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
Edebiyat Eletirisi ve Kuramlar Kaynakças: 1960-1995
ş
 ı ı
Hazrlayan: ebnem Susam
ı
 Ş
TÜRKÇE YAPITLAR
Abac, Tahir, "Edebiyata Komu Alanlardan Bakma", Adam Sanat 16, Mart 1987, s. 78-79
ı
 ş
----- "Öncülük ve Ustalk Üzerine", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 107
ı
Acar, Mehmet, "kna Etme Estetii ve Brecht", Mimesis: Tiyatro/Çeviri Aratrma Dergisi
İ ğ ş
 ı
1, Ocak 1989, s. 121-124Acar, Semih, "Roman Kavramlarn Tartmak", Yeni Düün 17, Mart 1988, s. 77-79
ı ı ı
ş ş
Acarlar, Erdoan, "Edebiyat ve Bilimde 'nsan s'", Türk Dili, 18(201), Haziran 1968, s.
ğ İ
 ı ı
 353-354Adanr, Ouz, "Anlat Yerlemleri'ne Bir Yaklam" [Tahsin cel'in ayn adl eseri
ı
 ğ
 ı
 ş
ı ı ı
üzerine], Türk Dili, 44(361), Ocak 1982, s. 57-60----- "Türk Sinemasnda ya da Türk Toplumsal Yaamnda 'çerik' Sorunu", Defter 8,
ı
 ş
 ı
 İ
ubat/Mart 1989, s. 22
Ş
----- "Türk Sinemasnda ya da Türk Toplumsal Yaamnda 'çerik' Sorunu II", Defter 9,
ı
 ş
 ı
 İ
Nisan/Mays 1989, s. 111
ı
----- "Osmanl'dan Günümüz Türkiyesi'ne 'Sanat'ta çerik Simülasyonu", Defter 10,
ı
 İ
Haziran/Temmuz/Austos/Eylül/Ekim 1989, s. 130
ğ
Al, Nazmi, "William Blake'in 'Kaplan' iiri: Bir Yapbozuculuk Uygulamas", Kuram 4,
ğ
ı
 Ş
 ı ı
Ocak 1994, s. 42Ahska, Meltem, "Homo-Sexualis Üzerine Bir Söylei", Defter 1, Ekim/Kasm 1987, s. 125
ı
 ş
 ı
----- "S Henüz P Deil", Defter 3, ubat/Mart 1988, s. 69
ğ Ş
----- "Teyzeniz Olur", Defter 5, Haziran/Temmuz/Austos/Eylül 1988, s. 58
ğ
----- "Kültürün Deeri", Defter 8, ubat/Mart 1989, s. 7
ğ Ş
Ak, Filiz, "Tp Öretiminin Göstergebilim sndan rdelenmesi", Çada rk Dili,
ı
 ğ
 ı ı
 İ ğ ş
4(41), Temmuz 1991, s. 200-202Akarsu, Bedia, Dil-Kültür Balants, stanbul: Remzi, [?]
ğ
 ı ı
 İ
Akatl, Füsun, "Eletiri Denince", Hürriyet Gösteri 54, Mays 1985, s. 73-74
ı
 ş
 ı
----- "Felsefe Inda Sanat Yaptnn Deerlendirilmesi", [Füsun Altok adyla] rk Dili,
ş
ı
ğ
ı ı ı ı
 ğ
 ı ı
 34(300), Eylül 1976, s. 388-396----- Niçin Diyalektik [Füsun Altok adyla], stanbul: Çada, 1977
ı ı
 İ ğ ş
----- "Bitmeyen Ak ve Anlatc Sorununa Yeni Bir Yaklam", Hürriyet Gösteri 69,
ş
 ı ı
 ş
ı
Austos 1986, s. 27-29
ğ
----- Zamansz Yazlar, stanbul: Yap Kredi, 1993
ı ı
 İ
 ı
----- Edebiyat Defteri, stanbul: AFA, [?]
