Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mileševska plaštanica

Mileševska plaštanica

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by sarcel
.
.

More info:

Published by: sarcel on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
Ni{ i Vizantija
IV
 465
др Франц Цурк
Милешевска плаштаница
М , др модог ојод адр IV. лăуşу-  ж Род мру пр у сој, зрдј  ј 1567.г. у зозу  рој ој оо. в. крћ од д ј  з  рој чо
1
 (п ј др  пробржњ 6. угу
2
). цр   ј одож очм од бљог ог , роугоог зр, гу њ 13,5/14 о /1м
-2
. М  одћ  у з пу, др модог ојод Јо сф  ж Мрј, з 1490.г.
3
У ру омозј ј  мој оч рзо о сљ о дњ  р  р огњ у гроб,  дом руом о д бгољ, до му у уј . Јо Богоо,
4
 ој ј рз огу   р . Хр, чју гу рдрж р. Богород, м оор оч о д ј ж
5
. Богород д  роу бз о  зрзом бо  у. из њ ој Мрј Мгд  уздгум рум  руом оом. код сљх огу з  Јоф, ој о д  ј руо д уј сљ ог
6
, нодм  ж мроо. см омух фгур   у рз чр чћ дј   рдм  дум ом го (д од  д зд гроб оч)  р дј бз огу  гом дљњ (јд од  д зд гроб оч). цо рзор ј оруж зздм, о д  д  бу
7
.
1
 в. крћ,
 Манастир Пакра
, сржоо 1886, 61
2
 
Podatak sa natpisa koji okru`uje centralni deo pla{tenice
3
 O. Tafrali,
 Le tresor byzantin et roumain du monastère de Putna
, Texte, 1925, 36-Pl. XXII.
4
 
V. Krasi} u navedenom tekstu pogre{no navodi da je to `enski lik
5
 
Najverovatnije posledica nestru~nosti veziqe Ane, koja je prema zapisu na bor-duri, 1801. g u Oseku pla{tanicu obnavqala.
6
 Didron-Schäfer,
 Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos
, S. 206.
7
 л. Мроћ,
 Црквени уметнички вез
, р. 23 у фуо бр.3 од: код крћ чмо оо: „кудјр р мју   мој ој омр. О ж, о уј руу Хроу, о ј Род, ж ојод адр, ојг  ом јгом рдјју чр јђ. сдм г жог об - ју дм ћр ојод адр  ж му Род, ој у рд ој до оо.“ Оо умчј  ј м бз оо.
 
466
 
 dr Franc Curk
У угом  з  мбм јдј  њгм. пордј од д  о  одозго  до, д Јо, лу, Мро  Мј. амбм у здој м у обу ружог у (чр руг).цр омозј  мбмм јдј у угом, уор ј оо 9 м роом ром  ом.п ј обрубљ оо 12 м роом ром  ззм бљм ормом. ир грч о оз формрју  роз у ојм  з ззд  ро. Ззд  ро зуљ у у рзмр 2:1. вз ј рдј обојм м ом, зом  рбром жом, ом зом  рбром рмом  јм од м, рродх бр, оудргог  дргог мњ. с о ј , з, р, урур, мо, зо жу, о жу, мдј  љубч бој, до у о   зз м ом чм бој р.
см бр. 1 „М  р зх“Photo 1 The Mileeva Epitaphios efore the intervention
 
Ni{ i Vizantija
IV
 467
ај у обу зо рродх бр  оудргог мњ орћ у оо мбо х о  , до ј дрго мњ рмњо мо оо мб   ру уром у мбу оо хро г. с о  орм ој  з   зз у зом  рбром мом жом  рмом
8
. У  оо богом зу орћ ј уз збор з оо уз  ч з, ој  од   з. З оуру орћ ј „з о му“ (бод з гу, ој). и бод ј орћ з оуњњ о  рњ рмо о. код ог з г  з  дћ бод уч з ооу дуж бод рд рходог. Ој  уобчјо з    ду ру (рж бр. 1).Ззд, ћ  о  бордур зз у „чм“ бодом. Рд  бројм о му,    ду. код ог з урд  ро бод ро  р мо, о ог г  рћ     рд бод  горњ р  ро рм ом бодом рх рход ро бод, о б  фро  у. Зм  г рћ   орд оч рходо урдјог дугог бод. (рж бр. 2).
8
 Prepis natpisa i prevodi nalaze se: л. Мроћ,
 Црквени уметнички вез
, Богрд, Музј спц, ј.I, 1940, р. 23-24црж бр. 1 вз „з о му“ Drawing 1 Emroider „ drawing“црж бр. 2: вз „ч бод“Drawing 2 Emroider

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->