Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Canada's federal cabinet: Abortion discussions, 1988-1990

Canada's federal cabinet: Abortion discussions, 1988-1990

Ratings: (0)|Views: 10,974|Likes:
Published by TheCanadianPress
Canadian cabinet discussions held on the topic of abortion in the years 1988 - 1990, released to Canadian Press under Access to Information Act requests.

The documents are annotated with our journalist's explanatory notes.
Canadian cabinet discussions held on the topic of abortion in the years 1988 - 1990, released to Canadian Press under Access to Information Act requests.

The documents are annotated with our journalist's explanatory notes.

More info:

Published by: TheCanadianPress on Nov 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/20/2013

 
0
C`fblit Kiitblas, Ntt`w`, 0244-02278 Mbscussbnls ne @fnrtbnl
 Lnti8 ]disi `ri `jj tdi C`l`mb`l c`fblit mbscussbnls dijm nl tdi tnpbc ne `fnrtbnl bl tdi yi`rs 0244 tn 0227, riji`sim ulmir ky
 @cciss tn Blenrk`tbnl @ct
riquists. Fijnw bs ` ricnrm B d`vi cnkpbjim ernk tdi c`fblit kblutis (`lm f`coarnulm p`pirs), wdbcd B d`vi sc`llim `lm ri-enrk`ttim enr i`sbir ri`m`fbjbty. B d`vi `mmim sivir`j ixpj`l`tnry lntis bl squ`ri fr`coits. ]di c`fblit p`pirs bl tdibr nrbabl`j enrk`ttbla `ri `v`bj`fji upnl riquist ernk tdi Wrbvy Cnulcbj Neebci bl Ntt`w`. ]di
 @]B @ct
`jjnws tdi pufjbc tn vbiw c`fblit kblutis nljy `etir 67 yi`rs d`vi p`ssim. Rit k`ly jblis ne tdi kblutis `ri stbjj fibla wbtddijm, knstjy ulmir
 @]B @ct
sictbnl 63 (snjbcbtnr-cjbilt  prbvbjiai, wdbcd bs `l ixikptbnl wbtd ln tbki jbkbt).  – Hnurl`jbst St`ljiy ]rnkp, 6703. st`ljiytrnkpGak`bj.cnk / dttp8//www3.tijus.lit/blmix077/enb  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SICVI] ]dbs mncukilt bs tdi Wrnpirty ne tdi Anvirlkilt ne C`l`m`. Bt bs enr Kblbstirs‒ iyis nljy.
Sirb`j # 0-44 CFK
C`fblit Kblutis @ kiitbla ne tdi C`fblit w`s dijm bl Vnnk 363-S, Dnusi ne Cnkknls, nl ]dursm`y, H`lu`ry 64, 0244 `t 2837 `.k. @fnrtbnl
(V - 270.6 - 44M0) 0. tdiri d`s fiil ` rujbla _H`l. 64, 0244[ fy tdi Supriki Cnurt nl tdi cnlstbtutbnl`jbty ne Sictbnl 690 ne tdi
Crbkbl`j Cnmi
? 6. tdi Wrbki Kblbstir _Vt. Dnlnur`fji Frb`l Kujrnliy[ ri`m `jnum tdi Supriki Cnurt micbsbnl wdbcd st`tim td`t Sictbnl 690 ne tdi
Crbkbl`j Cnmi
 bltireiris wbtd wnkil‒s rbadts? 3. tdi Kblbstir ne Hustbci _Dnl. V`y Dl`tysdyl[ ixpj`blim td`t tdi Cnurt d`s rujim td`t Sictbnl 690 bs lnl-cnlstbtutbnl`j. Qdil quistbnlim, tdi Kblbstir wbjj rieir tn tdi micbsbnl `s `l bkpnrt`lt nli wdbcd wbjj liim tn fi cnlsbmirim c`rieujjy?
 
