Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 24

124. - 24

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 P R I J E D L O G Na temelju
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ 2013. godine, donijela
O D L U K U
o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma I
Uredi države uprave u županijama i Gradski ured za op
ć
u upravu Grada Zagreba, odnosno službenici koji rade na pripremi, provjeri i izradi popisa bira
č
a te izdavanju potvrda za glasovanje radit
ć
e za gra
đ
ane u sljede
ć
e dane: 16. studenoga 2013. godine u vremenu od 8-16 sati 20. studenoga 2013. godine do 18,00 sati te 01. prosinca 2013. godine, na dan održavanja državnog referenduma, za sve vrijeme glasovanja od 7-19 sati.
II
Rad izvan redovnog radnog vremena odre
đ
uje predstojnik ureda državne uprave u županiji ovisno o potrebama i mjesnim prilikama u županiji, radi omogu
ć
avanja gra
đ
anima pregled njihovih podataka upisanih u registar bira
č
a, pripreme i izrade popisa bira
č
a, izvadaka te drugih poslova.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuju se predstojnici ureda državne uprave u županijama i gradona
č
elnik Grada Zagreba.
IV
Državnim službenicima i namještenicima za rad u dane odre
đ
ene ovom Odlukom isplatit
ć
e se naknada sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.
V
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat
ć
e se iz Teku
ć
e zalihe državnog prora
č
una.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u “Narodnim novinama”.
KLASA:
 
PREDSJEDNIK URBROJ: Zagreb, Zoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->