Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by musliverbani
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

More info:

Published by: musliverbani on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 Dr. Musli Vërbani NOCIONI I “FETVAS” DHE ”MUFTISÊ”DHE E DREJTA E GRUAS !R T! DHÊN! “FETVA” DHE !R T! "EN! ”MUFTI”F#$%a
është term i cili ka për qëllim gjykimin juridik, me fjalë tjera është term i cili ka  për qëllim vendimin legjislativ cilin e jep juristi i specializuar Islam për një çështje caktuar.Fetvaja zë vend shumë të rëndësishëm në sheriatin Islam dhe ka vlerë të madhe në  jetën e besimtarit. Zaknisht fetvaja i jepet një persni i cili bënë pyetje për të zgjidhur një çështje të fikhut, sepse fikhu Islam përfshinë të gjitha çështjet për të cilat ka nevjë njeriu në këtë btë dhe në btën tjetër pra është çështje e të specializuarit për një çështje fetare duke argumentuar me argumente.!d dijetarit që i parashtrhet një pyetje për çështje të legjislacinit Islam dhe ai e di, e ka për detyrë të përgjigjet, nëse ai pa kurrfarë arsye nuk jep përgjigje ai është mëkatar.Fetvaja ka të bëjë vetëm me çështjet të cilat nuk janë të precizuara në "ur#an.$ersni i specializuar për të dhënë përgjigje quhet
Mu&$i.Mu&$iu
 nuk gu%n të flas sipas tekeve të tija, pr përgjigja e tij duhet të jetë në  përputhshmëri pltë me rregullat themelre, cilat rregulla bazë mbështetet dhënia e fetvasë sepse &uftiu i shpjegn rregullat e fesë. 'ga kj rezultn se &ufti nuk mund të bëhet çdkush. $ër këtë arsye dijetarët Islam i kanë parapa kushtet për të pasur të drejt të jepet fetva dhe për të qenë &ufti, të cilat kushte i kanë nda në kushte të kuptimit shkencrë dhe në kushte të persnit fizik ."ushtet në kuptimin shkencrë janë()kenjhuri për "uranin+)*ë ketë njhuri për sunetin e &uhamedit s.av.s.+)kenjhuri për I%hmain+)*ë jetë njhës i mirë i analgjisë+ )jetë ekspert i misë së suli Fikhut+)njhë gjuhën arabe+ )dhe ti njeh qëllimet e përgjithshme të sheriatit."ushtet e persnit fizik të muftisë janë()*ë jetë besimtarë+)jei mshës madhre+)*ë jetë i drejtë+)*ë jetë i drejt dhe të jetë i mençur, që d të thtë ti kuptj gjërat drejt. 'ga gjitha kushtet cilat janë parapara nuk është e paraparë mufti jetë vetëm mashkulli, pr ka të drejt edhe femra.-jatë tërë histrisë Islame femra ka qenë aktive në lëmenjtë shkencre, e p ashtu edhe në shkencën e fikhut, aj ka punuar në të gjitha veprimtaritëe jetës, ka qenë juriste me fjalë tjera ka qenë mufti sepse ka dhënë fetva sepse duhet ditur se ncini mufti nuk ka të bëje me pzitën udhëheqëse pr ka të bëjë me legalitetin për të dhënë mendim të specializuar në sheriatin Islam. -jithashtu nuk ka argument të qartë në sheriatin Islam për të ms qenë femra  prkurre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->