Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
665Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Halimbawa Ng Mga Nobela

Halimbawa Ng Mga Nobela

Ratings:

2.0

(2)
|Views: 378,468|Likes:
Published by karenmoshie
books is important
books is important

More info:

Published by: karenmoshie on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
Also found in:books, Fiction
See More
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
halimbawa ng mga nobela:Ama (Nobela)Ang Huling TimawaAng MagpapawidAng MonghitaAng ProbinsiyanaAng Singsing ng Dalagang MarmolBagong KristoBayang NagpatiwakalBulaklak ng Bagong PanahonDaluyongEl filibusterismoHalimuyakHalina sa Ating BukasIpaghiganti mo ako!Kasaysayan ng Magkaibigang Nena at NenengLagrimasLakandulaLandas ng Pag-ibigLihim ng Isang PuloLuha ng BuwayaNoli me tangereSanggumaySanlibong Pisong KagandahanDoktor SatanLope K. SantosSi Tandang Bacio MacunatSugat ng AlaalaUrbana at Felisa
Ang mga salitang ito'y tila mga lagusan na naghahatid sa mga aktibista, mamamahayag, pulitiko at iba pang naging bahagi ng mga rali't demonstrasyon sa mga alaala ng isang di-malilimutang panahon sa ating kasaysayan—ang dekadang 1970.Ang nobelang Dekada '70 (Carmelo & Bauermann; 228 pahina) ng premyadongmanunulat na si Lualhati Bautista ay natatanging akda sa wikang Filipino hindi lang dahilsa pagkamit nito ng unang gantimpala sa Palanca Memorial Awards for Literature noong1983 kundi dahil sa mapangahas na inilarawan nito ang isang lipunang noo'y nasa bingitng pagbabago sa gitna ng papalalang krisis pang-ekonomiya at pampulitikang ligalig bago naganap ang tinaguriang EDSA People Power Revolt ng 1986.Sa akdang ito, ipinakita ni Amanda Bartolome (tagapagsalaysay ng nobela) ang mgasakit, ligaya, problema, at adhikain niya bilang babae.Ang mahabang salaysay ay nakasentro sa panggitnang-uring pamilyang Bartolome, at sakung papaano naapektuhan ng batas militar ang mga tunggalian at trahedyang naganap sa buhay nila. Katuwang ni Amanda ang inhinyerong asawa na si Julian Sr. sa pagpapalakisa lima nilang anak na lalaki: ang panganay na si Jules na isang kabataang aktibista nasumapi sa rebeldeng New People's Army (NPA) at pagkatapos ay naging bilanggong pulitikal; si Gani na sa batang edad ay nakabuntis ng babae; si Em na isang manunulat nanaghahanap ng pagkakakilanlan sa sarili; si Jason na naging biktima ng salvaging at siBingo na maaga pa'y nagmamasid na sa mga nangyayari.
 
Sa Dekada '70, mababakas ng mambabasa ang tala ng mga aktuwal na kuwento ng panunupil at karahasan ng mga militar sa mga inosenteng sibilyang nasasangkot sadigmaan, mga paglabag sa karapatang pantao, iba't ibang mukha ng karukhaan at pagsasamantala sa aping mamamayan, at ang walang humpay na paglaban ngmamamayan sa diktadurya sa panahon ng batas militar.Sa paggamit ng awtor ng first person point of view sa kuwento, kapansin-pansin ang hiligni Amanda na kausapin ang sarili o mind-chatter hinggil sa papel niya sa asawa't mgaanak at sa mga usaping bumabagabag sa kanya. Sa pagkatuto niya kay Jules,nakakapaghayag siya ng tungkol sa mga nangyayari "dahil di na ako limitado sa mga bagay lang na may kinalaman sa pampabata't pampaganda, pagdiriwang at mgakaburgisan," wika nga ni Amanda.Hindi tipikal na babae si Amanda, bagkus, isang tao na may likas na kamalayan sa mga pangyayaring kinasasangkutan ng mas malawak na bilang ng mamamayan (na unti-untiniyang natutuklasan) at di nagpapasupil sa limitasyon ng litanya ng asawa na, "Wellhoney, it's a man's world."Isang mahalagang tauhan sa akda si Jules, isang kabataang namulat ng mga kampanyalaban sa tuition fee increase sa paaralan hanggang sa lumao'y piliin niyang lumahok sasandatahang pakikibakang inilulunsad ng NPA. Ang katangian niya bilang isangrebolusyonaryong nakikibaka para palitan ang sistemang umiiral ay lubhang nakapukawsa damdamin ni Amanda na minsa'y iginiit ang kalayaang magpasya ng sariling buhaynoong sumulat siya sa kapatid ng mga katagang sinipi mula sa tula ng makatang si KahlilGibran:"Ang inyong anak ay hindi n'yo anak, Sila'y mga anak na lalaki't babae ng buhay! Nagdaan sila sa inyo ngunit hindi inyo, At bagama't pinalaki n'yo,sila'y walang pananagutan sa inyo…" Sa pagkakaalam ko, ito rin ang madalas sipiin ng mgaaktibistang estudyante ngayon sa pakikipag-usap sa mga magulang na hindi nakakaunawasa kanilang ginagawa!At gaya ng maraming magulang, hindi naiintindihan ni Amanda ang anak sa mgaginagawa nito. Sagot ni Jules sa ina: panahon na para mamili ang tao. Alinman sa dito kao do'n…Tutulong ka bang baguhin ang kalagayang ito o magseserbisyo ka rin sa uringmapang-api?Sa di-inaasahang pagkakatao'y nalasap ng buong pamilya ang dagok ng batas militar nang walang awang pinahirapan at pinatay si Jason ng mga di kilalang tao ilang orasmatapos itong palayain ng PC dahil sa hinalang gumagamit ito ng marijuana. Sa kawalanng pagkakakilanlan sa salarin, walang silang nagawa kundi ang tumangis sa kawalan nghustisya. Ngunit kahit pa sumuong sa matitinding trahedya ang pamilyang Bartolome, nananatili pa rin silang buo sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng prinsipyo. Kahit hindi
 
