Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
HOW EMBARRASSING FOR THE THIRD CIRCUIT!! WHY DIDN'T THEY WAIT FOR THE EBIA V. ARKISON CASE TO BE DECIDED BY THE U.S. SUPREME COURT? NOV 2013 . THIS APPEAL IS ON POINT.

HOW EMBARRASSING FOR THE THIRD CIRCUIT!! WHY DIDN'T THEY WAIT FOR THE EBIA V. ARKISON CASE TO BE DECIDED BY THE U.S. SUPREME COURT? NOV 2013 . THIS APPEAL IS ON POINT.

Ratings: (0)|Views: 1,135|Likes:
Published by 83jjmack
THE THIRD CIRCUIT ISSUED THIS OPINION BEFORE THE U.S. SUPREME COURT EVEN DECIDED EBIA V. ARKISON!

WHAT IS WRONG WITH THE THIRD CIRCUIT?

THE APPELLANT IS ON POINT WITH STERN V. MARSHALL AND DISCUSSES THE CIRCUIT SPLITS AND THE EBIA V. ARKISON CASE BEFORE THE U.S. SUPREME COURT.

HOW EMBARRASSING FOR THE THIRD CIRCUIT

CLASSIC CASE OF BIAS AGAINST A PRO SE
THE THIRD CIRCUIT ISSUED THIS OPINION BEFORE THE U.S. SUPREME COURT EVEN DECIDED EBIA V. ARKISON!

WHAT IS WRONG WITH THE THIRD CIRCUIT?

THE APPELLANT IS ON POINT WITH STERN V. MARSHALL AND DISCUSSES THE CIRCUIT SPLITS AND THE EBIA V. ARKISON CASE BEFORE THE U.S. SUPREME COURT.

HOW EMBARRASSING FOR THE THIRD CIRCUIT

CLASSIC CASE OF BIAS AGAINST A PRO SE

More info:

Published by: 83jjmack on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/11/2014

 
 9
HJR \_FKFBFHREIA
VHERFB [RIRF[ KJV_R JN I\\FIA[ NJ_ R@F R@E_B KE_KVER  ZZZZZZZZZZZ  Hj. 9;-???<  ZZZZZZZZZZZ EH _F= HFW KFHRV_U R_[ @JABEHG[, EHK, ft ia., Bfotjrs IHERI O. KI__, Ippfaaiht v.  HFW KFHRV_U R_[ @JABEHG[, EHK, I BFAIWI_F KJ_\J_IREJH4  HFW KFHRV_U AEYVEBIREHG R_V[R  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Jh Ippfia nrjc t`f Vhetfb [titfs Bestrekt Kjurt njr t`f Bestrekt jn Bfaiwirf (B.K. Kevea Iktejh Hj. 9=9?-<<?00 ) Bestrekt Mubgf= @jhjrioaf [uf A. _joehsjh  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [uocettfb \ursuiht tj R`erb Kerkuet AI_ ;2.9(i)  Hjvfcofr 7, ?<9; Ofnjrf= NVFHRF[, G_FFHOF_G ihb ^IH IHRWF_\FH, Kerkuet Mubgfs (Jpehejh neafb= Hjvfcofr 7, ?<9;)  ZZZZZZZZZZZ J\EHEJH  ZZZZZZZZZZZ \F_ KV_EIC Ippfaaiht Iheti O. Kirr ippfias prj sf nrjc jrbfrs jn t`f Vhetfb [titfs Bestrekt Kjurt njr t`f Bestrekt jn Bfaiwirf, w`ek` bescessfb `fr ippfia nrjc t`f Oihdruptky
Kisf= 9;-???< Bjkucfht= <<;99922><77 \igf= 9 Bitf Neafb= 99/<7/?<9;
 
