Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Padhukuhan Karang Kadhempel.pdf

Padhukuhan Karang Kadhempel.pdf

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by sutisnagustikomang
wayang, jejer
wayang, jejer

More info:

Categories:Topics
Published by: sutisnagustikomang on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
PADHUKUHAN KARANG KADHEMPEL
Ana desa banjar dawa, papane miring winaradin, marga-marga manghayat miggah, tepine pinager turus klayan lamtara, saben wisma  pinager banon, wiwaraning gapura winangun  pura binelah, ing tengah sineratan sesanti Bhineka Tunnggal Ika. Anenggih punika prenahing  padhukuhan Karang Kadhempel inggih awasta Karang Tumaritis, sinebat ugi dhukuh Klampis Ireng. Pramila winastan Karang Kadhempel Krana bumine subur, sadhengah ingkang tinandur kawuryan dadi, palawija, pari gaga,
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
dhudha ngasag, raja lele. Datan kantun taneman;  pala sami, ngrembaka, nenggih pala gumantung,  pala kapedhem, pala kasimpar tuwin karang kitri, uwohe hambiyeg ngemoh-emohi. Sinebat Klampis Ireng labet tengahing dhusun wonten wit klampis ingkang cemeng ulesipun. Karang Tumaritis mengku werdi  panggenan mirah toya sumber gung, sendhang tlaga dalah pancuran hangebeki desa, toyane  pinara-para, hanjog mring pesabinan kinarya ngoncori pari, naratas ilining tirta kinarya  pangguyanging sapi tuwin pasebane bebek lan meri. Tengahing dhukuh Karang Kadhempel, wonten wisma jembar winangun joglo, pinayu sirap wreksa sana, sakaguru wreksa jatiwasesa,  blandar tengah hangaglah, dumadi saking jenglot walikukun. Jerambah winaradin tinalasah sela seta, lawanging wisma wreksa cendhana, inep saking wreksa pelem talijiwa. Taritisan ginantungan kere, ginambaran Bathara Ismaya lagya hanganglang bawana, ginelar ginulung anut kabetahanira. Naratas  prapteng plataran sinebaran pasir samodra, sinela wedhi pakoja, katingal mobyar lamun kasoroting giwangkara, yayah walataga sobeng pegagan.
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
Banon bata kang kinarya pagering wisma, ing ngayun jinangkepan regol kinarya cakruk  parondhan, jinangkepan dilah ting jajar-jajar. Lamun mulat mangayun, tinon tebaning  pesabinan, kapantog uruting cakrawala, katingal mrabawa hadeging gunung bebanjongan. Dhasare wus ndungkap mangsa panen, pandya bathari Sri aglar kaya sesotya binabar. Kuning gumrining katempuhing maruta katon lembak-lembak yayah ombaking jaladri. Mulat mangulon nenggih tebaning kebon ingkang tinaneman jamu lan empon-empon, mulat mangetan sakehing wit-witan nganti kaya alas tutupan. Mulat mengalor tinon taneman sarwa genjah, nenggih klapa gadhing, pelem golek, manalagi lan talijiwa. Saben wisma sinung kandhang kinarya miara rajakaya, dadya asri endahing bale griya. Wisma  joglo ingkang kinembong ijeming gegodhongan, nenggih punika sudhunging Ki Lurah ingkang  pinisepuhaken ing Karang Kadhempel, nama Kyai Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Dhudha Manang munung, Juru Dyah Puntaprasanta, Janggan Smarasanta, Boga Sampir, Bogajati inggih sang Ismaya. Pramila sesebatan Semar mengku werdi wus datan kasamaran dhateng obah osiking kahanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->