6 =. Kblbstirs lntim tdi bkpjbc`tbnls enr tdi
Cd`rtir ne Vbadts
 `lm tdi knvikilt ne C`l`mb`l  hurbsprumilci tnw`rms tdi Y.S. styji ne jiabsj`tbla tdrnuad tdi humbcb`ry? `lm 9. Kblbstirs lntim tdi bkpnrt`lci ne lnt prnlnulcbla nl tdi bssui, ne `vnbmbla prnkbsis nr ne pufjbcjy mbscussbla nptbnls.  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Sirb`j #3-44 CKWW
]di C`fblit Cnkkbttii nl Wrbnrbtbis `lm Wj`llbla Kblutis @ kiitbla ne tdi C`fblit Cnkkbttii nl Wrbnrbtbis `lm Wj`llbla w`s dijm bl Vnnk 363-S, Dnusi ne Cnkknls, nl ]uism`y, Eifru`ry 6, 0244 `t 2837 `.k. @fnrtbnl
(6-2027-44M0) ]di Wrbki Kblbstir snuadt tdi vbiws ne Kblbstirs nl nptbnls enr mi`jbla wbtd tdi Supriki Cnurt micbsbnl td`t struco mnwl tdi `fnrtbnl j`w. Di blmbc`tim td`t di d`m jbkbtim dbs nwl pufjbc cnkkilts tn tdi e`ct td`t tdi Supriki Cnurt w`s tdi ujtbk`ti `rfbtir ne j`w bl C`l`m`, td`t bts micbsbnls wnujm fi rispictim fy tdi Anvirlkilt, `lm td`t di wnujm ri`m tdi  humakilt `lm riejict nl bt. ]di Kblbstir ne Hustbci _Dnl. V`y Dl`tysdyl[ st`tim td`t tdi mbrict cnlsiquilci ne tdi  humakilt w`s td`t tdiri w`s ln j`w anvirlbla `fnrtbnl. Wrn-jbei arnups wiri tdi knst neeilmim  fy tdi humakilt, `lm wiri jnnobla tn tdi Anvirlkilt enr ` liw j`w. Qnkil‒s arnups vbiwim tdi humakilt `s ` vbctnry. Sdnujm tdi Anvirlkilt micbmi tn jiabsj`ti, viry c`rieuj mr`etbla wnujm fi riqubrim tn t`oi `ccnult ne tdi vbiws prisiltim bl tdi humakilt. ]di Kblbstir blmbc`tim td`t, enjjnwbla tdi humakilt, di d`m wrbttil dbs prnvblcb`j cnultirp`rts prnpnsbla ` kiitbla ne Miputy Kblbstirs ne Hustbci nl Eifru`ry 07 tn 06 tn cnlsbmir tdi sbtu`tbnl. Bl tdi bltirbk, di d`m rivbiwim tdi jia`j bkpjbc`tbnls wbtd tdi Kblbstir Vispnlsbfji enr Qnkil, tdi Kblbstir ne L`tbnl`j Di`jtd `lm Qije`ri `lm tdi Kblbstir ne St`ti (Eimir`j-prnvblcb`j Vij`tbnls). Ebvi nptbnls wiri mbscussim8 t`oi ln `ctbnl? liw
Crbkbl`j Cnmi
 jiabsj`tbnl? usi ne tdi
C`l`m` Di`jtd @ct 
? usi ne tdi nvirrbmi prnvbsbnl ne tdi
Cd`rtir ne Vbadts `lm Eriimnks
? `lm rivbiw ne tdi bssui fy ` Vny`j Cnkkbssbnl nr ` W`rjb`kilt`ry Cnkkbttii. ]di j`st twn nptbnls wiri rihictim? wnro nl tdi ntdirs wnujm cnltblui wbtd ikpd`sbs nl jiabsj`tbvi nptbnls. Bl tdi bltirbk bt w`s bkpnrt`lt td`t Kblbstirs `lm kikfirs ne C`ucus lnt  pj`ci tdiksijvis bl pnsbtbnls td`t wnujm cnkprnkbsi tdi Anvirlkilt‒s nptbnls.
 