 ? Kjurt ihb bfhefb `fr cjtejh njr rfkjhsebfritejh ihb pftetejh njr i wret jn cihbicus. Wf weaa innerc.
E
. Eh Jktjofr ?<<5 Kirr kjccfhkfb ih ibvfrsiry prjkffbehg eh t`f Vhetfb [titfs Oihdruptky Kjurt njr t`f Bestrekt jn Bfaiwirf igiehst Hfw Kfhtury R_[ @jabehgs, Ehk.
("R_[ @jabehgs") ihb ets inneaeitfs (kjaafktevfay, t`f ‑Bfotjrs–), issfrtehg sfvfria kaiecs
9
 iresehg jut jn i ?<<> ajih trihsiktejh oftwffh Kirr ihb @jcf 9?; Kjrpjritejh, ih inneaeitfb bfotjr. Eh ibbetejh tj t`f ibvfrsiry prjkffbehg, Kirr neafb i prjjn jn kaiec igiehst t`f Bfotjrs sffdehg bicigfs njr, icjhg jt`fr t`ehgs, iaafgfb cjrtgigf nriub ihb iaafgfb vejaitejhs jn t`f Rrut`-eh-Afhbehg Ikt. Eh Jktjofr ?<9< Kirr ihb t`f Bfotjrs fhtfrfb ehtj i sfttafcfht igrffcfht w`frf
t`f Bfotjrs pieb i suc jn $><,<<< ‑eh nuaa ihb nehia sitesniktejh jn t`f kiusfs jn iktejh ihb ihy jt`fr kaiec(s) t`it TKirrS ciy `ivf igiehst t`f Bfotjrs . . . .– R`f sfttafcfht igrffcfht prjvebfb t`it Kirr rfafisfb t`f Bfotjrs nrjc ‑ihy ihb iaa kaiecs, bicigfs, iktejhs, suets, kiusfs jn iktejh, reg`ts, aefhs, bfcihbs, joaegitejhs ihb/jr aeioeaetefs.– Et
nurt`fr prjvebfb t`it, s`juab i besputf iresf oftwffh t`f pirtefs intfr t`f fxfkutejh jn t`f
sfttafcfht igrffcfht, t`f ‑\irtefs kjhsfht ihb suomfkt t`fcsfavfs tj t`f muresbektejh jn t`es Vhetfb [titfs Oihdruptky Kjurt, Bestrekt jn Bfaiwirf . . . tj rfsjavf suk` besputf(s).–
Eh Hjvfcofr ?<9< Kirr neafb i hjtekf jn bescessia wet` prfmubekf, ihb t`f Oihdruptky Kjurt kajsfb t`f ibvfrsiry prjkffbehg. [uosfqufhtay, t`jug`, Kirr sjug`t tj stiy t`f
9
 Kirr issfrtfb kaiecs njr= (9) nriubuafht kjhvfyihkf4 (?) vejaitejh jn k`iptfr 99 jn t`f Oihdruptky Kjbf4 (;) nriubuafht cesrfprfsfhtitejh ihb hfgaegfhkf4 (2) vejaitejh jn t`f Rrut`-eh-Afhbehg Ikt, 96 V.[.K. § 9><9
ft sfq.4 (6)
vejaitejh jn Kia. Ous. & \rjn. Kjbf § 97?<<,
ft sfq.4
(>) vejaitejh jn t`f _fia Fstitf [fttafcfht \rjkfburfs Ikt, 9? V.[.K. ?><64 ihb (7) queft tetaf tj rfia prjpfrty.
Kisf= 9;-???< Bjkucfht= <<;99922><77 \igf= ? Bitf Neafb= 99/<7/?<9;
 
 ; bescessia ihb tj sk`fbuaf ih fvebfhteiry `firehg, issfrtehg t`it s`f wis nriubuafhtay ehbukfb tj fhtfr ehtj t`f sfttafcfht igrffcfht. R`f Oi
hdruptky Kjurt rfmfktfb Kirr―s
nriub kaiec, ihb Kirr tecfay ippfiafb tj t`f Bestrekt Kjurt. Eh Cirk` ?<9; t`f Bestrekt Kjurt fhtfrfb ih jrbfr innercehg t`f Oihdruptky
Kjurt―s bfkesejh. Eh Iprea ?<9; t`f Bestrekt Kjurt fhtfrfb ih jrbfr bfhyehg Kirr―s
 cjtejh njr rfkjhsebfritejh ihb `fr pftetejh njr i wret jn cihbicus, w`ek` sjug`t tj kjcpfa t`f Oihdruptky Kjurt tj prfsfrvf fvebfhkf eh t`es kisf. Kirr tecfay ippfiafb.
EE
.
Wf `ivf ippfaaitf muresbektejh pursuiht tj ?0 V.[.K. § 960(b)(9). ‑Jh ih ippfia
 nrjc i oihdruptky kisf, jur rfvefw bupaekitfs t`it jn t`f bestrekt kjurt ihb vefwTsS t`f
 oihdruptky kjurt bfkesejh uhnfttfrfb oy t`f bestrekt kjurt―s bftfrcehitejh.–
Eh rf Jrtjh, >07 N.;b >9?, >92-96 (;b Ker. ?<9?) (ehtfrhia qujtitejh ihb ketitejh jcettfb).
EEE
. Kirr irgufs t`it (9) t`f Oihdruptky Kjurt beb hjt `ivf stitutjry jr kjhstetutejhia
iut`jrety tj ibmubekitf `fr nriubuafht ehbukfcfht tj sfttaf kaiec4 (?) t`f Oihdruptky―s Kjurt―s jrbfr grihtehg krfbetjrs rfaefn nrjc t`f iutjcitek stiy tj ibmubekitf t`f Bfotjrs―
ehtfrfst eh rfia prjpfrty wis kjhtriry tj aiw4 (;) `fr buf prjkfss reg`ts wfrf vejaitfb4 (2) s`f wis fhtetafb tj i wret jn cihbicus4 ihb (6) t`f Bestrekt Kjurt s`juab `ivf kjhsebfrfb t`f oihdruptky paih prejr tj bescessehg t`f ippfia. _fgirbehg t`f stitutjry ihb kjhstetutejhia muresbektejhia essufs, Kirr beb hjt besputf t`it t`f Oihdruptky Kjurt `ib iut`jrety tj ibmubekitf t`f uhbfrayehg ibvfrsiry  prjkffbehg ihb tj ipprjvf t`f sfttafcfht jn `fr kaiecs. Ehstfib, Kirr issfrtfb jhay t`it
Kisf= 9;-???< Bjkucfht= <<;99922><77 \igf= ; Bitf Neafb= 99/<7/?<9;

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
83jjmack liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->