Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 1.5

124. - 1.5

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 
Prilog 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORA
UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU PO KORISNICIMA PRORA
UNA Zagreb, studeni 2013.
 
Prilog 1.
Razdjel/glavaNaziv korisnika Prora
un za 2013. Pove
anje/smanjenjeNovi plan za2013.IndeksUkupno 142.763.617.673 1.904.074.270 144.667.691.943 101,33010 HRVATSKI SABOR 256.028.120 -21.455.681 234.572.439 91,62
01005 Hrvatski sabor 146.669.120 -2.480.200 144.188.920 98,3101015 Ured Povjerenstva za odlu
ivanje o sukobu interesa 627.289 -188.481 438.808 69,9501020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 103.181.000 -17.142.000 86.039.000 83,3901025 Povjerenstvo za odlu
ivanje o sukobu interesa 5.550.711 -1.645.000 3.905.711 70,36
013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA ANJA DU NOSTI 947.995 947.995 100,00
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 947.995 947.995 100,00
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 45.719.698 -802.000 44.917.698 98,25
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 45.719.698 -802.000 44.917.698 98,25
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 30.763.258 -2.000.000 28.763.258 93,50
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 30.763.258 -2.000.000 28.763.258 93,50
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.055.600 79.474 13.135.074 100,61
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.055.600 79.474 13.135.074 100,61
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 253.598.836 -16.139.210 237.459.626 93,64
02005 Vlada Republike Hrvatske 31.684.840 -616.500 31.068.340 98,0502006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 13.859.000 -750.000 13.109.000 94,5902010 Ured za udruge 77.497.081 -6.690.684 70.806.397 91,3702015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 3.808.000 200.000 4.008.000 105,2502021 Stru
na služba Savjeta za nacionalne manjine 40.450.500 -1.346.000 39.104.500 96,6702030 Ured za zakonodavstvo 5.106.500 -1.546.500 3.560.000 69,7202035 Ured za op
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 37.069.732 -742.936 36.326.796 98,0002042 Ured za protokol 1.645.310 -166.300 1.479.010 89,8902044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.952.100 -186.500 1.765.600 90,4502046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 6.554.000 -612.500 5.941.500 90,6502087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 26.056.200 -2.920.565 23.135.635 88,7902090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.529.023 -501.325 4.027.698 88,9302092 Ured za ravnopravnost spolova 1.979.000 -189.000 1.790.000 90,4502099 Ured za razminiranje 1.407.550 -70.400 1.337.150 95,00
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 34.313.304.867 -1.040.235.797 33.273.069.070 96,97
02505 Ministarstvo financija 304.278.428 -45.689.000 258.589.428 84,9802506 Ministarstvo financija - ostali izdaci dave 32.531.700.480 -922.733.000 31.608.967.480 97,1602510 Carinska uprava 571.142.276 -28.881.867 542.260.409 94,9402515 Porezna uprava 894.929.453 -40.000.000 854.929.453 95,5302540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 11.254.230 -2.931.930 8.322.300 73,95
026 DR AVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU 15.777.306 -10.125.983 5.651.323 35,82
02605 Državni ured za trgovinsku politiku 15.777.306 -10.125.983 5.651.323 35,82
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJE TAJNA AGENCIJA 333.547.610 333.547.610 100,00028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 5.392.899 -334.000 5.058.899 93,81
02805 Državni ured za središnju javnu nabavu 5.392.899 -334.000 5.058.899 93,81
029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 7.022.893 -1.667.284 5.355.609 76,26
02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 7.022.893 -1.667.284 5.355.609 76,26
030 MINISTARSTVO OBRANE 4.656.330.750 -150.000.000 4.506.330.750 96,78
03005 Ministarstvo obrane 4.656.330.750 -150.000.000 4.506.330.750 96,78
032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 61.261.678 61.261.678 100,00
03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 55.661.678 55.661.678 100,0003210 Hrvatska matica iseljenika 5.600.000 5.600.000 100,00
033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 264.108.778 -33.661.197 230.447.581 87,25
03305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 264.108.778 -33.661.197 230.447.581 87,25
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.303.282.136 235.938.000 4.539.220.136 105,48
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 3.881.618.496 243.469.000 4.125.087.496 106,2704030 Prora
unski korisnici u funkciji ztite i spavanja 174.626.640 -7.531.000 167.095.640 95,6921908 Hrvatska vatrogasna zajednica 11.435.290 11.435.290 100,001
 
