Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Zodiile

Zodiile

Ratings: (0)|Views: 218|Likes:
Published by sheikare

More info:

Published by: sheikare on Aug 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2012

pdf

text

original

 
 1
BERBECCum s
ă
recunoa
ş
tem un Berbec
 A
ţ
i cunoscut cumva recent o persoan
ă
neobi
ş
nuit de prietenoas
ă
, cu o energiedebordant
ă
, o ferm
ă
strângere de mân
ă
 
ş
i un zâmbet instant? Preg
ă
ti
ţ
i-v
ă
pentru o curs
ă
 nebun
ă
într-un montaigne russe ame
ţ
itor. Probabil c
ă
tocmai a
ţ
i fost "adopta
ţ
i" de un Berbec,mai ales dac
ă
nu a
ţ
i apucat s
ă
scoate
ţ
i prea multe silabe în decursul conversa
ţ
iei cu el. Fie c
ă
 e b
ă
rbat sau femeie, Berbecul va lupta cu ardoare împotriva a tot ce consider
ă
nedrept, vas
ă
ri într-o clip
ă
în ap
ă
rarea nedrept
ăţ
i
ţ
ilor
ş
i a cauzelor idealiste, chiar dac
ă
asta înseamn
ă
s
ă
 se ia la ceart
ă
cu poli
ţ
istul de la circula
ţ
ie sau cu ho
ţ
ul care i-a pus cu
ţ
itul la gât. Probabil c
ă
 va ajunge s
ă
-
ş
i regrete impulsul, dar precau
ţ
ia zboar
ă
pe fereastr
ă
când îl ia valul. Afla
ţ
i subinfluen
ţ
a lui Marte, Berbecii nu obi
ş
nuiesc s
ă
se învârt
ă
dup
ă
coad
ă
, trec direct la subiect.Primul semn al zodiacului reprezint
ă
na
ş
terea, a
ş
a cum Pe
ş
tii reprezint
ă
moartea
ş
i con
ş
tiin
ţ
aspiritual
ă
. Berbecul are doar con
ş
tiin
ţă
de sine, c
ă
ci el e bebelu
ş
ul zodiacului, deci e completabsorbit de joaca cu propriile degete de la picioare. Ca la orice sugar, nevoile lui sunt peprimul loc: indiferent c
ă
p
ă
rin
ţ
ii sau vecinii dorm, el va urla din to
ţ
i r
ă
runchii dac
ă
îi e foamesau e ud. Vrea biberonul
ş
i vrea un scutec curat
acum 
! Când Berbecului îi vine o idee sau îlapas
ă
o problem
ă
v
ă
va suna f 
ă
r
ă
ezitare la ora patru diminea
ţ
a. În fond, dac
ă
el e treaz, dece nu v-a
ţ
i trezi
ş
i dvs. ca s
ă
-l asculta
ţ
i? Dac
ă
vrea ceva, ob
ţ
ine. Dar cine ar putea spunedespre un bebelu
ş
c
ă
e egoist? El e dispus s
ă
-i cople
ş
easc
ă
pe cei care-i satisfac preten
ţ
iile cusurâsuri
ş
i dr
ă
g
ă
l
ăş
enii. E greu s
ă
refuzi un bebelu
ş
, pentru c
ă
el n-are nici cea mai vag
ă
ideec
ă
deranjeaz
ă
vreun pic pe cineva. Exact la fel e
ş
i Berbecul. Tocmai datorit
ă
acestei naivit
ăţ
idezarmante, persoanele din Berbec sunt atât de neînfricate. Copilul mic nu se teme de nimeni
ş
i de nimic pân
ă
când se frige. Chiar
ş
i atunci va începe din nou s
ă
încerce, încrez
ă
tor, dup
ă
 ce va uita durerea. În caracterul Berbecului nu exist
ă
nici urm
ă
de
ş
iretenie sau perfidie
ş
inimic nu va schimba acest lucru în cursul vie
ţ
ii lui. El va crede la nesfâr
ş
it, cu toat
ă
inima, înpropria reu
ş
it
ă
 
ş
i dup
ă
numeroasele e
ş
ecuri se va ridica din praf pentru a încerca din nou.Îndoielile, pu
ţ
ine câte sunt, care îi r
ă
sar în suflet, sunt înl
ă
turate rapid de prima persoan
ă
 dr
ă
gu
ţă
 