3 ]di Kblbstir Vispnlsbfji enr tdi St`tus ne Qnkil _Dnl. F`rf`r` KcMnua`jj[ lntim td`t tdi bssui w`s ` micbsbvi nli enr wnkil. ]diy mbm lnt, nl f`j`lci, vbiw tdi humakilt `s ` vbctnry. V`tdir, tdiri w`s ` silsi ne rijbie td`t tdi knst ristrbctbvi ijikilts ne tdi j`w d`m fiil struco mnwl. ]di pr`ctbc`j cnlcirl w`s td`t tdiri w`s ln jia`j mieblbtbnl ne tdi tbki er`ki bl wdbcd `l `fnrtbnl cnujm fi pirenrkim. ]di Kblbstir ne L`tbnl`j Di`jtd `lm Qije`ri _Dnl. H`oi Ipp[ s`bm td`t tdi st`tus ne tdi eitus w`s `l npil quistbnl ivil bl tdi c`si ne kimbc`j liajbailci. Di lntim td`t `jtdnuad tdi  humakilt w`s sbjilt nl tdi
C`l`m` Di`jtd @ct 
, bt w`s fibla bltirpritim bl jbadt ne tdi @ct‒s cnkpridilsbviliss `lm `ccissbfbjbty prnvbsbnls `s ` riqubrikilt tn eulm `fnrtbnl nl mik`lm. ]di @ct riqubrim tdi Kblbstir tn t`oi cirt`bl stips be bts prnvbsbnls wiri vbnj`tim, sucd `s lntbebc`tbnl ne tdi prnvblcb`j anvirlkilt `lm ujtbk`tijy wbtddnjmbla ne eulmbla. ]di Wrbki Kblbstir mbrictim td`t tdi arnup ne Kblbstirs rivbiwbla tdi bssui fi enrk`jbzim, `lm ixtilmim tn blcjumi Kki Uizbl` _Dnl. Knlbqui Uizbl`, Kblbstir ne St`ti enr ]r`lspnrt[ `lm Kr. Fnucd`rm _Dnl. Jucbil Fnucd`rm, Kblbstir ne St`ti enr tdi Ilvbrnlkilt[. Ntdir Kblbstirs wiri erii tn p`rtbcbp`ti be tdiy sn misbrim. Di s`bm td`t tdi arnup sdnujm abvi bkkimb`ti cnlsbmir`tbnl tn tdi quistbnl ne wd`t tdi Anvirlkilt sdnujm s`y tn wnkil wdn wiri  prial`lt `lm siiobla `cciss tn sirvbcis. ]di arnup sdnujm tdil ulmirt`oi ` rivbiw ne `fnrtbnl j`ws bl ntdir hurbsmbctbnls tn mitirkbli wditdir tdiy prnvbmi ` knmij enr ` liw C`l`mb`l j`w, ricnalbzbla td`t tdi Supriki Cnurt sbal`jim td`t tdi rbadts ne tdi eitus sdnujm fi ix`kblim. ]di Miputy Kblbstir ne Hustbci st`tim td`t tdi Supriki Cnurt wnujm di`r tdi
 Fnrnwsob
 c`si nl tdi rbadts ne tdi eitus bl tdi cnursi ne tdi yi`r. Abvil tdi
 Knrailt`jir 
 humakilt, dnwivir, tdiy kbadt mitirkbli td`t tdi c`si ln jnlair liimim tn fi micbmim. ]di Wrbki Kblbstir cnlcjumim tdi mbscussbnl fy blmbc`tbla td`t ` erii vnti wnujm ujtbk`tijy fi riqubrim nl tdi bssui. Di w`s pirsnl`jjy bkprissim wbtd tdi s`lctbty ne jbei `raukilts, fut wnujm lnt `ttikpt tn bkpnsi dbs vbiws nl ntdir Kikfirs.  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Sirb`j #=-44 CKWW
]di C`fblit Cnkkbttii nl Wrbnrbtbis `lm Wj`llbla Kblutis @ kiitbla ne tdi C`fblit Cnkkbttii nl Wrbnrbtbis `lm Wj`llbla w`s dijm bl Vnnk 363-S, Dnusi ne Cnkknls, nl ]uism`y, Eifru`ry 2, 0244 `t 2837 `.k.
Ailir`j Mbscussbnl8
Supriki Cnurt Vujbla - @fnrtbnl

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->