Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Na intencje ozdrowienia papieza Franciszka 20131115 Modlitwa do Jana Pawla II. FO266.pdf

Na intencje ozdrowienia papieza Franciszka 20131115 Modlitwa do Jana Pawla II. FO266.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 125|Likes:
Przedwczoraj gazeta "Guardian" podała informację o planowanym zamachu na papieża Franciszka, wczoraj zamknięto ze względów bezpieczeństwa dostęp dla turystów do Ogrodów Watykanu.

77-letni Franciszek po raz pierwszy ze względów zdrowotnych odwołał wszystkie przewidziane na dzisiaj audiencje prywatne. Wyjaśnienia rzecznika watykańskiego łączą niedyspozycję papieża z przeziębieniem.

Franciszek na twitterze nie pisał jednak dzisiaj o pogorszeniu się stanu jego zdrowia zwracając się do młodych: "Drodzy młodzi, bądźcie zawsze misjonarzami Ewangelii, w każdym czasie i w każdym miejscu” – oto jego dzisiejszy wpis, za Radiem Watykańskim.

Na intencję ozdrowienia papieża Franciszka odmówmy 3 razy: Modlitwa do Jana Pawła II. o zachowanie od świńskiej grypy. Uchroń nas, Jezu przed zmutowaną chorobą ptaka i świni.... http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Na-intencj-ozdrowienia-papiea-Franciszka-Modlitwa-do-Jana-Pawa-II-o-zachowanie-od-grypy
Przedwczoraj gazeta "Guardian" podała informację o planowanym zamachu na papieża Franciszka, wczoraj zamknięto ze względów bezpieczeństwa dostęp dla turystów do Ogrodów Watykanu.

77-letni Franciszek po raz pierwszy ze względów zdrowotnych odwołał wszystkie przewidziane na dzisiaj audiencje prywatne. Wyjaśnienia rzecznika watykańskiego łączą niedyspozycję papieża z przeziębieniem.

Franciszek na twitterze nie pisał jednak dzisiaj o pogorszeniu się stanu jego zdrowia zwracając się do młodych: "Drodzy młodzi, bądźcie zawsze misjonarzami Ewangelii, w każdym czasie i w każdym miejscu” – oto jego dzisiejszy wpis, za Radiem Watykańskim.

Na intencję ozdrowienia papieża Franciszka odmówmy 3 razy: Modlitwa do Jana Pawła II. o zachowanie od świńskiej grypy. Uchroń nas, Jezu przed zmutowaną chorobą ptaka i świni.... http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Na-intencj-ozdrowienia-papiea-Franciszka-Modlitwa-do-Jana-Pawa-II-o-zachowanie-od-grypy

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Nov 15, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
 
Na intencj
ê
 ozdrowienia papie
¿
a Franciszka. Modlitwa do Jana Paw 
ù
a II. o zachowanie od grypy.
 
Geschrieben von sowa (») heute um 20:14 in der Kategorie Kirche, gelesen: 3x Przedwczoraj gazeta "Guardian" poda
ù
a informacj
ê
 o planowanym zamachu na papie
¿
a Franciszka, wczoraj zamkni
ê
to ze wzgl
ê
dów bezpiecze
ñ
stwa dost
ê
p dla turystów do Ogrodów Watykanu. 77-letni Franciszek po raz pierwszy ze wzgl
ê
dów zdrowotnych odwo
ù
a
ù
 wszystkie przewidziane na dzisiaj audiencje prywatne. Wyja
œ
nienia rzecznika watyka
ñ
skiego
ù
¹
cz
¹
 niedyspozycj
ê
 papie
¿
a z przezi
ê
 bieniem. Franciszek na twitterze nie pisa
ù
 jednak dzisiaj o pogorszeniu si
ê
 stanu jego zdrowia zwracaj
¹
c si
ê
 do m
ù
odych: "Drodzy m
ù
odzi, b
¹
d
ê
cie zawsze misjonarzami Ewangelii, w ka
¿
dym czasie i w ka
¿
dym miejscu
 
 oto jego dzisiejszy wpis, za Radiem Watyka
ñ
skim. Na intencj
ê
 wyzdrowienia papie
¿
a Franciszka odmówmy 3 razy: Modlitwa do Jana Paw 
ù
a II. o zachowanie od
œ
 wi
ñ
skiej grypy. Uchro
ñ
 nas, Jezu przed zmutowan
¹
 chorob
¹
 ptaka i
œ
 wini....
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
Modlitwa do Jana Paw 
ù
a II. o zachowanie od
œ
 wi
ñ
skiej grypy 
. Karol Wojty 
ù
a na Górze
œ
 w. Anny Do S
ù
ugi Bo
¿
ego, Lolka ma
ù
ego Wadowickiego, Wielkiego Jana Paw 
ù
a II. mod
ù
 y wznosimy; Santo Subito dla Ludu prosty, dla swoich: wujku! Teraz przed Bogiem niechaj nas Twoja pro
œ
 ba  broni! Uchro
ñ
 nas, Panie przed zmutowan
¹
 w pracowni Szatana genetyczn
¹
 zaraz
¹
 