ş
i blând
ă
care îi apare în cale. Berbecul poate crea o lume imaginar
ă
atât dedetaliat
ă
, încât aproape c
ă
ai putea s
ă
te mu
ţ
i acolo
ş
i poate urzi vise extraordinare, dar nu e în stare s
ă
mint
ă
nici dac
ă
asta l-ar putea costa via
ţ
a. Nu exist
ă
în el nimic complicat sauascuns. Ce vede
ţ
i, aia e. E la fel de vulnerabil ca un bebelu
ş
, iar când persoane maiputernice, mature, încearc
ă
s
ă
-l oblige s
ă
fac
ă
ceva sau vor s
ă
-i ia ceva, Berbeculreac
ţ
ioneaz
ă
extrem de sonor, exact ca un sugar. Va face un scandal atât de mare, încât ceidin jur îi vor da orice, numai s
ă
tac
ă
. El nu e genul care s
ă
foloseasc
ă
strategii delicate.Capacitatea pulmonar
ă
 
ş
i înc
ă
p
ăţ
ânarea egoist
ă
îi sunt mai mult decât suficiente ca s
ă
ob
ţ
in
ă
 ce vrea. E floare la ureche s
ă
recunoa
ş
te
ţ
i Berbecii dup
ă
aspectul fizic. Ei au tr
ă
s
ă
turi bineconturate, de obicei t
ă
ioase. Sprâncenele bine marcate sunt deseori unite la baza nasului,formând cu acesta semnul Berbecului, ca un avertisment pentru cei c
ă
rora ar putea s
ă
letreac
ă
prin cap ideea prosteasc
ă
de a încerca s
ă
-i opreasc
ă
sau s
ă
-i supun
ă
. Ve
ţ
i mai puteaobserva o aluni
ţă
sau o cicatrice pe cap sau pe fa
ţă
, un reflex ro
ş
iatic în p
ă
rul luminat desoare
ş
i un ten mai colorat decât al majorit
ăţ
ii oamenilor. Mi
ş
c
ă
rile lor vor fi în general rapide
ş
i precise, ca
ş
i procesele mentale. Atât femeile, cât
ş
i b
ă
rba
ţ
ii din Berbec au umeri la
ţ
i
ş
iprobabil c
ă
merg cu trupul u
ş
or înclinat în fa
ţă
, cu capul înainte, ca s
ă
spunem a
ş
a,
ş
i suntaproape întotdeauna extrem de gr
ă
bi
ţ
i, chiar dac
ă
destina
ţ
ia spre care se îndreapt
ă
nu îi încânt
ă
deloc. Pu
ţ
ine lucruri pot fi considerate gra
ţ
ioase la Berbec. Poate doar delicate
ţ
ea cu
 
 2
care abordeaz
ă
o situa
ţ
ie de criz
ă
, tr
ă
s
ă
tur
ă
care nu contene
ş
te s
ă
-i uluiasc
ă
pe cei care-lsubestimeaz
ă
. Structura osoas
ă
e fin
ă
 
ş
i puternic
ă
. Foarte pu
ţ
ini Berbeci stau cu umeriic
ă
zu
ţ
i, c
ă
ci de obicei
ţ
inuta lor le reflect
ă
ego-ul uria
ş
 
ş
i încrederea în sine. Dac
ă
totu
ş
i vede
ţ
io excep
ţ
ie, probabil c
ă
e un Berbec de tip oaie, al c
ă
rui ego a fost grav r
ă
nit în trecut, darchiar
ş
i acesta î 
ş
i va reveni dup
ă
un timp. Nimic nu-i înfrânge definitiv pe ace
ş
ti oameni, cuatât mai pu
ţ
in e
ş
ecul. Persoana din semnul lui Marte v
ă
va privi direct în ochi, cu sinceritate
ş
i încredere emo
ţ
ionant
ă
. Sunte
ţ
i prietenul ei, nu? Îl pl
ă
ce
ţ
i, nu? Dac
ă
îi ve
ţ
i în
ş
ela a
ş
tept
ă
rileva plânge lacrimi amare, dar numai în sinea lui. Berbecii ar prefera s
ă
moar
ă
decât s
ă
-
ş
i aratesl
ă
biciunile, iar unii chiar ajung s
ă
-
ş
i ri
ş
te via
ţ
a pentru a evita acest lucru. Dac
ă
ve
ţ
i surprindeun nativ aruncând priviri nelini
ş
tite prin înc
ă
pere în timp ce dvs. vorbi
ţ
i cu el, înseamn
ă
c
ă
nu-l mai intereseaz
ă
conversa
ţ
ia dvs.
ş
i c
ă
altceva i-a captat aten
ţ
ia. Are aceea
ş
i capacitateredus
ă
de concentrare ca un bebelu
ş
. Cu toate acestea, se va situa f 
ă
r
ă
îndoial
ă
printre primii în cariera aleas
ă
, iar dac
ă
va fi subaltern, îl ve
ţ
i recunoa
ş
te u
ş
or dup
ă
atitudinea evidentnemul
ţ
umit
ă
. Dac
ă
vre
ţ
i atitudine liberal
ă
, generozitate extrem
ă
 
