Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
edukas ettevõtlus ääremaal. sissejuhatus äriplaani.

edukas ettevõtlus ääremaal. sissejuhatus äriplaani.

Ratings: (0)|Views: 4,844 |Likes:
Published by Sirelye

More info:

Published by: Sirelye on Aug 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
 
Edukas ettevõtlus ääremaal.Sissejuhatus äriplaani
Tõnis MetsTartu 2005
 
Tõnis MetsEdukas ettevõtlus ääremaal. Sissejuhatus äriplaaniParandatud ja täiendatud trükk Raamat on mõeldud nii üliõpilasele kui algajale ettevõtjale, andmaks ülevaate ette-võtluse algtõdedest. Avatakse ettevõtlusega seotud mõistete äri, ettevõtja ja ettevõtesisu ning antakse ülevaade ettevõtte vormidest, ettevõtluse tugisüsteemist ja ette-võtlusstatistikast Eestis. Ettevõtluse praktilist poolt ettevõtte tasandil käsitletakse kuiäri analüüsi, vastavate otsustuste loogikat ja planeerimist, sh äriplaani struktuuri jafinantsplaanide koostamist.Äri analüüsi ja kavandamise metoodika üldine skeem sisaldab tagasisidestatud järjes-tikuseid etappe: äriidee, ärikontseptsioon, turundus, planeerimine ja riskide analüüs.Avatakse äri visiooni ja missiooni mõiste. Antakse põhimõisted turu-uuringust,ettevõtte eesmärkide püstitamisest, strateegiast, hinnakujundusest ja turundusmeet-metest. Kirjeldatakse planeerimise ja eelarvestamise protsessi, antakse praktilisi näpu-näiteid äriplaani koostamiseks. Täiendavalt antakse algteadmisi strateegilisest ana-lüüsist, raamatupidamisest, finantsnäitajatest, maksudest ja juhtimisarvestusest. Ette-võtte majanduse kirjeldamisel käsitletakse mõisteid muutuv- ja püsikulu, käibe- ja põhivara, põhivara kulum ja tasuvuspunkt ehk kasumilävi. Planeerimisprotsessi kirjel-dust on täiendatud lihtsa näidisega alustava ettevõtte finantsplaanist ja äriplaaniga.OÜ ALOSoinaste 41a50404 TartuAutoriõigused OÜ ALO, Tõnis Mets, 2005.ISBN
 
SISUKORD
EESSÕNA.....................................................................................................................51. ETTEVÕTLIKKUS, ETTEVÕTJA JA ETTEVÕTLUS.....................................71.1. Kes on ettevõtja? Mis on ettevõtlus?................................................................71.2. Ettevõtja omadustest. Ettevõtlikkus..................................................................91.3. Ettevõtte vormid, seadusandlus.......................................................................121.4. Ettevõtlusega seotud statistika........................................................................161.5. Ettevõtluspoliitika...........................................................................................171.6. Äri alustamise võimalustest............................................................................201.7. Küsimusi ja ülesandeid...................................................................................212. ÄRI KAVANDAMINE JA ÄRI KIRJELDUS...................................................222.1. Millest alustada?..............................................................................................222.2. Äri analüüsi ja kavandamise protsess.............................................................222.3. Äriidee.............................................................................................................242.4. Visioon............................................................................................................252.5. Ärikontseptsioon.............................................................................................262.5.1 Ärikontseptsiooni koostisosad............................................................262.5.2 Toode..................................................................................................262.5.3 Vajadus...............................................................................................272.5.4 Tarbija.................................................................................................282.5.5 Unikaalne kompetents.........................................................................292.6. Ärimissioon.....................................................................................................302.7. Ärilause...........................................................................................................312.8. Toote ja äri elutsükkel.....................................................................................322.8.1 Elutsükli kontseptsioon.......................................................................322.8.2 Äri uuendamine...................................................................................332.9. Küsimusi ja ülesandeid...................................................................................343. TURUNDUS.......................................................................................................353.1. Turunduse mõistest.........................................................................................353.2. Turundusuuring...............................................................................................353.2.1 Turundusuuringu eesmärgid ja etapid.................................................353.2.2 Turu segmenteerimine........................................................................373.3. Ettevõtte eesmärgid.........................................................................................383.4. Turustamine.....................................................................................................393.4.1 Turundusmeetmestik...........................................................................393.4.2 Turustuskanalid...................................................................................403.4.3 Hinna kujundamine.............................................................................413.5. Küsimusi ja ülesandeid...................................................................................414. STRATEEGIA....................................................................................................424.1. Strateegiline mõtteviis.....................................................................................424.2. Strateegia mõistest. Strateegiate liigitus.........................................................424.3. Strateegiline analüüs.......................................................................................444.3.1 Edutegurid...........................................................................................444.3.2 SWOT-analüüs....................................................................................444.3.3 Konkurentsijõudude analüüs...............................................................464.3.4 Äri positsioneerimine..........................................................................474.3.5 Profiildiagramm..................................................................................474.4. Strateegiad.......................................................................................................48

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Heino Tamm liked this
Marina Sillaste liked this
Tiia_V_ttin_3797 liked this
vaalad liked this
teetrist liked this
KijaaYoo liked this
Pavel Kijanets liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->