œ
 wi
ñ
skiej grypy! Uczy 
ñ
 nas odpornymi na Z
ù
o i Nieczysto
œ
ã
, na spekulantów i oszustów w
¿
 yciu publicznym, na fa
ù
szywych pasterzy w Ko
œ
ciele Twoim, na wilków pomi
ê
dzy lud
ê
mi w owczej skórze. Módlmy si
ê
 za le
¿¹
c
¹
 w szpitalu w Zielonej Górze Polk 
¹
 zara
¿
on
¹
, która wróci
ù
a z Meksyku na Ojczyzny
ù
ono. Za ka
¿
d
¹
 kolejn
¹
 Ofiar
¹
 jeszcze nie ujawnion
¹
 przez media
¿
 ydowskie w Polsce, za któr
¹
 si
ê
 modlimy. Uczy 
ñ
 nas odpornymi na nieprawo
œ
ã
 obcej W 
ù
adzy i zakusy Mamona, uczy 
ñ
 nas silnymi!  W Biedzie naszej i w naszym nieszcz
êœ
ciu nie opuszczaj. Nie ma wszak innego miejsca na Ziemi dla Dobrego Boga,  jak tylko z Lud
ê
mi Dobrymi. Nie opuszczaj nas dla fa
ù
szywej nauki o pozornej ekumenii. Nie ma bowiem dla Katolika
¿
adnych "starszych bogów we  wierze plemiennej". Do Ciebie, Chryste mod
ù
 y wznosimy, który na skale
¿
 ydowskiej w Jeruzalem
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
raz na Dobre
œ
mier
ã
 pokona
ù
e
œ
, us
ù
 ysz nas jako i my Ciebie s
ù
 yszymy. Oddal od nas wirusy, wytwory nieludzkiej r
ê
ki, zaszczepion
¹
 perfidnie przez Diab
ù
a na Cz
ù
owieku zaraz
ê
, uchro
ñ
 nas, Jezu przed zmutowan
¹
 chorob
¹
 ptaka i
œ
 wini. Amen
Ú
 wi
ñ
ska grypa ju
¿
 w Polsce? Badania da
ù
 y jasn
¹
 odpowied
ê
 Wst
ê
pne wyniki  bada
ñ
 wskazuj
¹
,
¿
e le
¿¹
ca w zielonogórskim szpitalu kobieta, która po powrocie z Meksyku
ê
le si
ê
 czu
ù
a, ma infekcj
ê
 dróg oddechowych.
Kobieta trafi
ù
a do szpitala
 wojewódzkiego w Zielonej Górze w poniedzia
ù
ek. Kilka tygodni wcze
œ
niej wróci
ù
a z urlopu w Meksyku. Po powrocie do Polski
ê
le si
ê
 czu
ù
a, mia
ù
a stan podgor
¹
czkowy. Lekarze z oddzia
ù
u zaka
ê
nego umie
œ
cili  j
¹
 w izolatce. Rzecznik szpitala Adriana Wilczy 
ñ
ska  wyja
œ
ni
ù
a,
¿
e to standardowa procedura wobec wszystkich osób, które wracaj
¹
 z zagranicy i skar
¿¹
 si
ê
 na problemy zdrowotne. - Wst
ê
pne wyniki, w tym morfologia,  wskazuj
¹
,
¿
e ta pacjentka cierpi na infekcj
ê
 dróg oddechowych. Nikt z naszego szpitala nie twierdzi
ù
,
¿
e to
œ
 wi
ñ
ska grypa - powiedzia
ù
a. Fot. PAP/EPA
Papie
¿
 modli
ù
 si
ê
 za ofiary
œ
 wi
ñ
skiej grypy 
 Za ofiary epidemii grypy w Meksyku i innych krajach modli
ù
 si
ê
 podczas po
ù
udniowego spotkania z  wiernymi w Watykanie Benedykt XVI. Przemawiaj
¹
c po hiszpa
ñ
sku papie
¿
 powiedzia
ù
: drodzy meksyka
ñ
scy bracia, trwajcie przy Panu, On pomo
¿
e wam pokona
ã
 te trudno
œ
ci. http://franciscus.blox.pl/2013/11/Na-intencje-ozdrowienia-papieza-Franciszka.html 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->