Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pertapan Saptaharga.pdf

Pertapan Saptaharga.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 68|Likes:
Published by sutisnagustikomang
wayang, jejer
wayang, jejer

More info:

Categories:Topics
Published by: sutisnagustikomang on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
PERTAPAN SAPTAHARGA
Ana harga hangkasa pucake pinayu salju, imbange pinerang dadya gunung anakan cacah pitu anenggih gunung Parewana, Giri Sarangan, Argacandhi, gunung Marawu, Wukir Retawu, gunung Srungga miwah Satasrengga. Lah punika ingkang awasta gunung Saptaharga. Pramila sinebat Parewana labet ing mriku dadya  panggesanganing buron wana. Giri Sarangan kinarya  pepenget bilih ing mriku sinung tlaga ingkang wening tirtane. Argacandhi labet papane inggil, marga-marga manghayat minggah pinapar winaradin dadya talundhagan lir tinundha. Winastan Marawu
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
yekti gunung gesang ingkang taksih ngedalaken ganda walirang myang kukus kumendheng. Awasta gunung Srungga karana dumadi saking sela padhas nanging karengga pepasren kembang mancawarni. Inggih sinebat Satasrengga, ing mriku guwa sramane  buron srenggala ingkang atusan cacahipun. Wukir Retawu yekti sinung sendhang tanpa wicalan awastha sendhang Pawitra. Kaleres wukir Retawu, pucake pinapar winaradin winangun padhepokan, tanpa beda kadya wukir Parewana inggih padhepokane Resi Palasara, Giri Sarangan kinarya padhepokane Resi Sekutrem, gunung Srungga dadya padhepokane Beghawan Kamunayasa, Argacandhi dadya sramane Resi Sakri. Wukir Retawu ugi dadya sramane pandhita sekti, pramila imbanging harga tinata asri,  padhepokan winangun sarwi sentosa. Pasiten miring tinata winaradin dadya talundhagan kinarya marga, kanan keringing dlanggung kinembong ijeming taneman pari lan palawija. Lamun tandur lagya gumandhung, imbanging harga Retawu yayah kinemulan babut wilis, dupi wus handungkap mangsa panen, kuninging pandya bathari Sri katingal aglar yayah samodra kasoroting pratangga ing wanci sonten. Para Cekel ingkang nengga pantun samya surak sarana goprak hanggusah peksi emprit
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
tuwin glathik neba, kapyarsa pindha keprak tanpa gendhing, nanging kapireng hanengsemi. Pategalan tinaneman maneka warna taneman  pala nenggih palawija, pala gumandhul, pala kapendhem tuwin pala kasimpar. Lamun wanci kembang, katingal abyor sesekaran yayah sekar setaman sinebar. Dupi wus wanci panen, woh- wohan katingal hambiyeg ngemoh-emohi. Marga manghayat mring padhepokan winaradin sinebaran pasir, lamun cinandra pindha taksaka lumampah ing lengkehing prabata. Kanan kirining marga tinaneman turus turi, lamtara, mahoni tuwin turus pinus. Alas cemara ugi katingal menjila hangrenggani lengkehing wukir Retawu, sinela selane saluran toya, bening tirtane naratas tumurun dadya grojogan, temah pinara-para hanjog mring  pasiraman, kekucahe kinarya pangguyanganing kebo sapi miwah pasabaning menthok lan meri. Lamun wanci enjang nyarengi pletheking Hywang Surya, ampak-ampak ngambara sineblak maruta manda, lon-lonan kendhangira manghayat ndedel ngawiyat, manjing wor klayan himahimantaka. Kang kapyarsa oceh-ocehan  jangkep, manyar manyura, drekuku kutut, kuthilang cocak rawa, dadya gumyak kasambet ocehing

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->