ş
i dorin
ţă
pronun
ţ
at
ă
de aconduce toate paradele posibile, Berbecul e omul vostru. Dar dac
ă
v
ă
dori
ţ
i subtilitate, tactsau modestie, l
ă
sa
ţ
i-o balt
ă
. Era plecat la p
ăş
une când s-au împ
ă
r
ţ
it calit
ăţ
ile astea. Nici cur
ă
bdarea nu st
ă
prea bine. La restaurant nu se va sfii s
ă
sar
ă
cu gura pe chelner dac
ă
i separe c
ă
acesta e obraznic
ş
i va trimite înapoi mâncarea dac
ă
i se pare prost preg
ă
tit
ă
. Dardac
ă
e servit bine, va l
ă
sa un bac
ş
i
ş
ridicol de mare. Pentru ni
ş
te persoane atât de directe,Berbecii sunt ni
ş
te pl
ă
titori îngrozitori, nu pentru c
ă
nu ar vrea s
ă
-
ş
i restituie datoriile, cipentru c
ă
sunt complet absorbi
ţ
i de cu totul alte lucruri, mai interesante. În ciuda curajuluiacestui semn de foc, care-
ş
i croie
ş
te drum prin via
ţă
ă
r
ă
ezitare, aruncându-se cu vitejie înainte, printre obstacole, el are o mic
ă
problem
ă
. Ar lupta cu Yeti sau monstrul luiFrankenstein
ş
i nu ar da nici un semn de fric
ă
, dar nu poate suporta durerea fizic
ă
sub nici oform
ă
. Nu e un la
ş
din punct de vedere moral, dar devine brusc o panselu
ţă
delicat
ă
când evorba de ceva care implic
ă
durere. Dentistul e primul pe lista lui neagr
ă
. Într-un moment saualtul al vie
ţ
ii sale, fiecare Berbec se va comporta nes
ă
buit, ceea ce îi va provoca r
ă
ni la fa
ţă
 sau la cap. Sunt predispu
ş
i
ş
i la t
ă
ieturi, arsuri, dureri puternice de cap
ş
i chiar migrene, carear putea avea ca surs
ă
o infec
ţ
ie renal
ă
. În plus, Berbecul ar face bine s
ă
viziteze regulatterifiantul dentist, s
ă
-
ş
i verifice vederea, s
ă
-
ş
i supravegheze alimenta
ţ
ia, s
ă
nu neglijezer
ă
celile
ş
i s
ă
nu se apropie de alcool. Combinat cu temperamentul înfl
ă
c
ă
rat al Berbecului,rezult
ă
o mixtur
ă
exploziv
ă
.
B
ă
rbatul din zodia Berbecului
Cine e creatura aceea care vorbe
ş
te la telefon? S
ă
fie un dinam electric? S
ă
fie o tor
ţă
,o pas
ă
re, o explozie, sau Superman? P
ă
i, cam a
ş
a ceva. E un b
ă
rbat din zodia Berbecului,ceea ce e cam acela
ş
i lucru. S
ă
sper
ă
m c
ă
 
