Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intel Trade d.o.o. - Odluka o nedopuštenosti - 27.11.2012.

Intel Trade d.o.o. - Odluka o nedopuštenosti - 27.11.2012.

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 25881/09 INTEL TRADE D.O.O.  protiv Hrvatske
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel) zasjedajući
27. studenog
2012. godine u Vijeću sastavljenom od:
 
gđa Elisabeth Steiner,
 predsjednice,
g. Anatoly Kovler,
 
gđa Mirjana Lazarova Trajkovska
,
 sudaca,
i g.
André Wampach
,
 zamjenika tajnika Odjela,
 
uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen
22. travnja 2009. godine,
uzimajući u obzir očitovanje koje je dostavila tužena država,
 nakon vije
ćanja, odlučuje kako slijedi:
 
ČINJENICE
 
1. Podnositelj zahtjeva
trgovačko društvo Intel Trade d.o.o. je društvo s
 
ograničenom odgovornošću osnova
no sukladno hrvatskom zakonu, sa
registriranim sjedištem u Opatiji.
Pred Sudom ga zastupa g.
G. Marčan
, odvjetnik iz Rijeke.
2. Hrvatsku vladu („
Vlada
“) zastupa njena zastupnica gđa Š. Stažnik.
 
 
 ODLUKA INTEL TRADE d.o.o. protiv HRVATSKE 2
A. Okolnosti predmeta
3.
Činjenično stanje predmeta, kako su ga iznijele stranke, može se sažeti kako slijedi.
 
1. Građanski postupak 
 
4. Dana 23. svibnja 2005. godine
društvo podnositelj je podnijelo građansku tužbu protiv g. S.L. Općinskom sudu u Splitu tražeći isplatu određenog iznosa novca na temelju zadužnice. Međutim, društvo  podnositelj je u tužbenom zahtjevu navelo Općinski sud u Zagrebu kao nadležni sud.
 5.
Stoga je 3. lipnja 2005. godine Općinski sud u Splitu proslijedio  predmet Općinskom sudu u Zagrebu.
 
6. Povodom prigovora tuženika Općinski sud u Zagrebu je 22. kolovoza 2005. godine utvrdio da nije mjesno nadležan u predmetu, te ga je vratio Općinskom sudu
 u Splitu.
7. Društvo podnositelj je 4. travnja, 23. svibnja, 5. listopada i 5.
 prosinca 2005. godine pozivalo
Općinski
sud u Splitu
da zakaže ročište.
 
8. Dana 19. listopada 2009. godine Općinski sud u Splitu donio je rješenje kojim je
 
odbacio tužbu društv
a podnositelja. Taj sud je utvrdio da
društvo podnositelj nema pravni interes za podnošenje građanske tužbe jer  je zadužnica kojom je raspolagalo predstavljala ovršni naslov na temelju koje je moglo izravno pokrenuti ovršni postupak.
 9. S obzirom da niti j
edna strana nije uložila žalbu protiv te odluke, ona  je postala pravomoćna 2. prosinca 2009. godine.
 
2. Postupak povodom podnositeljevog zahtjeva za zaštitu prava na
 
 suđenje u razumnom roku
 
10. U međuvremenu, 27. veljače 2007. godine društvo
 podnositelj je  podnijelo
zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijskom sudu u Splitu.
 11. Dana 3. listopada 2007. godine
Županijski sud u Splitu odbio je zahtjev društva podnositelja.
 12.
Dana 17. siječnja 2008. godine
 Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je
žalbu društva podnositelja, te je podržao odluku Županijskog
suda u Splitu.
13. Društvo podnositelj
 je
tada podnijelo ustavnu tužbu
 Ustavnom sudu Republike Hrvatske, koji ju je odbio 9. listopada 2008. godine.
 
 ODLUKA INTEL TRADE d.o.o. protiv HRVATSKE 3
II. MJERODAVNO DOMAĆE PRAVO
 14. Mjerodavne odredbe Zakona o sudovima
(„Narodne novine“
, br. 150/05, 16/07
i 113/08) koje se odnose na zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao pravno sredstvo za duljinu sudskih  postupaka u Hrvatskoj, izložene
 su u presudi
 Praunsperger protiv  Hrvatske
, br. 16553/08, stavak 21., od 22. travnja 2010. godine.
PRIGOVORI
 15.
Društvo
 
 podnositelj prigovara temeljem članka 6. stavka 1. Konvencije zbog duljine navedenog građanskog postupka, te temeljem članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju da je prekomjerna duljina tih  postupaka također povrijedila njegovo pravo na mirno uživanje vlasništva.
 
PRAVO
A. Navodna povreda
članka
6. stavka 1. Konvencije
16.
Društvo podnositelj prigovara da duljina navedenog građanskog  postupka nije u skladu sa zahtjevom „razumnog roka“, utvrđenim u članku
6. stavku 1. Konvencije, koji glasi kako slijedi:
„Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi …
 svatko ima pravo da
… sud … u razumnom roku ispita njegov slučaj.“
 
17. Vlada
 je osporila dopuštenost ovo
g prigovora po tri osnove. Tvrdila
 je da je društvo podnositelj zloupotrijebilo pravo na podnošenje zahtjeva, da se ne može smatrati žrtvom povrede kojoj prigovara, te da je, u svakom slučaju, prigovor očigledno neosnovan.
 18. Sud ne smatra potrebnim ispitati sve prigovore Vlade jer je ovaj
 prigovor u svakom slučaju nedopušten iz slijedećih ra
zloga.
19. Sud na početku primjećuje da je društvo podnositelj iskoristilo učinkovito domaće pravno sredstvo za duljinu postupaka u Hrvatskoj – 
 
zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (vidi presudu
 Pavić
 protiv Hrvatske
, br. 21846/08, stavak 36.
, od 28. siječnja 2010.) – 
 i da su
domaći sudovi odbili njegov zahtjev. U
takvim okolnostima, Sud mora  provjeriti proizvodi
li način na koji su ti sudovi protumačili i primijenili mjerodavne odredbe domaćeg prava posljedice koje su
sukladne
načelima
Konvencije,
kao što su protumačen
e u svjetlu sudske prakse Suda.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->