İ
Akay, Ali, "Metinleri Doru Okumaya Bir Çar", Defter 9, Nisan-Mays 1989, s. 142
ğ ğ
 ı ı
----- "Postmodern Konumdaki Filozoflar", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 22----- hsan Bilgin, Orhan Koçak, skender Savar, "Çeliki ve Fark: Modernizm ve
İ İ ş
ı
 ş
Postmodernizm Üzerine Söylei", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 82
ş
Akay, hsan, "Edebiyat Nedir?", Varlk, 25(468), Aralk 1957, s. 7
İ
 ı ı
Akcan, Esra, "Gmite Kald Çada Sanat Yapt", Defter 25, Sonbahar 1995
ş
 ı
ğ
ı
 ğ
 ı ı
Akerson, Fatma Erkman, Göstergebilime Giri, stanbul: Alan, 1987
ş İ
 
Akn, lten, "iir Dilinde Yap Aratrmas: Ahmet Haim", rk Dili, 28(263), Austos
ı
 Ş
 ı
 ş
 ı ı
 ş ğ
1973, s. 296-301----- "Kadn Yaratclnda Kadnca Duyarla Hayr, nsanca Duyarla Evet", Türk Dili,
ı ı ı ı
ğ
ı ı ı
ğ
 ı
 İ
 ı
ğ
36(315), Aralk 1977, s. 582-586
ı
Akman, A. Haim, "Dadaclktan Sosyalist Gerçekçilie Aragon", Yeni ün 42, Ekim
ş
 ı ı
 ğ ş
1987, s. 44-48Aksal, Sabahattin Kudret, "Eletiri Üstüne", Türk Dili, 20(213), Haziran 1969, s. 222-230
ş
Aksoy, Bülent, "Müzik Neyi Anlatr?", Defter 2, Aralk 1987-Ocak 1988, s. 140
ı ı
----- ve Nazan Aksoy, "Rus Biçimcilii Üstüne Bir Ön Çalmann Notlar", Toplum ve
ğ
 ı
ş
 ı ı
Bilim 31/39, Güz 1985-Güz 1987, s. 59-77----- ----- "klovski'nin Makalesi ile Biçimci Yöntem Üzerine", Defter 5, Haziran-Eylül
Ş
1988, s. 170-176Aksoy, Hüsnü, "Edebiyat Bilimi Üstüne" [G. N. Pospelov'un ayn adl eseri üzerine],
ı ı
Varlk, 52(928), Ocak 1985, s. 36-37
ı
Aksoy, Nazan, "20. Yüzyl Edebiyat Eletirisine Ksa Bir Bak", Kuram 3, Eylül 1993, s.
ı
 ş
 ı ı
ş
88----- ve Bülent Aksoy, "'Cinsel Devrim' Döneminde Cinsel Kar-Devrimci Bir Yazar: Iris
ş
ı
Murdoch", Defter 4, Nisan/Mays 1988, s. 121
ı
Aksoy, Ekrem, "Yazn ile Felsefenin Eylemde Bulumas: Varoluçuluk", Türk Dili 349,
ı
 ş
 ı
 ş
Ocak 1981, s. 314-334Akta, erif, Roman Sanat ve Roman ncelemesine Giri, Ankara: Akça, [?]
