Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kocapan Bibar Perang Kembang.pdf

Kocapan Bibar Perang Kembang.pdf

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by sutisnagustikomang
wayang, jejer
wayang, jejer

More info:

Categories:Topics
Published by: sutisnagustikomang on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
KOCAPAN BIBAR PERANG KEMBANG
Sirna margalayu para denawa pepalanging marga, kwandha njrebabah, ludira kuthah lambah-lambah katrajang panah. Sisaning yaksa kang taksih yuwana samya hanggemprang, kendhang yayah tambak merang katrajang ing banjir bandhang. Eling-eling sipating yaksa, nadyan wus kapracondhang kasor ing yuda
 
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo 
tandhing tyasa klayan Dyan ................. parandene denira lumaris taksih katingal degsura. Hanggro hangesis jatha akarya gora mawalikan kridhaning yaksa. Lonjong mimis playune sinambi hambedhol wit  baneyan nulya kaundha nginggiling sirah, pamrihe asung sasmita gawe girising mengsah. Sisaning rananggana hamung kantun blethok lelejogan tilas gambuling diyu kang kurda humangsah yuda. Kekiter grombolan laler katingal miber hamider-mider luru bathang. Sisaning denawa wus sipat kuping mlebu njurang, cerak guwa mlebu guwa, jrih kalamun kaprewasa dening sang andonlana. Purnaning bandayuda anyarengi suruping Arka. Sang pekik nulya sumene wonten ngandhaping wreksa gung, longing pangesti sigra netepi jejibahaning agami suci. Manembah mring Gusti, sedhakep saluku juga

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->