Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dr Tihomir Domazet

dr Tihomir Domazet

Ratings: (0)|Views: 118 |Likes:
Published by Ante Lauc
Malo tko pozna ekonomske zakonitosti kao dr Tihomir Domazet. Zašto su njega Kinezi pozvali, a nisu naše "eminentne" ekonomiste i od njega uče?
Ono što mi je najdraže da je dobro poznavao rad Vladimira Vugrina, koji je knjigom Algoritma kapitala unio novi kvalitet u naš razvitak.
Malo tko pozna ekonomske zakonitosti kao dr Tihomir Domazet. Zašto su njega Kinezi pozvali, a nisu naše "eminentne" ekonomiste i od njega uče?
Ono što mi je najdraže da je dobro poznavao rad Vladimira Vugrina, koji je knjigom Algoritma kapitala unio novi kvalitet u naš razvitak.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Ante Lauc on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
 
54
 
 Z b o r n i k 
 
r a d o v a
 
2 1 .
 
t r a d i c i o n a l n o g
 
s a v j e to v a n j a
 
H D E ,
 
O p a t i j a
 
2 0 1 3 .
 
Tihomir 
 
Domazet 
*
 
NOVI
 
EKONOMSKI
 
MODEL
 
I
 
NOVO
 
LIDERSTVO
 
ZA
 
NOVI
 
RAZVOJ
 
Sažetak:
 
 Ako
 
BDP
 
Hrvatske
 
u
 
2013.
 
godini 
 
 padne
 
za
 
1%,
 
koliko
 
 prognozira
 
EK,
 
to
 
zna
č 
 
da
 ć 
e
 
kumulativni 
 
 pad 
 
u
 
razdoblju
 
2009.
 
2013.
 
iznositi 
 
11,4%,
 
a
 
BDP
 ć 
e
 
biti 
 
realno
 
niži 
 
od 
 
ostvarenog
 
1989.
 
godine.
 
 Još 
 
važnije,
 
od 
 
1987.
 
od 
 
 prvog
 
nastanka
 
krize
 
do
 
2013.
 
BDP
 
 je
 
realno
 
 pao
 
7,1%.
 
Nezaposlenost 
 
 je
 
najve
ć 
 
ekonomski 
 
 
društveni 
 
 problem,
 
kao
 
 posljedica
 
krize,
 
od 
 
kolovoza
 
2008.
 
do
 
kolovoza
 
2013.
 
izgubljeno
 
 je
 
oko
 
170
 
tisu
ć 
a
 
radnih
 
mjesta.
 
Bruto
 
investicije,
 
koje
 
su
 
2008.
 
dosegle
 
30,4%
 
BDP
a,
 
sada
 
su
 
na
 
razini 
 
oko
 
17 
18%,
 
a
 
bruto
 
nacionalna
 
 štednja,
 
koja
 
 je
 
uvijek 
 
bila
 
niža
 
od 
 
investicija,
 
2008.
 
 je
 
iznosila
 
svega
 
22,2%
 
BDP
a,
 
te
 
 je
 
sada
 
na
 
razini 
 
14
15%,
 
ne
 
mogu
 
osigurati 
 
ni 
 
rast 
 
ni 
 
zapošljavanje,
 
osobito
 
uz
 
ovako
 
visoke
 
kamatne
 
stope.
 
Nažalost,
 
 postoji 
 
realna
 
opasnost 
 
da
 ć 
e
 
se
 
kontrakcija
 
nastaviti,
 
 jer 
 
 posto
 je
ć 
 
ekonomski 
 
model 
 
ne
 
može
 
 pružiti 
 
gospodarski 
 
oporavak 
 
 
razvoj.
 
 Za
 
oblikovanje
 
novog
 
modela
 
 
novog
 
razvoja
 
nužno
 
 je
 
koristiti 
 
znanstvenu
 
ekonomiku
 
evolucije,
 
 politi 
č 
ku
 
ekonomiju
 
 
 filozofiju
 
kao
 
 
neke
 
druge
 
znanosti,
 
kao
 
 što
 
 je
 
sociologija.
 
 Jednako
 
 je
 
važno
 
da
 
se
 
model 
 
kreira
 
multidisciplinarno.
 
S
 
obzirom
 
na
 
izneseno,
 
te
 
da
 
ni 
 
u
 
EU
 
nije
 
riješena
 
kriza,
 
u
 
ovoj 
 
se
 
studiji 
 
 pruža
 
 potpuno
 
novi 
 
 pristup
 
model 
 
sustav 
 
za
 
oblikovanje
 
novog
 
ekonom
skog
 
 
društvenog
 
razvoja
 
Hrvatske,
 
 
to:
 
(i)
 
novi 
 
ekonomski 
 
model 
 
na
 
temelju
 
novih
 
odnosa
 
IS
 
LM,
 
(ii)
 
demografski 
 č 
imbenik 
 
 populacijska
 
 politika,
 
*
 
Dr.
 
sc.
 