nagkakaintindihan sa mga diskursong pang-intelektuwal, di nawawala ang mahigpit naugnayang emosyonal. Ika nga ng isang awit, "sa pagkakalayo ay may paglalapit din."Ang mga pangyayaring ibinunyag sa Dekada '70 ay tila nakapagsisilbing panggatong salumalakas at umiigting na tinig ng paghihimagsik sa mga unang taon ng sumunod nadekada.Unang naipakilala sa 'kin ang Dekada '70 noong Oktubre 1996 ni G. Christopher Amat,guro sa Komunikasyon sa College of Arts and Sciences ng University of Perpetual HelpSystem-Laguna (UPHSL). Mula noon, hindi ko tinantanan ang pagbabasa ng aklathanggang sa ito'y matapos ko sa loob lamang ng dalawang linggo.Para sa mga estudyanteng may progresibong kaisipan, nakaambag ang akda sa pagpapataas ng kanilang pampulitikang kamulatan at pagkamakabayan.Kahit noong mga taong nagsisimula pa lang na sumulong ang pakikibaka para sa isangmalayang konseho at pahayagan ng mga mag-aaral sa UPHSL, itinuring ko na ang nobela bilang nirerekomendang reading material para sa pagmumulat at pag-oorganisa samasang estudyante. May isa ngang kasamang nagmungkahi pa na gawin itong kurso sa pag-aaral ng organisasyon.Sa mga panahong gaya ng dekada 70—na dekada ng pagkamulat at pakikibaka— natutunan natin ang aral na ang bawat isa'y bahagi ng mas malawak na lipunan kung saanang mga kabataan ngayon, na "isang malinaw na mata at tainga at tinig ng kanyang panahon", ang siyang magpapasya ng kinabukasan ng bayan. Ang luma'y sadyangnapapalitan ng bago.Wika nga ng isang bilanggong pulitikal, "ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalunga sa alimpuyo ng mga alon sa panahon ng unos."
 Para sa pelikula, tingnan ang  Dekada '70 (pelikula).
 Ang
Dekada '70
(
 Dekada '70: Ang Orihinal at Kumpletong Edisyon
), ay isang nobelangPilipino na isinatitik niLualhati Bautista.
Ito ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayarisa buhay ng isang pamilyang nahagip sa kalagitnaan ng mga magulong dekada ng 1970.Tinatalakay nito kung paano nakibaka ang isang mag-anak na nasa gitnang antas nglipunan, at kung paano nila hinarap ang mga pagbabago na nagbigay ng kapangyarihanupang bumangon laban sa pamahalaangMarcos.Naganap ang sunud-sunod na mga  pangyayari matapos ang  pagbomba ng Plasa Mirandanoong 1971, ang pagkitil sa Batas ng
 , ang pagpapatupad ngBatas Militar at ang walang anu-anong  pagdakip sa mga bilanggong pampulitika. Nawalan ng katiwasayan ang mgamamamayan dahil sa paniniil ng rehimeng Marcos. Napagmasdan ng babaeng katauhanna si
 Amanda Bartolome
ang mg pagbabagong ito na humubog sa dekada. Ina ng limanganak na lalaki si Amanda Bartolome. Habang nagsisilaki at nagkaroon ng sari-sarilingmga paniniwala, pananaw at buhay ang mga anak na lalaki ni Amanda, itinaguyod naman

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->