Razdjel/glavaNaziv korisnika Prora
un za 2013. Pove
anje/smanjenjeNovi plan za2013.Indeks
28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 163.191.350 -7.531.000 155.660.350 95,3904035 Hrvatski centar za razminiranje 247.037.000 247.037.000 100,00
041 MINISTARSTVO BRANITELJA 1.138.734.479 -50.000.000 1.088.734.479 95,61
04105 Ministarstvo branitelja 1.138.734.479 -50.000.000 1.088.734.479 95,61
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 709.741.114 4.126.078 713.867.192 100,58
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 709.741.114 4.126.078 713.867.192 100,58
049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.829.250.941 -300.000.000 1.529.250.941 83,60
04905 Ministarstvo gospodarstva 1.203.610.360 -196.578.951 1.007.031.409 83,6704910 Ravnateljstvo za robne zalihe 25.043.180 25.043.180 100,0004965 Agencije u gospodarstvu 559.085.747 -99.392.487 459.693.260 82,2244014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 6.069.000 -735.142 5.333.858 87,8944389 Agencija za opremu pod tlakom 6.000.000 6.000.000 100,0047641 Agencija za investicije i konkurentnost 18.000.000 -3.395.500 14.604.500 81,1447797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 529.016.747 -95.261.845 433.754.902 81,9904970 Državni zavod za mjeriteljstvo 19.959.964 -814.000 19.145.964 95,9204980 Hrvatski zavod za norme 12.274.720 -1.000.000 11.274.720 91,8504985 Hrvatska akreditacijska agencija 9.276.970 -2.214.562 7.062.408 76,13
051 MINISTARSTVO PODUZETNI TVA I OBRTA 700.456.362 -139.999.937 560.456.425 80,01
05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 575.236.481 -126.394.137 448.842.344 78,0305110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije 125.219.881 -13.605.800 111.614.081 89,13
055 MINISTARSTVO KULTURE 817.829.426 7.536.564 825.365.990 100,92
05505 Ministarstvo kulture 446.399.965 18.223.136 464.623.101 104,0805535 Arhivi 81.018.676 -6.503.500 74.515.176 91,9705540 Muzeji i galerije 80.979.778 -892.000 80.087.778 98,9005565 Ostali prora
unski korisnici iz podru
 ja kulture 209.431.007 -3.291.072 206.139.935 98,4301046 Ansambl Lado 11.949.796 -312.540 11.637.256 97,3822339 Hrvatski restauratorski zavod 65.884.634 -4.832.350 61.052.284 92,6723585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.763.900 20.000 2.783.900 100,7223608 Zavod za obnovu Dubrovnika 6.178.588 -659.462 5.519.126 89,3325878 Hrvatsko narodno kazalište 85.825.227 2.395.000 88.220.227 102,7944926 Hrvatski audiovizualni centar 36.217.628 -51.720 36.165.908 99,8645189 Me
unarodni centar za podvodnu arheologiju 611.234 150.000 761.234 124,54
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 4.487.655.359 -235.408.538 4.252.246.821 94,75
06005 Ministarstvo poljoprivrede 4.175.051.555 -205.894.652 3.969.156.903 95,0706025 Hrvatska agencija za hranu 4.230.720 4.230.720 100,0006030 Agencija za pla
anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 146.679.978 -14.158.000 132.521.978 90,3506035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 44.200.000 -428.560 43.771.440 99,0306040 Agencija za poljoprivredno zemljište 17.552.121 -10.527.326 7.024.795 40,0206045 Hrvatska poljoprivredna agencija 57.897.650 500.000 58.397.650 100,8606050 Poljoprivredna savjetodavna služba 42.043.335 -4.900.000 37.143.335 88,35
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 817.805.676 -138.297.060 679.508.616 83,09
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 780.191.064 -133.737.960 646.453.104 82,8606120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 7.336.876 -922.000 6.414.876 87,4306125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 30.277.736 -3.637.100 26.640.636 87,99
065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 5.832.235.736 -225.954.567 5.606.281.169 96,13
06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.424.210.960 -191.904.124 5.232.306.836 96,4606545 Agencija za obalni linijski promet 357.799.100 -29.440.000 328.359.100 91,7706550 Agencija za vodne putove 21.464.575 -1.539.500 19.925.075 92,8306551 Agencije u prometu i infrastrukturi 17.575.560 -3.070.943 14.504.617 82,5345084 Agencija za istraživanje nesre
a i ozbiljnih nezgoda zrakoplova 11.630.560 -9.106.154 2.524.406 21,7045228 Agencija za sigurnost željezni
kog prometa 5.945.000 -1.330.000 4.615.000 77,6348031 Agencija za istraživanje nesre
a u zra
nom, pomorskom i željezni
kom prometu 7.365.211 7.365.21106560 Hrvatski hidrografski institut 11.185.541 11.185.541 100,00
076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA URE
ENJA 717.338.851 -87.000.012 630.338.839 87,87
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure
enja 181.183.243 -13.628.200 167.555.043 92,482

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->