Tihomir
 
Domazet,
 
Hrvatski
 
institut
 
za
 
financije
 
i
 
ra
č
unovodstvo.
 
 
 
 Z b o r n i k 
 
r a d o v a
 
2 1 .
 
t r a d i c i o n a l n o g
 
s a v j e to v a n j a
 
H D E ,
 
O p a t i j a
 
2 0 1 3 .
 
55
 
(iii)
 
znanje,
 
koje
 
uklju
č 
uje
 
inovacije,
 
edukaciju,
 
cjeloživotno
 
obrazovanje
 
 
uvježbavanje
 
 
(iv)
 
liderstvo.
 
Hrvatska,
 
kao
 
nova
 č 
lanica
 
EU,
 
ubrzo
 ć 
e
 
saznati 
 
da
 č 
lanstvo
 
kao
 
takvo
 
ne
 
donosi 
 
koristi 
 
u
 
smislu
 
ekonomskog
 
rasta
 
 
zapošljavanja.
 
Važno
 
 je
 
dodati 
 
da
 
svjetske
 
institucije
 
(MMF)
 
danas
 
službeno
 
 priznaju
 
da
 
su
 
danas
 
sve
 
zemlje
 
 
globalno
 
gospodarstvo
 
u
 
tranziciji,
 
a
 
ne
 
samo
 
neke
 
zemlje,
 
 što
 
 je
 
dodatna
 
 prilika
 
za
 
Hrvatsku,
 
te
 
 je
 
ova
 
studija
 
više
 
od 
 
okvira.
 
Klju
č 
ne
 
rije
č 
:
 
ekonomska
 
kriza,
 
investicije
 
 štednja,
 
kriza
 
sustava,
 
novi 
 
eko
nomski 
 
model,
 
novi 
 
ekonomski 
 
sustav,
 
 populacijska
 
 politika,
 
znanje,
 
liderstvo.
 
New
 
Economic
 
Model
 
and
 
New
 
Leadership
 
for
 
a
 
New
 
Development
 
 Abstract:
 
If 
 
GDP
 
of 
 
Croatia
 
in
 
the
 
year 
 
2013
 
is
 
to
 
 fell 
 
by 
 
1%,
 
as
 
it 
 
is
 
 forecasted 
 
by 
 
the
 
European
 
Commission,
 
it 
 
means
 
that 
 
the
 
cumulative
 
decline
 
of 
 
GDP
 
of 
 
the
 
 period 
 
of 
 
2009
 
2013
 
is
 
going
 
to
 
be
 
11.4%,
 
but 
 
real 
 
GDP
 
will 
 
be
 
lower 
 
than
 
it 
 
was
 
in
 
the
 
year 
 
1989.
 
More
 
significant,
 
 from
 
the
 
 firs
 
occur 
 
of 
 
the
 
crisis
 
though
 
in
 
the
 
year 
 
1987 
 
to
 
2013,
 
GDP
 
declined 
 
7.1%.
 
Unemployment 
 
is
 
the
 
greatest 
 
economic
 
and 
 
social 
 
 problem,
 
as
 
a
 
consequence
 
of 
 
the
 
crisis,
 
since
 
 August 
 
2008
 
to
 
March
 
2013
 
about 
 
170
 
thousand 
 
 jobs
 
have
 
been
 
lost.
 
Total 
 
investment 
 
(gross
 
capital 
 
 formation)
 
that 
 
reached 
 
30.4%
 
of 
 
GDP
 
in
 
2008
 
currently 
 
is
 
on
 
17 
18%
 
level,
 
but 
 
gross
 
national 
 
saving,
 
which
 
has
 
always
 
been
 
lower 
 
than
 
the
 
investment 
 
was
 
only 
 
22.2%
 
of 
 
GDP
 
in
 
2008,
 
and 
 
it 
 
is
 
now 
 
at 
 
the
 
level 
 
of 
 
14
15%,
 
which
 
cannot 
 
 provide
 
any 
 
growth
 
or 
 
employment,
 
especially 
 
with
 
such
 
a
 
high
 
interest 
 
rate.
 
It 
 
is
 
real 
 
danger,
 
unfortunately,
 
that 
 
the
 
contraction
 
of 
 
GDP
 
would 
 
continue,
 
 primarily 
 
because
 
the
 
current 
 
economic
 
model 
 
couldn’t 
 
 provide
 
economy 
 
recovery 
 
and 
 
development.
 