ş Ş
 ı
 İ ş ğ
----- "Edebi Eserde Yap Meselesi 1-2", Fikir ve Sanatta Hareket, 7(18/19), Austos-Eylül
ı
 ğ
1980, s. 31-37; 7(20/22), Ekim-Aralk 1980, s. 39-45
ı
Aktulum, Kubilay, "Roland Barthes ve Fotoraf", Edebiyat ve Eletiri 23/24, Ocak-ubat-
ğ ş Ş
Mart-Nisan 1996, s. 3-8Aktu, Hulki, "Dilin Yarl", Defter 11, Kasm/Ocak 1990, s. 7
ı ı
ş
ı ı
Aktürel, Teoman, "Sanat ve Politika likileri", Milliyet Sanat 151, Eylül 1986, s. 8-9
İ ş
----- "Göstergebilim Nedir, Ne Deildir?", Milliyet Sanat 154, Ekim 1986, s. 35-36
ğ
----- "Bir Baucu Yapt: Bertolt Brecht'in Sanat Üzerine Yazlar'nn Eletirisi", Milliyet
ş
 ı ı ı ı ı
 ş
Sanat 200, Eylül 1988, s. 47-48Alkan, Erdoan, "Toplumsal Deimeler ve Edebiyat Akmlar: Eletirel Geekçilik",
ğ ğ ş
 ı ı
 ş
ün (Bizim Belde Toplum Sanat) 10, Ocak 1985, s. 76-77
ş
Alptekin, Turan, "Edebiyat Kuramlar ve Eletiri Dolaysyla" [Berna Moran'n ayn adl
ı
 ş
 ı ı ı ı ı
eseri üzerine], Hürriyet Gösteri 127, Haziran 1991, s. 40-41Altnok, smail, "Yazn ve Sanatta Balca Yozlama Çizgileri" [Boris Sukov'un
ı
 İ
 ı
 ş
 ı
 ş ş
Gerçekçiliin Tarihi adl eseri üzerine], Bilim ve Sanat 5, Mays 1981, s. 40-42
ğ
 ı ı
Altok, Füsun, bkz. Akatl, Füsun
ı ı
Altok, Metin, "Duyarllk Dümanl ya da Yoz Gerçekçilik Üzerine", Köken 1, Mart
ı ı ı
 ş
 ı
ğ
ı
1974, s. 10-13----- "Yapsalclk Üstüne", Yeni A, No. 24, Mart 1974, s. 16
ı ı ı
And, Metin, "Bizde Edebî Tenkitçinin i", Forum, 5(56), Temmuz 1956, s. 21-22
İş
Andaç, Feridun, "Eletirmek", Varlk, 56(988), Ocak 1989, s. 30-31
ş
 ı
----- "Yaam Gerçeinden Roman Gerçeine", Yeni Düün 29, Mart 1989, s. 55-58
ş ğ ğ ş
----- Yaznsal Gerçekliin Boyutlar, Ankara: Ümit, 1996
ı
 ğ
 ı
Anday, Melih Cevdet, "Bilimleri Sarsan Yeni Bir Gö: Yapsalclk", Yeni Edebiyat 7,
ş
 ı ı ı
Mays 1970, s. 6
ı
----- "Sanatn Vazgeçilmezlii Üzerine Bir ylei", Tan Edebiyat Yll, 1982
ı
 ğ ş
 ı ı
ğ
ı
 
----- ve Orhan Koçak, "Melih Cevdet'le Söylei", Defter 10,
ş
Haziran/Temmuz/Austos/Eylül/Ekim 1989, s. 81
ğ
Arda, Zeki Cemil, "Edebiyatta Motif Aratrmalar", Fikir ve Sanatta Hareket 55, Temmuz
ş
 ı ı
1970, s. 20-23Arsoy, Süleyman, "Folklor ve Sanatta Freudism ve Neo-Freudism", Türk Folkloru
ı
Aratrmalar, 14(285), Nisan 1973, s. 6605-6607
ş
 ı ı
Armaan, Mustafa, "Toihiko zutsu'nun Semantik Çözümleme Yöntemi", Yöneliler,
ğ ş İ ş
4(39), Mart 1985, s. 36-46Arman, Ahmet, "Toplumcu Gözle iir", Yelken 97, Mart 1965, s. 18-19
Ş
Aruoba, Oruç, "Söylemin Berisi", Tan 3/4, Temmuz-Austos 1982, s. 23-41
ğ
----- (der. ve çev.), "Foucault'nun Kavramlarndan 'ktidar' ve 'Bilgi'", Tan, 3/4, Temmuz-
