Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
jesenji koncert 2013 - program

jesenji koncert 2013 - program

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by majadb
Koncert učenika
Koncert učenika

More info:

Categories:Types
Published by: majadb on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

 
ЈЕСЕЊИЈЕСЕЊИКОНЦЕРТКОНЦЕРТ
18. новембар, 2013. сала школе, 18.30 асова
8. новембар, 2013. сала школе, 18.30 асова
 
!"ЕНИК# К$#СЕ
"ЕНИК# К$#СЕ
%Р %#ЈЕ &#КИ'()РКО*И'
Р %# Е &#КИ'()РКО*И'
 
1. Л. Петровић: Успаванка свира: Авалић Мина, I разред 2. Л. Петровић: Деда меда - руска песма свира: авриловић !"#ен, I разред$. Л. Петровић: %ева&али Лазарсвира: Мандић 'елена, I разред(. Диверноа )тида оп.1*+ р.1а/: Менует 0-3 свира: Пери4ић 5сидора, II разред6. ри": 5"ра виласвира: о4ковић %ина, I7 разред+. 8уман: Песми9а етео9асвира: Поповић Мари;а, I7 разред*. Дорин": )тида -<=>>свира: %иколић 5на, 7 разред. 8вар9: )тида 0-3 свира: %иколић Миа, 7 разред?. @ендл: Aоната B-3 свира: Павловић Ленка, 7 разред1C. М. 8ми9: DEFF GE3HE етида р. 21свира: Ла9мановић Jамара, 7I разред11. М. 8ми9: DEFF GE3HE етида р. 21свира: Aтанковић Aандра, 7I разред12. Kерни: )тида оп. $+6 р. +свира: Александра Миликић, III AМ8
+РОР#%
 
%О$И%О ЦЕЊЕН! +!)$ИК! -# %#$О +#ЊЕ/
Малим уметни9има потрено ;е мно"о па#еL
AMАN!М детету ;е потрена ти4ина да и се скон9етрисало и дало сво; максимум за време ;авно" наступа, А %) AАМ! MА8)М Д)J)JУL
Aвако ремеће#е ти4ине утиOе на сла&е#е кон9ентра9и;е, ;ер усмерава деO;у па#у на пулику, уместо на свира#е.
УOимо де9у право;, иво; кон9ертно; ситуа9и;и. Pима ;е ти4ина М%!! потрени;а не"о проQесионалним музиOарима, ;ер се они тек уOе и нема;у рутину.
Пона4а;те се 5 M5 као да сте на кон9ерту велики/ уметника и MА8А де9а ће се осећати леп4е и си"урни;е у току ;авно" наступа.
5ма;те на уму да су де9а и #и/ови проQесори улоили, и свакодневно улау, М%!! труда да и ова; кон9ерт успео да Mам се допадне.
Уколико касните на кон9ерт, у салу уRите иск&уOиво SА MT)М)  АПЛАУSА. U5сто ваи и за излае#е, уколико нисте у прили9и да останете до кра;а кон9ерта.V Aедите на ПTM! AЛ!!Д%! М)AJ!, уместо да подиете неко"а или Oак Oитав редL
удите ти/и и мирни, не раз"овара;те, не 4у4ка;те и сво;им пона4а#ем удите узор Mа4о; де9и.
%ауOите Mа4е дете да уде мирно и ти/о док #е"ови дру"ари наступа;у.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->