In
 
order 
 
to
 
 form
 
a
 
new 
 
economic
 
model 
 
and 
 
new 
 
development,
 
it 
 
is
 
necessary 
 
to
 
use
 
scientific
 
evolutionary 
 
economic,
 
 political 
 
economy 
 
and 
 
 philosophy 
 
as
 
well 
 
as
 
other 
 
sciences,
 
such
 
as
 
sociology.
 
It 
 
is
 
also
 
important 
 
to
 
that 
 
economic
 
model 
 
to
 
be
 
 prepared 
 
multidisciplinary.
 
 
 
56
 
 Z b o r n i k 
 
r a d o v a
 
2 1 .
 
t r a d i c i o n a l n o g
 
s a v j e to v a n j a
 
H D E ,
 
O p a t i j a
 
2 0 1 3 .
 
Taking
 
into
 
account 
 
the
 
above
 
brief 
 
summary 
 
and 
 
the
 
 fact 
 
that 
 
the
 
crisis
 
in
 
EU
 
has
 
not 
 
been
 
solved,
 
this
 
study 
 
 provides
 
a
 
quite
 
new 
 
approach
 
model 
 
system
 
 for 
 
creating
 
new 
 
economic
 
and 
 
social 
 
development 
 
of 
 
Republic
 
Croatia
 
as
 
 follows:
 
(i)
 
New 
 
economic
 
model 
 
based 
 
on
 
new 
 
IS
 
LM
 
relations;
 
(ii)
 
Demographic
 
 factor 
 
 population
 
 policy,
 
(iii)
 
Knowledge,
 
which
 
includes
 
innovation,
 
education,
 
long
 
life
 
learning
 
and 
 
training
 
and 
 
(iv)
 
Leadership.
 
In
 
addition,
 
Croatia
 
as
 
a
 
new 
 
EU
 
member,
 
would 
 
very 
 
soon
 
 find 
 
out 
 
that 
 
membership
 
as
 
such
 
does
 
not 
 
bring
 
benefits
 
in
 
terms
 
of 
 
economic
 
growth
 
and 
 
employment.
 
It 
 
is
 
important 
 
to
 
note
 
that 
 
world 
 
institutions
 
(IMF)
 
today 
 
officially 
 
recognize
 
that 
 
the
 
countries
 
worldwide
 
and 
 
global 
 
economy 
 
are
 
in
 
transition.
 
That 
 
is
 
a
 
new 
 
challenge
 
and 
 
opportunity 
 
 for 
 
Croatia
 
and 
 
accordingly,
 
this
 
study 
 
is
 
more
 
than
 
 just 
 
a
 
 framework.
 
Key 
 
words
:
 
economic
 
crisis,
 
investment 
 
savings,
 
the
 
crisis
 
of 
 
the
 
system,
 
a
 
new 
 
economic
 
model,
 
a
 
new 
 
economic
 
system,
 
 population
 
 policy,
 
know 
ledge,
 
leadership.
 
1.
 
Uvod
 
Hrvatsko
 
gospodarstvo
 
 je
 
u
 
dubokoj
 
krizi,
 
koja
 
se
 
nažalost
 
dalje
 
produbljuje.
 
To
 
potkrepljuju
 
glavni
 
ekonomski
 
pokazatelji,
 
kao
 
što
 
su
 
bruto
 
doma
ć
i
 
proizvod,
 
zaposlenost,
 
osobna
 
potrošnja,
 
državna
 
potrošnja,
 
izvoz,
 
uvoz
 
i
 
drugi.
 
Bruto
 
investicije,
 
koje
 
su
 
2008.
 
dosegle
 
30,4%
 
BDP
a,
 
sada
 
su
 
na
 
razini
 
oko
 
17
18%,
 
a
 
bruto
 
nacionalna
 
štednja,
 
koja
 
 je
 
uvijek
 
bila
 
niža
 
od
 
investicija,
 
2008.
 
 je
 
iznosila
 
svega
 
22,2%
 
BDP
a,
 
te
 
 je
 
sada
 
na
 
razini
 
14
15%,
 
ne
 
mogu
 
osigurati
 
niti
 
rast
 
niti
 
zapošljavanje,
 
osobito
 
uz
 
ovako
 
visoke
 
kamatne
 
stope.
 
Dok
 
se
 
iznose
 
namjere
 
ekonomske
 
politike
 
za
 
ve
ć
im
 
investicijama
 
da
 
se
 
potakne
 
rast,
 
što
 
bi
 
trebalo
 
podrazumijevati
 
i
 
ve
ć
u
 
nacionalnu
 
štednju,
 
neke
 
operativne
 
mjere
 
isti
č
u
 
želje
 
za
 
privla
č
enje
 
(stranih)
 
investicija,
 
realna
 
kretanja
 
su
 
druk
č
ija
 
te
 
 je
 
kao
 
posljedica
 
izostao
 
ekonomski
 
rast.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->