Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 4

Curs 4

Ratings: (0)|Views: 314 |Likes:
Published by catalinux2004

More info:

Published by: catalinux2004 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 23
 
Realizarea schi
ţ
elor în SolidWorks 99 (
1
)
Marea majoritate a blocurilor grafice de construc
ţ
ie pe care utilizatorul trebuie s
ă
lecreeze atunci când modeleaz
ă
3D o pies
ă
în SolidWorks, au ca
ş
i element de pornire oschi
ţă
2D.Spre deosebire de schi
ţ
ele 2D, care întotdeauna trebuie s
ă
fie realizate într-un plan(element de construc
ţ
ie ajut
ă
tor) sau pe o suprafa
ţă
plan
ă
a modelului, în SolidWorks 99 se pot realiza
ş
i schi
ţ
e 3D. Aceste schi
ţ
e 3D con
ţ
in elemente (linii, arce de cerc
ş
i puncte) carenu sunt legate numai de un plan de schi
ţ
are.Modul de utilizare a schi
ţ
elor 2D
ş
i 3D la realizarea blocurilor grafice deconstruc
ţ
ie va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui curs.
 Realizarea unei schi 
 ţ 
e 2D
Pentru a deschide o nou
ă
schi
ţă
, fie se apas
ă
butonul
Sketch
din caseta cuinstrumente
Sketch
, fie se selecteaz
ă
articolul de meniu
Insert
 
ş
i apoi op
ţ
iunea
Sketch
dinmeniul bar 
ă
principal. Planul implicit pentru schi
ţ
are este
Plane
1
. Dac
ă
se dore
ş
terealizarea schi
ţ
ei într-un alt plan sau pe o suprafa
ţă
plan
ă
a modelului, înainte dedeschiderea schi
ţ
ei se va selecta planul sau suprafa
ţ
a dorit
ă
.Când se deschide o nou
ă
schi
ţă
devin active toate butoanele din casetele cuinstrumente:
Sketch
,
Sketch Relations
,
Sketch Entities
 
ş
i
Sketch Tools
. Dac
ă
o caset
ă
cuinstrumente nu con
ţ
ine toate butoanele sau se consider 
ă
ca aceasta con
ţ
ine mai multe butoane decât este necesar, caseta cu instrumente poate fi personalizat
ă
prin ad
ă
ugare sauînl
ă
turare de butoane, prin selectarea articolului de meniu
Tools
 
ş
i apoi a op
ţ
iunii
Customize
(din caseta de dialog
Customize
se alege op
ţ
iunea
Commands
).
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM24
Caseta cu instrumente Sketch
Comenzile asociate butoanelor din aceast
ă
caset
ă
cu instrumente ac
ţ
ioneaz
ă
în celemai multe cazuri asupra schi
ţ
ei luat
ă
ca un întreg.
Butonul Descrierea ac
ţ
iunii
Select
Select
este cea mai flexibil
ă
unealt
ă
utilizat
ă
în SolidWorks 99.Intr-o schi
ţă
sau într-un desen (document SolidWorks de tip“drawing”), comanda
Select
poate fi utilizat
ă
pentru:
selectarea entit
ăţ
ilor grafice 2D,
deplasarea capetelor unei entit
ăţ
i pentru a se ob
ţ
ine o nou
ă
 form
ă
a schi
ţ
ei,
selectarea fe
ţ
elor sau a muchiilor modelului,
selectarea mai multor elemente simultan cu ajutorul uneiferestre de selec
ţ
ie,
selectarea unei dimensiuni
ş
i mutarea acesteia într-o alt
ă
  pozi
ţ
ie,
modificarea valorii unei dimensiuni prin selectarea acesteia
ş
i efectuarea unui dublu clic.GridSketch Cu ajutorul comenzii
Sketch
se deschid
ş
i se închid schi
ţ
e 2D.
 
3D Sketch Cu ajutorul comenzii
3D
 
Sketch
se deschid
ş
i se închid schi
ţ
e 3D.O schi
ţă
3D con
ţ
ine elemente care nu se g
ă
sesc în acela
ş
i plan sau pe aceea
ş
i fa
ţă
plan
ă
a modelului.Modify Cu ajutorul comenzii
Modify
se poate deplasa, roti sau scala oschi
ţă
2D. No Solve Move Comanda
No Solve Move
permite deplasarea entit
ăţ
ilor selectateîntr-o nou
ă
pozi
ţ
ie
ă
ă
ca programul s
ă
aplice constrângerilegeometrice sau dimensionale.Dac
ă
între elementele care urmeaz
ă
a fi deplasate
ş
i alte elementedin schi
ţă
sau model exist
ă
constrângeri geometrice saudimensionale, programul cere confirmarea anul
ă
rii (
ş
tergerii)acestor constrângeri.Un
ă
spuns afirmativ la cererea de
ş
tergere, conduce la anulareaconstrângerilor 
ş
i la mutarea elementelor selectate în noua pozi
ţ
ie.Dac
ă
se
ă
spunde negativ la cererea de
ş
tergere, se va realiza ocopie a elementelor selectate în pozi
ţ
ia dorit
ă
.
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 25
Caseta cu instrumente Sketch Relations
Comenzile asociate butoanelor din aceast
ă
caset
ă
cu instrumente permitdimensionarea elementelor unei schi
ţ
e, ad
ă
ugarea constrângerilor geometrice întreelemente
ş
i vizualizarea
ş
i anularea acestor constrângeri atunci când nu mai sunt necesare.
Butonul Descrierea ac
ţ
iunii
DimensionAdd RelationsDisplay/Delete RelationsScan Equal
Caseta cu instrumente Sketch Tools
Caseta cu instrumente
Sketch Tools
con
ţ
ine atât butoanele care au asociatecomenzile necesare realiz
ă
rii entit
ăţ
ilor ce alc
ă
tuiesc schi
ţ
a (
Sketch Entity
), cât
ş
i butoanele care au asociate comenzile necesare modific
ă
rii acestor entit
ăţ
i (
Sketch Tools
).

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Leonard Tinca liked this
Dan liked this
Dan liked this
sandu53 liked this
catalin84 liked this
Nik Nik liked this
catalin84 liked this
catalin84 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->