Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brønshøj_13082009

Brønshøj_13082009

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by lokal9444

More info:

Published by: lokal9444 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
råvare til aftensmadenl e v e ret til døre nLæs side 7
D i g t e re nM a rtin A. Hansen-ville være blevet100 år d. 20 AugustLæs side 3+4
TO R S D A G
B R Ø N S H Ø J
LokalavisenHUSUM
Brønshøj-Husum og Va n l ø s ebydele ligger i toppen
I lokalaviserne bragte vi forlrden en en artikkel om genbrugs-p l a d s e r.I en brugerundersøgelse for Amagerforbrændings genbrugsplad-ser viser at lokalavisernes lokalområder ligger i top tre over områ-d e r, hvor folk bruger genbrugspladserne:Har du eller en anden i husstanden inden for det sidste år afleve-ret affald på en genbrugsplads i København?
 58 procent ja i Va n l ø s e 56 procent ja i Va l b y 52 procent ja i Brønshøj-Husum
Amagerforbrændings plads på Kulbanevej i Valby er den mestbenyttede - her kommer 28 procent af de adspurgte - og sikkert endel borgere fra Vanløse.Undersøgelsen viser i øvrigt, at borgerne i København er megetglade for at bruge genbrugspladserne:
89 %
er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med genbrugspladsen
89 %
er tilfredse / meget tilfredse med kundeservice og venlighed på pladsen
71 %
har lagt mærke til, at man nu skal aflevere affald i klare sække
82 %
er tilfredse / meget tilfredse med, at affaldet skal afleveres i klare sække
Bellahøj Svømmestadion åbnet
300 - 400 gæster hørte Pia Allerslevs åbningstale. Læs mere side 6.
AVISEN IDAG: 
HAVEN I AUGUST 18 RITT GIVER LØNBORG IGEN 11UGENS BOLIGTILLÆG 9 - 23 • DET SKER 30-31
Et stykke eksetk o m m u n a l p o l i t i k-med dårligc y k e l s e rv i c eLæs side 8
13. AUGUST • 2009
8. ÅRGANG NR. 33
Handl lokalt - det er nærliggende! 
w w w. d i n l o k a l a v i s . d k
Udkommer IKKE I LIGE UGER
 
Lokal@viserne.dk
2
Torsdag 13. August 2009
 
Lokal@viserne.dk
3
Torsdag
13. August 2009
 Af Kaare Vi s s i n g
Den 20. august ville digterenMartin A. Hansen være fyldt100 år. Selv om han blev født ogvoksede op i Strøby i Stevns oghovedsageligt skrev herom, nåren handling skulle foregå i etnærmere beskrevet lokalt miljø,så blev hele hans store skønlitte-rære forfatterskab skabt i de år,han boede i Brønshøj, 1931-50.Martin A. Hansen voksede oppå en bondegård og lærte derfortidligt at tage fat på hårdt fysiskarbejde. I sin barndom og ung-dom blev der dog også tid tilsportsudøvelse for den ikke syn-derligt store, men desto mereseje og stærke gut. Men frem foralt gav han sig tid til at læse – althvad der kom inden for hansøjnes rækkevidde – og han udvi-klede sig hurtigt ud ad de litte-rære linier fra bogorm til læse-h e s t .Efter endt skolegang komMartin A. Hansen som 14-årigud at tjene på diverse gårde inabolaget, og som 17-årig komhan på Haslev Seminarium,hvor han tog afgangseksamen i1930. Efter et år med vikariater iKøge og Odense kom han så i1931 til Brønshøj, hvor hanskulle komme til at bo forskelli-ge steder.Det første år, 1931-32, undervis-te han på FrederikssundsvejensSkole. Derefter kom han tilKapelvejens Skole på Nørrebroog var dér frem til 1945, fra hvil-ket år han kunne leve udeluk-kende af at skrive. I 1931 boedehan et par måneder påBeldringevej 2, 1. sal, november1931 – september 1932 boedehan på Tølløsevej 12, 1. sal,inden det blev til en afstikker tilGodthåbsvej 106 påF r e d e r i k s b e rg i præcist et år. Iseptember 1933 – april 1935boede han så på Næsbyholmvej2, 3. sal tv, med sin søster Inger.Her skrev han sin første roman,”Nu opgiver han”, og den vand-rede nu fra forlag til forlag i håbom at blive udgivet.I foråret 1932 mødte han Ve r aJensen, og de blev kærester efteret par måneder. Den 1. maj 1935blev de gift og flyttede ind i enrummelig lejlighed påFjenneslevvej 14-16, 3. sal. Hanblev dog indkaldt til militæretefter få uger, så da Vera sidenmodtog brev om, at hans førsteroman var fundet værdig tiludgivelse på Gyldendal, tog hunog moderen fluks en taxa tilkasernen i Holbæk for at over-drage rekrutten den gode nyhed.Siden udkom romanen”Kolonien”, en fortsættelse til”Nu opgiver han” – begge natu-ralistiske og kollektive bondero-m a n e r, gedigne, men uden denoriginalitet, der siden skulle præ-ge hans romaner og noveller.I 1939 blev parrets søn, Hans-Ole født, men året bød sombekendt også på startskuddet forDen anden Verdenskrig. I april1940 blev Danmark besat, ogden manglende vilje til at bydetyskerne trods blev et traume forden stærkt samfundsbevidstef o r f a t t e r. Den 27. august 1940flyttede den lille familie så ind iden gule murstensvilla påSkolevangen 21 – og de næste tiår kom denne til at danne ram-men om ikke bare Martin A.Hansens forfatterskab, da dettevar på sit højeste, men ogsåumiddelbart efter krigen for enkreds af nogle af landets bedstelitterær kræfter.Det blev således i Skolevangen21, at Martin A. Hansen skrevmesterværkerne ”Jonatans rej-se”, ”Lykkelige Kristoffer” og”Løgneren”. Men det blev også iSkolevangen 21, at Bente
M a rtin A. Hansen, 100 år 
F o rtsætter på næste side
 Den gule murstensvilla i Skolevangen 21 i 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->