ş
ti
ţ
i exact ce v
ă
dori
ţ
i. Dac
ă
vre
ţ
i emo
ţ
ii, un b
ă
rbat în zodia Berbecului vi le poate oferi din plin
ş
i nu ve
ţ
i avea parte de nici un moment plictisitor.Dar dac
ă
v
ă
dori
ţ
i siguran
ţ
a
ş
i stabilitatea unei iubiri calde, confortabile, a
ţ
i gre
ş
it adresa.Berbecul v
ă
poate cople
ş
i acum cu ardoare plin
ă
de pasiune, pentru ca în clipa urm
ă
toare safie la fel de glacial ca un urs polar. Dac
ă
îl insulta
ţ
i sau dac
ă
î 
ş
i pierde interesul pentru dvs.,personalitatea lui cald
ă
, impulsiv
ă
, guvernat
ă
de Marte, va înghe
ţ
a imediat. Ca s
ă
-l "aprinde
ţ
i"din nou va trebui, probabil, s
ă
lua
ţ
i totul de la început. B
ă
rba
ţ
ii din Berbec sunt un izvornesecat de idei
ş
i energie creatoare. Probabil c
ă
e greu s
ă
 
ţ
ine
ţ
i pasul cu el, dar a
ţ
i face bines
ă
încerca
ţ
i din r
ă
sputeri. M
ă
car din punct de vedere intelectual. Berbecul are un talentdeosebit s
ă
lase în urm
ă
"melcii", f 
ă
r
ă
s
ă
mai arunce nici o privire peste um
ă
r. Probabil c
ă
va
 
 3
ar
ă
ta
ş
i se va purta ca
ş
i când ar fi mai tân
ă
r decât este, ceea ce e foarte încânt
ă
tor, daratitudinea lui tinereasc
ă
se poate extinde pân
ă
la latura mental
ă
 
ş
i emo
ţ
ional
ă
a personalit
ăţ
iilui, iar maturizarea nu se va petrece prea devreme în via
ţ
a unui b
ă
rbat din Berbec. El nu arer
ă
bdare cu cei care se mi
ş
c
ă
încet, e îndr
ă
zne
ţ
 
ş
i plin de încredere în sine, întotdeauna cu unpas înaintea celorlal
ţ
i
ş
i uneori chiar prea repezit. Poate fi plin de generozitate, oferindbucuros str
ă
inilor atât timpul, cât
ş
i banii, în
ţ
elegerea
ş
i bunurile sale. Îns
ă
poate fi
ş
iexasperant de intolerant, nesim
ţ
itor, egoist
ş
i preten
ţ
ios atunci când dorin
ţ
ele sale nu sunt îndeplinite pe loc, sau când e obligat s
ă
suporte anturajul unor persoane negative. Când evorba de dragoste, nes
ă
buin
ţ
a lui e uluitoare. E în stare s
ă
se arunce cu capul înainte într-orela
ţ
ie amoroas
ă
, convins c
ă
e singura iubire adev
ă
rat
ă
din toate timpurile, cu excep
ţ
ia,poate, a celei dintre Romeo
ş
i Julieta. Cînd "bibeloul de por
ţ
elan" al amorului se sparge,Berbecul culege cu grij
ă
toate cioburile
ş
i încearc
ă
absolut toate modalit
ăţ
ile care-i trec princap pentru a salva idila moart
ă
. Dac
ă
nu se mai poate face nimic, o va lua de la cap
ă
t cu onou
ă
Juliet
ă
 
