Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U EN ISO 6946

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U EN ISO 6946

Ratings: (0)|Views: 28,680 |Likes:
Published by kamień i aksamit

More info:

Published by: kamień i aksamit on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przezprzegrody i elementy budowlane
1.1. Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodybudowlane1.1.1. Opór cieplny dla pojedynczej warstwy jednorodnej możnaobliczyć z zależności:
]/[
2
 K m R
=
λ 
gdzie:
- grubość warstwy materiału w komponencie [m]
λ 
- obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału[W/m∙K].Obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła λ odczytano napodstawie normy PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnikprzenikania ciepła. Metoda obliczania”.1.1.2. Całkowity opór cieplny komponentu budowlanegoskładającego się z warstw jednorodnych
]/[
2
 K m R R R R
 se si
+Σ+=
gdzie:
 si
 R
- opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni [m
2
∙K/W]
 R
- obliczeniowy opór cieplny poszczególnej warstwy jednorodnej[m
2
∙K/W]
 se
 R
- opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni [m
2
∙K/W].Opory przejmowania ciepła warstw powietrza przyjęto zgodnie znormąPN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metodaobliczania”.Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w normie, w przypadkuobliczeń oporu cieplnego wewnętrznych komponentów budowlanych(np.ścian działowych) lub komponentów między środowiskiem wewnętrznym aprzestrzenią nieogrzewaną,Kierunek strumienia cieplnego[m2∙K/W]w
 
górępoziomyw dółR
si
0,100,130,17R
se
0,040,040,04
 
R
si
stosuje się dla obydwu stron.1.1.3. Całkowity opór cieplny komponentu składającego się z warstwcieplnie jednorodnych i niejednorodnych
]/[2"'
2
 K m R R R
+=
gdzie:
'
 R
- kres górny całkowitego oporu cieplnego [m
2
∙K/W]
"
 R
- kres dolny całkowitego oporu cieplnego [m
2
∙K/W].
kres górny całkowitego oporu cieplnego:
]/[... '1
2
 K m R f   R f   R f   R
TqqTbbTaa
+++=
gdzie:
TqTbTa
R R R
,,
- całkowite opory cieplne od środowiska do środowiskakażdegowycinka [m
2
∙K/W]
qba
f   f   f  
,,
- względne pola powierzchni każdego wycinka [-].
kres dolny całkowitego oporu cieplnego:Równoważny opór cieplny R
 j
każdej warstwy niejednorodnejcieplnie:
]/[... 1
2
 K m R f   R f   R f   R
qjqbjbaja j
+++=
gdzie:
ij
 R
- równoważny opór cieplny i-tej warstwy niejednorodnej cieplnie[m
2
∙K/W]
cba
f   f   f  
,,
- względne pola powierzchni każdego wycinka [-].Kres dolny całkowitego oporu cieplnego określa się z wzoru:
]/[...'
221
 K m R R R R R R R
 seq j si
++++++=
gdzie:
 j
 R
- opór cieplny j-tej warstwy niejednorodnej cieplnie [m
2
∙K/W].1.1.4. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody
]/[1
2
 K m R
=
 
gdzie:
 R
- całkowity opór cieplny komponentu budowlanego [m
2
∙K/W].1.2. Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła przegródprzylegających do gruntu1.2.1. Opór cieplny gruntu przylegającego do podłogiOpór cieplny
R
gr
, w metrach kwadratowych razy kelwin na wat,gruntu przylegającego do podłogi należy przyjmować w zależności odstrefy podłogi. Jako strefę pierwszą przyjmuje się pas podłogi o szerokości1 m przyległy do ścian zewnętrznych. Strefę drugą stanowi pozostałapowierzchnia podłogi budynku.Wartości oporu cieplnego gruntu
R
gr należy przyjmować:- w strefie pierwszej wartość R
gr
= 0,50 m
2
∙K/W,- w strefie drugiej
R
gr
przyjmuje się wg tablicy NB.1 wg normy PN-EN ISO6946.1.2.2. Współczynnik przenikania ciepła przez grunt
]/[1
2
 K m R R
 gr  gr 
+=
gdzie:
 R
- całkowity opór cieplny przegrody [m
2
∙K/W]
 gr 
 R
- obliczeniowy opór cieplny gruntu przylegającego do podłogi[m
2
∙K/W].1.3. Poprawki w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepłaWspółczynnik przenikania ciepła po uwzględnieniu poprawek obliczasię zgodnie z załącznikiem D objętym normą PN-EN ISO 6946.Do współczynnika przenikania ciepła należy stosować poprawki zuwagi na:- nieszczelności w warstwie izolacji,- łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacyjną,- opady na dach o odwróconym układzie warstw.Skorygowany współczynnik przenikania ciepła
]/[
2
 K m
c
+=
gdzie:
- obliczony współczynnik przenikania przez przegrodę [W/m
2
∙K]
- człon korekcyjny [W/m
2
∙K].Człon korekcyjny ΔU określa wzór:

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wioleta Puziuk liked this
Dariusz Matyjek liked this
Adam Nowacki liked this
Adam Nowacki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->