ı
 İ
Austos 1982, s. 84-92
ğ
----- "Berlin Üzerinde Gökyüzü: Cennetten nen Melek", Defter 10,
İ
Haziran/Temmuz/Austos/Eylül/Ekim 1989, s. 122
ğ
Ataç, Nurullah, "Gene Eletirme", Varlk, 27(522), Mart 1960, s. 5
ş
 ı
Ataseven, Haluk evket, "Tiyatronun Temel Göstergeleri: Dans, Müzik, iir", Adam Sanat
Ş Ş
 17, Nisan 1987, s. 70-73Atay, N., A. Göktürk, N. Günde (Güz), M. Rifat, B Vardar, T. Yücel, ve di.,
ş ğ
"Göstergebilim Sorunlar", Dilbilim 3, 1978, s. 249-260
ı
Atayman, Veysel, "Okuma Ura Üzerine" [Akit Gökrkn ayn adl eseri üzerine],
ğ ş
ı
 ş
 ı ı
Varlk, 48(887), Austos 1981, s. 9-10; 48(889), Ekim 1981, s. 24
ı
 ğ
----- "Brecht ve Doa Bilimleri", Varlk, 50(911), Austos 1983, s. 23-24
ğ
 ı
 ğ
----- "Yapsalclktan Çk 1-2", Varlk, 50(913), Ekim 1983, s. 25-28; 50(914), Kasm
ı ı ı ı ı
ş
 ı ı
1983, s. 18-19----- "Brecht ve Toplumcu Gerçekçilik Tartmas", Varlk, 51(917), ubat 1984, s. 15-18
ı
ş
 ı ı
 Ş
----- (der. ve çev.), "Ruhçözümleme Kuram ve Uzantlar", Varlk, 53(938), Kasm 1985,
ı ı ı ı ı
s. 6-7----- "Bir iir Kuramcsnn Hezeyanlar", Varlk, 55(947), Austos 1986, s. 16
Ş
 ı ı ı ı ı
 ğ
----- "Roman Eletirisinin lkeleri 1-2-3", Varlk, 55(948), Eylül 1986, s. 10-11; 55(949),
ş İ
 ı
Ekim 1986, s. 8-9; 55(950), Kasm 1986, s. 20-21
ı
----- "Estetik lev mi, Kullanm Deeri mi?", Varlk, 55(964), Ocak 1988, s. 3-4
İş
 ı
 ğ
 ı
----- "Edebiyat Dersleri'nden Alnmamas Gereken Dersler" [Vladimir Nabokov'un ayn
ı ı ı
adl eseri üzerine], Varlk, 55(969), Haziran 1988, s. 6-7
ı ı
----- "Kafka m, Lukács m? 1-2" Kavram, 1(1), Mays 1989, s. 22-25; 1(2), Haziran 1989,
ı ı ı
s. 27-29----- "Marksist Toplum Analizinden Estetiin Sorunlarna", Kavram, 1(5), Eylül 1989, s.
ğ
 ı
38-41Atbaolu, Cem, "Akn Cellad: Yalom'un Psikoterapi Hikâyeleri", Defter 24, Yaz 1995
ş ğ ş
 ı ı
Ate, Ömer, "Siyasal iirden Toplumcu iire", Varlk, 54(946), Temmuz 1986, s. 14-15
ş Ş Ş
 ı
----- "Eletiride Yöntem ve ki Eletirmen", Varlk, 55(948), Eylül 1986, s. 4-7
ş İ ş
 ı
----- "Roman Roman Gibi Okumak [Ahmet Altan'n Sudaki z adl roman üzerine]",
ı ı
 İ
 ı ı
Varlk, 55(949), Ekim 1986, s. 9-10
ı
----- "Türk Romannda Biçim ve deoloji: Siyasallama", Varlk, 57(999), Aralk 1990, s.
ı
 İ ş
 ı ı
12-13Atilla, Ömer, "Eletirmecinin Asl Sknts", Hisar, 5(8), Austos 1964, s. 18-19
ş
 ı ı ı ı ı
 ğ
Avc, Nabi ve Akn Atauz, Ruen Çakr, Sina Eren, Deniz Gürsel ve skender Savar, "Bir
ı ı
 ş
 ı
 İ ş
ı
 Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet", Söylei, Defter 3, ubat/Mart 1988, s. 124
ş Ş

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->