ş
i va fi ca
ş
i când s-ar îndr
ă
gosti pentru prima dat
ă
în via
ţ
a lui. Oricâte gre
ş
eliamoroase ar face, b
ă
rbatul din Berbec va fi mereu convins c
ă
iubirea vie
ţ
ii lui, perechea lui desuflet îl a
ş
teapt
ă
dup
ă
urm
ă
torul vis. Dac
ă
nu e
ş
ti o femeie în zodia Scorpionului, b
ă
rbatul dinBerbec e visul oric
ă
rei femei în ceea ce prive
ş
te pasiunea. E tot ce-
ţ
i po
ţ
i dori. E atât deidealist
ş
i sensibil la sentimente, încât va stoarce dintr-o rela
ţ
ie to
ţ
i fiorii, toate suspinele
ş
iculmile extazului posibile. Berbecii sunt incapabili s
ă
p
ă
streze rezerva. Ei nu
ş
tiu s
ă
mearg
ă
 decât pân
ă
la cap
ă
t
ş
i se d
ă
ruiesc total persoanei care îi pasioneaz
ă
în momentul respectiv. Eposibil ca b
ă
rbatul din via
ţ
a ta s
ă
fie unul dintre Berbecii ovini: t
ă
cut
ş
i lini
ş
tit. Nu te l
ă
sap
ă
c
ă
lit
ă
. Tot Marte îl guverneaz
ă
. Când întâlne
ş
ti genul acesta, verific
ă
registrele contabile aleafacerii sale
ş
i te vei convinge c
ă
ai de-a face cu un Berbec adev
ă
rat. Apoi stai de vorb
ă
cufostele iubite, care probabil c
ă
-
ţ
i vor spune chicotind: "El? Timid? Re
ţ
inut? Cred c
ă
vorbe
ş
tidespre altcineva!". Acel comportament lini
ş
tit e o masc
ă
ce ascunde un suflet înfl
ă
c
ă
rat
ş
i ocapacitate de a lua decizii dure în plan profesional. Nici un alt semn zodiacal nu poate fi atâtde fidel ca Berbecul, atunci când e cu adev
ă
rat îndr
ă
gostit de cineva al
ă
turi de care vrea s
ă
-
ş
ipetreac
ă
restul vie
ţ
ii. Onestitatea îl va împiedica s
ă
te în
ş
ele, iar idealismul îl va împiedica s
ă
-
ş
i doreasc
ă
asta. Promiscuitatea, sau chiar flirturile nevinovate, nu fac parte dintre obiceiurileb
ă
rbatului Berbec atunci când e implicat din toat
ă
inima într-o rela
ţ
ie. El caut
ă
o iubire ca-npove
ş
ti, iar în pove
ş
ti atitudinea fa
ţă
de dragoste
ş
i sex nu e niciodat
ă
u
ş
uratic
ă
. Celelaltefemei din via
ţ
a lui fac parte din categoria Î.A.T. (înainte s
ă
apari tu). Desigur, trebuie s
ă
fii cuochii în patru la posibilit
ăţ
ile viitoare, c
ă
ci, oricât de sincer e actualul lui devotament fa
ţă
detine, nevoia lui de romantism e atât de puternic
ă
, încât e capabil s
ă
înceap
ă
s
ă
-l caute în altep
ă
r
ţ
i dac
ă
nu-i men
ţ
ii permanent iluziile. În clipa în care iubirea voastr
ă
î 
ş
i pierde parfumulidilic, el e pe cale s
ă
se abat
ă
de la calea cea dreapt
ă
. În caz c
ă
nu
ş
ti
ţ
i despre ce vorbesc,pentru el ideea de dragoste ca-n pove
ş
ti nu include mersul la culcare al
ă
turi de o femeie careare pri
ş
ni
ţ
e cu spirt pe piept, ca s
ă
-i u
ş
ureze tusea. Nici s
ă
te vad
ă
ă
cându-
ţ
i toaleta intim
ă
,pilindu-
ţ
i unghiile, vopsindu-
ţ
i p
ă
rul, jupuindu-
ţ
i pielea ars
ă
de soare sau certându-te ore în
ş
ir cu mama ta la telefon. În mintea lui, chestiile astea nu prea se potrivesc cu o prin
ţ
es
ă
dinbasme. Când vrea s
ă
te trezeasc
ă
cu un s
ă
rut, îi cam piere impresia c
ă
e Prin
ţ
ul Fermecatdac
ă
tu sfor
ă
i sau urli la el s
ă
te lase s
ă
dormi. Trebuie s
ă
fii preg
ă
tit
ă
s
ă
-l întâmpini în fiecarediminea
ţă
cu ochii umezi
ţ
i de roua somnului
ş
i respira
ţ
ia t
ă
iat
ă
la vederea frumosului lui chipa
ş
ezat pe pern
ă
lâng
ă
al t
ă
u. Ai grij
ă
s
ă
-i spui asta! B
ă
rba
ţ
ii din zodia Berbecului ale c
ă
roriubite neglijeaz
ă
aspectul romantic sunt ini
ţ
ial distru
ş
i, apoi se înfurie, apoi pleac
ă
în c
ă
utareaunei prin
ţ
ese care s
ă
nu sfor
ă
ie. Din punctul lui de vedere, asta nu înseamn
ă
c
ă
el e necinstit.Nu el a înc
ă
lcat o promisiune, tu ai f 
ă
cut asta. L-ai f 
ă
cut s
ă
cread
ă
c
ă
e
ş
ti o privighetoareadorabil
ă
, sco
ţ
ând triluri în lumina lunii, iar acum descoper
ă
c
ă
e
ş
ti o co
ţ
ofan
ă
tr
ă
nc
ă
nitoare.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
antoanette liked this
vasilealecsandri liked this
psihologulbv liked this
Liuta2 liked this
12345olga liked this
12345olga liked this
marinela100 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->